• Liikenne & Logistiikka

  Kouvola-Kotka-Hamina-ratahanke: Inkeroisten alikulkusillan alittava jalankulun ja pyöräilyn väylä suljetaan väliaikaisesti

  Liikennejärjestelyt Inkeroisten alikulkusillalla. Inkeroisten alikulkusillan ali kulkeva tieyhteys maantiellä 354 (Päätie) on ollut suljettuna ajoneuvoliikenteeltä 21.3.2022 alkaen. Nyt alikulkusillan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia myös jalankulun ja pyöräilyn väylään. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti Inkeroisten alikulkusillan kohdalla suljetaan kahteen otteeseen siltojen purkamisen, porapaalutuksen ja siltojen siirron ajaksi. Ensimmäinen katko pidetään 15.5.–5.6.2022 ja toinen 11.7.–30.7.2022. Kiertoreitti on sama kuin ajoneuvoliikenteelläkin. Kiertoreitti on esitetty tiedotteen liitteessä. Ensimmäisen katkon aikana ovat lisäksi käytettävissä bussilinjat 31, 32 ja 35. Bussilinjoja liikennöidään koulupäivinä. Inkeroisten alikulkusillan uusiminen on osa ratahankkeen akselipainon nostoon tähtääviä töitä. Bussilinjojen aikataulut ja pysäkkiluettelot kannattaa tarkistaa Kouvolan reittipalvelusta: https://kouvola.digitransit.fi/ Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata

 • Liikenne & Logistiikka

  Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2021: Tieliikenteessä kuolleiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla

  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tapahtui vuonna 2021 yhteensä 216 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (226 vuonna 2020). Näissä onnettomuuksissa menehtyi 11 henkilöä (kuusi Etelä-Karjalassa ja viisi Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 258 henkilöä. Pitkän aikavälin kehitys kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa Kaakkois-Suomen alueella on mennyt tasaisesti parempaan suuntaan. Edellisten kahdenkymmenen vuoden keskiarvo on 21 menehtynyttä vuodessa, viimeisen kymmenen vuoden keskiarvo 16 menehtynyttä vuodessa ja viimeisen viiden vuoden keskiarvo 13 menehtynyttä vuodessa. Vuonna 2021 kahdeksassa Kaakkois-Suomen 15 kunnasta toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä (vuonna 2020 nollakuntia oli yhdeksän). Vakavien loukkaantumisten tarkastelu tieliikennekuolemien rinnalla parantaa suojaamattomien tienkäyttäjäryhmien asemaa liikenneturvallisuustyössä Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden tilastointi käynnistyi muutama vuosi sitten. Hoitoilmoitusrekisteriin (HILMO) pohjautuvat kattavat määrätiedot koko maan ja maakuntien osalta…

 • Liikenne & Logistiikka

  Kesänopeuksiin siirrytään ensi viikolla Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

  Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poisto aloitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa keskiviikkona 13.4.2022. Muutoksen ajankohtaa voidaan tarvittaessa kuitenkin paikallisesti lykätä sää- ja keliolosuhteiden mukaan. Koko maassa on määrä palata kesäajan nopeusrajoituksiin huhtikuun loppuun mennessä. Myös tielläliikkujien on otettava olosuhteet huomioon niin rengasvalinnoissa kuin ajamisessakin. Nopeus tilanteen tasalle Vaikka kesänopeuksiin siirrytäänkin, voi turvallinen ajaminen edellyttää alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi. Talvi on ollut kaakossa erityisen runsasluminen ja sulamisvesien suuri määrä lisää riskiä liukkauteen etenkin aamun tunteina. Talven jäljillä monilla teillä voi myös olla päällysteessä halkeamia tai muita vaurioita. Liikennemerkissä oleva lukema on nimensä mukaisesti suurin sallittu nopeus, jota ei saa ylittää, mutta jonka alle voi ja kannattaa ajaa, jos…

 • Kymenlaakso,  Liikenne & Logistiikka

  :ETELÄ-KYMENLAAKSO: Tuore raportti: ”Itäinen rantarata palvelee koko Suomen elinkeinoelämää ja kehittämistä”

