Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen on lisääntynyt

Kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan. Vertailuvuodet 2015–2019.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteisen sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaan on kasvanut huomattavasti aiempiin tutkimuksiin verrattuna.

ELY-keskusten sidosryhmille, jotka ovat ohjaavia ministeriöitä ja virastoja sekä palveluntuottajia ja viranomaiskumppaneita, lähetettiin lokakuussa sähköinen kysely. Tulosten mukaan ELY-keskukset koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina sekä asiantuntevina, yhteistyötaitoisina ja helposti lähestyttävinä. Tutkimus on tehty ELY-keskusten osalta viisi kertaa.

ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1750 henkilöä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta 122 yhteistyökumppania tai palveluntuottajaa. Keskimääräinen kokonaistyytyväisyysarvosana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta oli 4,16 (arviointiasteikolla 1–5), ja se parani huomattavasti aiempiin tutkimuksiin (2017, 2015, 2013) verrattuna.

“ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen alueella ja valtakunnassa. Kumppanuus on tärkeä arvo ja se on korostunut viime vuosien kehittämistyössä”, iloitsee johtaja Satu Mäkelä.  Tämä näkyi myös sidosryhmätutkimuksen tuloksissa, jossa yhteistyö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa nähtiin erittäin tärkeänä. ELY-keskusta pidetään asiantuntevana ja osaavana sekä yhteistyötaitoisena yhteistyökumppanina.

Sidosryhmät olivat tyytyväisimpiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden osaamiseen ja tavoitettavuuteen sekä yhteistyökykyyn ja kykyyn kuunnella muita toimijoita. Alhaisimmat arviot annettiin toiminnan aloitteellisuudesta ja viestinnän toteutumisesta, vaikka niissäkin tulokset paranivat selvästi aikaisempaan nähden. Yleisinä kehityskohteina on nähty lisäresurssien tarve sekä toiminnan joustavuuden ja näkyvyyden lisääminen.

ELY-keskuksen vaikuttavuus alueella nähdään hyväksi, vaikka varsinaisten vaikuttavuusalueiden (kuten alueen elinvoimaisuus, elinkeinoelämän menestys) osalta arviot olivat kriittisempiä.