• Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Helteet ovat lisänneet sinilevien määrää Kaakkois-Suomen vesillä

  Lappeenrannan Haapajärvellä tuuli on sekoittanut veden ja sinilevää ei vielä näy kuin vähän veteen sekoittuneena. Kaakkois-Suomen levähavainnoinnissa on muutamia ilmoituksia runsaista levähavainnoista tullut. Pääosin sekä Suomenlahdella että sisävesillä on havaittu vasta vähän tai ei ollenkaan levää. Vaikka leväseurannan vakiohavaintopaikoilla ei vielä Imatran Immalanjärveä lukuun ottamatta ole sinileviä havaittu, on muutamia yleisöhavaintoja runsaista levistä viime päivinä tullut. Tosin sään viileneminen ja voimakkaat tuulet ovat sekoittaneet vedet ja siksi isoilta levälautoilta toivottavasti juhannuksena pääosin vältytään. Jos huomaat lähivesistössäsi paljon vedenpinnalla kelluvaa levää, voit tehdä siitä kännykällä ilmoituksen Järvimeriwikiin havaintolähetillä. Veden käytössä kannattaa olla varovainen, jos huomaa vesistön pinnalla paljon sinilevää. Voit lähettää oman sinilevähavainnon havaintolähetillä Lomaillessa voit tehdä omia sinilevähavaintoja vesistöistä havaintolähetti…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Talous & Työllisyys

  Työttömiä työnhakijoita lähes kolmannes vähemmän Kymenlaaksossa kuin vuosi sitten

  Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa toukokuun 2021 lopussa 15 417. Työttömien määrä on laskenut vuodentakaisesta selvästi (-33 %) ja työttömiä on myös edelliskuukausia vähemmän. Kaakkois-Suomen työllisyysluvut ovat suunnilleen samoissa lukemissa kuin 2018 toukokuussa. Lomautettuja on reilusti vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa (-77 %), ja selvää laskua on myös edelliskuukausista. Nuorten työttömien määrä on laskenut kaikkia työttömiä enemmän, laskua viime vuodesta on 43 %. Pitkäaikaistyöttömyys on noussut edellisvuodesta 35 %, mutta nousu on koko maata matalampaa ja maalis-huhtikuusta Kaakon pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut. Avointen työpaikkojen määrä nousi viime vuoden toukokuusta 68 %. Kaakkois-Suomessa oli toukokuun lopussa 15 417 työtöntä työnhakijaa, mikä on 7 532 henkilöä (-33 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Luumäen, Lemin, Savitaipaleen ja Kouvola tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

  Karttakuva Tervahaudan pohjavesialueesta Luumäellä. Luumäen, Lemin, Savitaipaleen ja Kouvolan pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu 18.5.2021 Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on mahdollista tarkistaa myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa. Luumäellä, Lemillä ja Savitaipaleella on tarkistamistyön jälkeen yhteensä 44 pohjavesialuetta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Luumäen, Lemin ja Savitaipaleen pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Mukana tarkistuksessa oli myös kaksi Kouvolan pohjavesialuetta. Esitys luokitus- ja rajausmuutoksista oli nähtävillä 25.2–6.4.2021. Lisäksi ELY-keskus pyysi muun muassa alueen kunnilta ja vesilaitoksilta asiasta lausunnot. Kooste ELY-keskuksen saamista palautteista sekä niihin annetuista vastauksista on edelleen nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi. Luumäellä yhteensä 19 pohjavesialuetta Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Luumäellä on yhteensä 19 pohjavesialuetta. Luumäellä…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

  Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2020: Yhdeksässä kunnassa toteutui tieliikenteen kuolemien nollavisio

  Tieliikenteessä menehtyneet kunnittain ja uhrit tienkäyttäjäryhmittäin 2018–2020 (Tilastokeskus). Kolmen edellisen vuoden aikana liikennekuolemia on tapahtunut lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa poislukien Miehikkälä, Lemi, Taipalsaari ja Imatra, joissa liikennekuolemien nollavisio on toteutunut jo kolmen vuoden ajan. Yleisimmin kuolleet ovat olleet autoilijoita, mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä. Vuonna 2020 yhdeksässä Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä (myös vuonna 2019 nollakuntia oli yhdeksän). Viime vuosina tieliikenteessä menehtyneiden määrä on kasvanut Etelä-Karjalassa ja laskenut Kymenlaaksossa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tapahtui vuonna 2020 yhteensä 233 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (243 vuonna 2019). Näissä onnettomuuksissa menehtyi 12 henkilöä (seitsemän Etelä-Karjalassa ja viisi Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 289 henkilöä. Suojaamattomien liikkujaryhmien osuus vakavista henkilövahingoista…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  ELY-keskuksen kautta virtasi rahaa kaakkois-suomen alueelle viime vuonna lähes 99 miljoonaa euroa – yrityksiä tuettiin koronan vuoksi lisäksi yli 59 miljoonalla eurolla

  ELY-keskukset toivat vaikuttavuutta Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan erilaisin elinvoimaa tukevin hankkein viime vuonna yhteensä lähes 99 miljoonalla eurolla. Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla. Business Finland -rahoitusta kohdistettiin Etelä-Karjalaan yhteensä 26,9 M €, josta energiatuen osuus 853 000 M €, ja Kymenlaaksoon 24 M €, josta energiatuen osuus 1,3 M €. Business Finlandin rahoituksen kasvu johtuu myönnetystä koronarahoituksesta, josta Etelä-Karjalan osuus oli 17,8 M € ja Kymenlaakson osuus 20,1 M €.  Kaakkois-Suomeen ohjattiin varsinaista Business Finlandin yritysrahoitusta 13 M €. ​ ​ Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla. ​ Maaseutu ​ Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin vuonna 2020 Kaakkois-Suomessa 25 yritykselle yhteensä noin 2 M €. Pääosa…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on määrittänyt joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2020-2024