  Etelä-Kymenlaakson kaupungit ovat teettäneet selvityksen ”Itäisen rantaradan merkitys tulevaisuuden toimintaympäristössä”. Raportti kuvaa laaja-alaisesti, miten Itäinen rantarata palvelee koko Suomen elinkeinoelämää, kilpailukykyä ja kehittämistä. Se myös tuo esille pandemian vaikutuksesta muuttuneen tilanteen ja tavaraliikenteen yhä keskeisemmän merkityksen. Etelä-Kymenlaakson kaupungit toimittavat raportin liikenne- ja viestintäministeriölle, jolle maan hallitus on antanut tehtäväksi laatia selvityksen itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten kehittämisestä ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamisesta. Raportin on tehnyt WSP Finland Oy professori Jorma Mäntysen johdolla. Raportin tilaajat ovat Loviisan, Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään ja Virolahden kunnat. Itäinen rantarata kulkee Helsingistä Porvooseen, Loviisaan, Kotkaan, Haminaan ja siitä itään. Ratainvestointien pääpaino elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistämiseen Suuret ratainvestoinnit tulee suunnata niin, että niistä on mahdollisimman…

 • Kotka,  Liikenne & Logistiikka

  Kotkan Paimenportin eritasoliittymän rakennustyöt vaikuttavat saapumiseen Kymenlaakson keskussairaalaan

  Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön vaiheittain maanantain 10.5. ja keskiviikon 12.5. välisenä aikana, ja ne ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Sairaalaan tulijoita pyydetään varautumaan viivästyksiin reiteillä ja varaamaan tavallista enemmän aikaa matkustamiseen. Väyläviraston Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen rakentamisen vuoksi Paimenportin rautatien ylittävä silta ja osa Hyväntuulentiestä suljetaan rakennustöiden ajaksi. Pohjoisesta päin tultaessa liikenne Hyväntuulentieltä katkaistaan Langinkoskentien kohdalta, ja liikenne ohjataan Metsolan risteyksen väliaikaisen kiertoliittymän kautta Kotkantielle. Hovinsaaren suuntaan mentäessä Hyväntuulentie on katkaistuna Paimenportin nykyiseen liikennevalo-ohjattuun liittymään asti. Liikennejärjestelyiden myötä nykyiset liikennevalot otetaan pois käytöstä. Hovinsaareen ja sieltä pois matkustavat ohjataan käyttämään opastettua reittiä Jylpyn ja Hietasen kautta. Hyväntuulentien liikenne Langinkoskentien ja Paimenportin liittymän väliltä siirretään työnaikaiselle kiertoreitille tiistain ja…

 • Kotka,  Liikenne & Logistiikka

  Kotkan Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen tuo isoja muutoksia liikennereitteihin, tienkäyttäjiltä toivotaan malttia

  Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa Paimenportin rautatien ylittävä silta sekä osa Hyväntuulentiestä suljetaan rakennustöiden ajaksi. Liikenteen käyttäjät ohjataan kiertoreiteille Metsolan ja Hovinsaaren suuntiin. Uudet liikennejärjestelyt tuovat suuria muutoksia Hyväntuulentielle Langinkoskentien ja Paimenportin liittymän välille. Kaikilta liikenteen käyttäjiltä toivotaan malttia ja yhteistyötä rakennustöiden ajaksi. Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön vaiheittain maanantain 10.5. ja keskiviikon 12.5. välisenä aikana. Uudet liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi työmaan kohdalla, Hovinsaareen ja sieltä pois matkustavat ohjataan käyttämään opastettua reittiä Jylpyn ja Hietasen kautta. Liikennejärjestelyt tehdään maanantain 10.5. aikana. Hyväntuulentien liikenne Langinkoskentien ja Paimenportin liittymän väliltä siirretään työnaikaiselle kiertoreitille tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 11. ̶ 12.5. Joukkoliikenne…

 • Kouvola,  Liikenne & Logistiikka

  Kouvola-Kotka-Hamina-ratahanke: Mt 367 Kymenlaaksontie suljetaan liikenteeltä välillä Jokisillantie ja Valtatie 15

  Ajoneuvoliikenteen kiertoreitti on kerrottu oheisessa karttakuvassa. Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeessa uusittavan Kiehuvan alikulkusillan rakennustöiden vuoksi Kymenlaaksontie suljetaan liikenteeltä Jokisillantien ja Valtatie 15 välillä 3.5. klo 05:00 – 5.5.2021 klo 23:59. Tie suljetaan samalta osuudelta myös juhannuksena. Silloin nykyinen silta puretaan ja sillan viereen rakennettava uusi silta siirretään lopulliselle paikalleen. Tarkempi ajankohta tiedotetaan myöhemmin. Kiertotie Kouvolan suunnasta tultaessa kulkee Jokisillantien ja Karttenniementien kautta. Kotkan suunnasta tultaessa nykyinen viitoitus opastaa Karjalankadun eritasoliittymästä Kouvolaan. Ajo kiinteistöille on sallittu Valtatie 15 suunnasta. Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen on käynnistynyt 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025. Työmaan osoite: Kymenlaaksontie…

