Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mukana vuonna 2024 käynnistyvässä Suomen kaikkien aikojen suurimmassa EU-rahoitteisessa LIFE-luontohankkeessa

Keltaverkkoperhonen. Tuula Tanska

Priodiversity LIFE -hanke (2024–2031) on saanut 50 miljoonan euron rahoituksen EU:n Luonto LIFE -ohjelmasta. Hanke toteuttaa erityisesti EU:n biodiversiteettiohjelmaa, Suomen kansallista biodiversiteettistrategiaa ja Helmi-elinympäristöohjelmaa. Priodiversity LIFE on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke, jossa on mukana suuri joukko Suomen luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimijoita. Hankkeen aikana kootaan parhaita käytäntöjä ja etsitään uusia rahoitusmuotoja luonnon turvaamiseksi. Hanke mahdollistaa ELY-keskuksiin mm. lukuisia työpaikkoja liittyen luonnon monimuotoisuuden edistämistehtäviin.

Maakunnalliset luonnon monimuotoisuusohjelmat

Hankkeeseen osallistuvat ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi) laativat alueilleen luonnon monimuotoisuusohjelmat laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ohjelmissa esitetään yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta maakunnissa vaalitaan ja edistetään tulevina vuosina.

Vaikuttavampaa ennallistamista ja luonnonhoitoa

Laadittavissa ohjelmissa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja keskitetään etenkin hankkeen luonnonhoito- ja suojelutoimia näille alueille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kokemuksista luodaan parhaat toimintamallit ja opastusaineistot, joiden avulla autetaan naapurimaakuntiakin eteenpäin luonnon monimuotoisuusohjelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Luonnonvara-alan toimijoiden osaamista vahvistetaan luonnonhoitotöissä, minkä ansiosta luonnonhoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaita luonnon monimuotoisuusalueita ja niiden välisiä viheryhteyksiä vapaaehtoisuuteen perustuvien Helmi-elinympäristöohjelman ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn avulla. Luonnonhoidon urakoitsijoille ja suunnittelijoille on hankkeen myötä enenevässä määrin tarjolla työtä ostopalveluiden kautta. Hanke tarjoaa myös yrittäjille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan uudenlaisiin tehtäviin.

Lisää luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita

Erityisenä tavoitteena on aktivoida luonnon monimuotoisuuden rahoitusta ja käynnistää Priodiversity LIFE -hankkeen tavoitteita tukevia täydentäviä hankkeita laajasti eri rahoitusohjelmista yli miljardin euron edestä. Tavoitteenamme on valtavirtaistaa luonnon monimuotoisuuden huomiointia ja vahvistaa yhteistyöverkostoja kaikilla sektoreilla.

Hankkeen vaikutukset Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella laaditaan hankkeessa maakunnalliset luonnon monimuotoisuusohjelmat erikseen Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon, toteutetaan laajasti luonnonhoitotöitä, aktivoidaan alueen muita toimijoita ja rahoitusmahdollisuuksia sekä laajennetaan koko Kaakkois-Suomen alueella yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Hankkeen kestoaika on kahdeksan vuotta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osuus on noin 3,3 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE-ohjelman osuus on noin 2 miljoonaa euroa (60 %). Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa hanke mahdollistaa neljän hankehenkilön palkkauksen.

Mukana hankkeessa sen käynnistyessä 1.1.2024 ovat: 
Metsähallitus, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.