  Työn tavoitteena oli päivittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Palvelutasomääritys muodostuu kahdesta osasta: liikenteellisistä tavoitteista ja laadullisista tavoitteista. Liikenteelliset palvelutasotavoitteet on asetettu varsin lähelle nykyistä tarjontaa ja niiden toteuttamisella varmistetaan, että vuosina 2020–2024 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueiden kuntakeskuksista on opiskelua ja työssäkäyntiä sekä asiointia palvelevat yhteydet ainakin lähimpään suurempaan keskukseen. Laadullisista tavoitteita tärkeimmäksi tunnistettiin tiedottamisen kehittäminen.   Palvelutasomääritys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien kanssa. Työtä esiteltiin alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä, kuntien näkemyksiä kerättiin kyselytutkimuksella sekä kunnilta pyydettiin kommentteja työn aikana.  Asukkaiden näkemyksiä kartoitettiin asukaskyselyssä ja liikenteenharjoittajien näkemyksiä puhelinhaastatteluin.   Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja ja palvelutasotavoitteen ylittäviä yhteyksiä…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt koronarahoitusta eniten ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen

  Kaakkois-Suomessa ELY-keskusten koronarahoitusta on hakenut tiistaihin 28.4. klo 15 mennessä yhteensä 1034 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 477 kpl ja Kymenlaaksoon 557 kpl. Haettava euromäärä on ollut yhteensä noin 23,9 milj. euroa. Kaakkois-Suomessa on tehty yhteensä 190 myönteistä päätöstä maanantaihin 27.4.2020 mennessä. Rahoituksen yhteissumma on 2 040 590 € ja se jakautuu yli 80 toimialalle. Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 104 päätöstä yhteissummaltaan 1 111 290 €. Päätöksistä 84 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 20 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 86 päätöstä yhteissummaltaan 929 300 €. Näistä tilanneanalyysejä on 69 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 17 kpl. Kaakkois-Suomessa keskimääräinen myönnetty tuki on 10.700 euroa. Tilanneanalyysiä on myönnetty lukumääräisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteitä.…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

  :KARTTA: ELY-keskus aikoo päällystää teitä Etelä-Kymenlaaksossa

  Tulevan kesän teiden päällystyskohteet ovat parhaillaan kilpailutuksessa. Määrärahan kasvu edellisvuoteen verrattuna näkyy tienkäyttäjille nyt myös alemman tieverkon kasvavina päällystysmäärinä. Liikennemäärät synnyttävät vuosittain  päällystystarpeita vilkkaalle tieverkolle. Liikennemäärien lisäksi tiestöön vaikuttaa myös lauha ja sateinen talvi, joka näkyy päällysteiden reikiintymisenä. Uudelleenpäällystämisen lisäksi päällystyskauden (keväästä syksyyn) aikana tullaan tekemään myös pienempiä täsmäkorjauksia pääasiassa alemmalla tieverkolla. Oheisesta kartasta käyvät ilmi kilpailutuksessa olevat päällystyskohteet, jotka tullaan toteuttamaan kesän aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa kevään aikana yksityiskohtaisemmin kesän päällystysmääristä ja päällystyskohteista, kun kartassa mainitut kohteet varmistuvat ja kaikki päällystyskohteet on kilpailutettu. Ajantasaista tietoa tietöistä

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Ympäristö

  :KYMIJOKI: Runsaat sateet ja lauha sää saa vesistöt tulvimaan

  Kymijoen vesistöalueella vedenpinnat ovat useimmissa järvissä huomattavasti ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Talven leuto ja sateinen sää on pitänyt järvien tulovirtaamat vuodenaikaan nähden erittäin suurina. Lunta on kertynyt vain vähän ja alueen eteläisimmät osat ovat lumettomia tai lähes lumettomia. Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa se, että ennusteen mukaan monessa vesistöalueen järvessä saavutetaan tänä vuonna havaintohistorian huhtikuun alun vedenkorkeusennätys, ja paikoin se ylittynee jopa 10-20 senttimetrillä. Tavallisesti vedenpinnat ovat tähän aikaan vuodesta laskussa ja alimmillaan huhtikuun alkupuolella. Kymijoen virtaama yli 500 m3/s Kymijoen virtaama nousee lähipäivinä Kuusankoskella tasolle 500-550 m3/s. Kymijoella helmikuun puolivälin pitkän aikavälin keskivirtaama on noin 350 m3/s. Yleisesti Kymijoella  tulvarajana pidetään virtaamaa 480 m3/s, jolloin vesi nousee Anjalankosken alapuolella oleville Muhjärven…

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Kotka,  Talous & Työllisyys

  Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2019: Työttömien määrä laski Kotkassa ja kasvoi Haminassa

  Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa joulukuun 2019 lopussa prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 12,5 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä laski 5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 16 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 175 henkilöä (- 1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 814. Määrä laski 395 henkilön (- 3,9 %) verran edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa työttömiä oli 7 104, ja määrä kasvoi 220 henkilön (+ 3,2 %) verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,5 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 637, mikä vastaa 9,7 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.…