 • Kotka,  Liikenne & Logistiikka,  Yritykset & Yrittäminen

  HaminaKotka avaa satamansa ensi kertaa Viking Linen matkustaja-alukselle

  Viking Line on lanseerannut tulevalle kesälle uusia uniikkeja risteilyjä, joista yksi rantautuu Meripäivien aikaan Kotkan Kantasatamaan. Viking Linen M/S Gabriella lähtee Helsingistä keskiviikkona 28.7. kohti Tallinnaa, jonka jälkeen alus saapuu Kotkaan torstaina 29.7. M/S Gabriella viipyy Kotkassa aamupäivästä iltaan asti, jolloin risteilyvierailla on koko päivä aikaa nauttia Kotkan Meripäivistä ja kaupungin nähtävyyksistä, ennen laivan lähtöä Tallinnan kautta takaisin Helsinkiin. – Meillä on vieraillut kansainvälisiä risteilyaluksia, mutta M/S Gabriella on ensimmäinen iso kotimainen risteilijä. Viking Linen laivan saapuminen satamaamme on meille suuri kunnia ja näinä poikkeuksellisina aikoina erityisen tervetullut piristys, kertoo HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski. – Tämä on harvinaislaatuinen tilaisuus sekä paikallisille että matkustajille. Paikalliset näkevät M/S Gabriellan omilla…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

  Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2020: Yhdeksässä kunnassa toteutui tieliikenteen kuolemien nollavisio

  Tieliikenteessä menehtyneet kunnittain ja uhrit tienkäyttäjäryhmittäin 2018–2020 (Tilastokeskus). Kolmen edellisen vuoden aikana liikennekuolemia on tapahtunut lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa poislukien Miehikkälä, Lemi, Taipalsaari ja Imatra, joissa liikennekuolemien nollavisio on toteutunut jo kolmen vuoden ajan. Yleisimmin kuolleet ovat olleet autoilijoita, mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä. Vuonna 2020 yhdeksässä Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä (myös vuonna 2019 nollakuntia oli yhdeksän). Viime vuosina tieliikenteessä menehtyneiden määrä on kasvanut Etelä-Karjalassa ja laskenut Kymenlaaksossa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tapahtui vuonna 2020 yhteensä 233 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (243 vuonna 2019). Näissä onnettomuuksissa menehtyi 12 henkilöä (seitsemän Etelä-Karjalassa ja viisi Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 289 henkilöä. Suojaamattomien liikkujaryhmien osuus vakavista henkilövahingoista…

 • Liikenne & Logistiikka

  :LINJA-AUTOLIIKENNE: Kotkan-Haminan seudulta Helsinkiin ja takaisin

  Helmikuun aikana tapahtuu muutoksia Hamina-Kotka-Loviisa-Helsinki välin linja-auto vuoroissa. Savonlinja lopettaa vuoronsa Kotkan-Haminan seudulta ja Loviisasta pääkaupunkiseudulle, mutta palvelua tarjoavat edelleen Liikenne Vuorela Oy ja OnniBus. OnniBus lisää vuoroja ja pysäkkejä ja Vuorela seuraa tilannetta aktiivisesti ja ovat valmiit reagoimaan tarpeeseen nopeastikin. Kuva: Liikenne Vuorela Oy Helmikuun aikana tapahtuu muutoksia Hamina-Kotka-Loviisa-Helsinki välin linja-auto vuoroissa. Savonlinja lopettaa vuoronsa Kotkan-Haminan seudulta ja Loviisasta pääkaupunkiseudulle, mutta palvelua tarjoavat edelleen Liikenne Vuorela Oy:n ja OnniBus. OnniBus lisää vuoroja ja pysäkkejä ja Vuorela seuraa tilannetta aktiivisesti ja ovat valmiit reagoimaan tarpeeseen nopeastikin. Liikenne Vuorelan palveluntarjonta tällä hetkellä kattaa vuorot Haminasta Helsinkiin arkiaamuisin klo 7.50 ja perjantaisin sekä sunnuntaisin klo 14:05. Helsingistä Haminaan pääsee arkisin klo 13:15 ja…