Kotka,  Liikenne & Logistiikka

Kotkan Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen tuo isoja muutoksia liikennereitteihin, tienkäyttäjiltä toivotaan malttia

Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa Paimenportin rautatien ylittävä silta sekä osa Hyväntuulentiestä suljetaan rakennustöiden ajaksi. Liikenteen käyttäjät ohjataan kiertoreiteille Metsolan ja Hovinsaaren suuntiin. Uudet liikennejärjestelyt tuovat suuria muutoksia Hyväntuulentielle Langinkoskentien ja Paimenportin liittymän välille. Kaikilta liikenteen käyttäjiltä toivotaan malttia ja yhteistyötä rakennustöiden ajaksi. Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön vaiheittain maanantain 10.5. ja keskiviikon 12.5. välisenä aikana. Uudet liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi työmaan kohdalla, Hovinsaareen ja sieltä pois matkustavat ohjataan käyttämään opastettua reittiä Jylpyn ja Hietasen kautta. Liikennejärjestelyt tehdään maanantain 10.5. aikana. Hyväntuulentien liikenne Langinkoskentien ja Paimenportin liittymän väliltä siirretään työnaikaiselle kiertoreitille tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 11. ̶ 12.5. Joukkoliikenne siirtyy käyttämään poikkeusreittejä jo tiistaiaamusta 11.5. lähtien. Käyttöön otettavat liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan alueella ruuhkia, joten tienkäyttäjiltä toivotaan ennakointia ja malttia. Myös louhinta- ja räjäytystyöt, sekä niiden vaatimat liikenteen pysäytykset jatkuvat edelleen.

”Ruuhkat tulevat olemaan todellisuutta tällä alueella. Toivomme tienkäyttäjiltä ennakointia, jotta uudet liikennejärjestelyt pysyisivät mahdollisimman sujuvina. Seuraamme tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä aktiivisesti, ja tärkeintä on liikenneturvallisuuden varmistaminen koko rakennushankkeen ajan” kertoo projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

”Kiertotiejärjestelyt tuovat isoja muutoksia Kotkansaaren suuntaan ja sieltä pois matkustaville. Suosittelemme Hovinsaarelle matkustavia kulkemaan opastettua reittiä Jylpyn ja Hietasen kautta. Toivomme yhteistyötä ja kärsivällisyyttä liikenteeseen”, kommentoi työmaapäällikkö Antero Lehtinen GRK Infra Oy:stä.

Liikenne ohjataan Hyväntuulentieltä kiertoreiteille

Nyt tehtävät liikennejärjestelyt sulkevat Paimenportin radan ylittävän sillan Kotkantiellä. Pohjoisesta päin tultaessa liikenne Hyväntuulentieltä katkaistaan Langinkoskentien kohdalta, ja liikenne ohjataan Metsolan risteyksen väliaikaisen kiertoliittymän kautta Kotkantielle. Hovinsaaren suuntaan mentäessä Hyväntuulentie on katkaistuna Paimenportin nykyiseen liikennevalo-ohjattuun liittymään asti. Liikennejärjestelyiden myötä nykyiset liikennevalot otetaan pois käytöstä.

Vaikutukset henkilöautoliikenteeseen ja raskaaseen liikenteeseen maanantaista 10.5. lähtien:

Kyminlinnasta päin tultaessa kulku Hovinsaareen tapahtuu Jylpyn ja Hietasen kautta. Liikennejärjestelyt maastoon toteutetaan maanantain 10.5. aikana.

Vaikutukset henkilöautoliikenteeseen ja raskaaseen liikenteeseen tiistain ja keskiviikon 11.–12.5. välisestä yöstä alkaen:

Kyminlinnan suunnasta kulku Metsolaan ja Kotkansaarelle ohjataan Metsolan risteykseen tehtävän väliaikaisen kiertoliittymän kautta. Tarkempi reitti on Hyväntuulentie–Langinkoskentie–Metsolan risteys–Kotkantie-Kotkansaari.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen tiistaista 11.5. alkaen:

Joukkoliikenteen reitti muuttuu Kotkantiellä välillä Liitulahdentie-Hovinsaari. Linja-autot ohittavat rakennustyömaan käyttäen reittiä Kotkantie–Lainekatu–Liitulahdentie–Kotkantie. Osa pysäkeistä jää kokonaan pois käytöstä.

Vaikutukset jalankulku- ja pyöräliikenteeseen tiistain ja keskiviikon 11. ̶ 12.5. välisestä yöstä alkaen:

Jalankulku- ja pyöräliikenteen reitit muuttuvat Paimenportin liittymän ympäristössä. Jalankulkijat ja polkupyöräilijät ohjataan kiertämään rakennustyömaa käyttäen reittiä Liitulahdentie–Toukolantie–Paatelantie. Kymenlaakson keskussairaalan kohdalla radanpuoleinen jalankulun ja pyöräilyn väylä on pois käytöstä.

Väyläviraston Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Lisäksi Paimenportin vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Hanke sisältää myös valtatien parantamista noin kahden kilometrin matkalla, radan ylittävän sillan, alikulkusillat kiertoliittymän kohdalla ja Lainekadun nykyisen risteyssillan jatkamisen. Kotkantietä muutetaan 800 metrin matkalla ja lisäksi Kotkantien ja vt 15 länsipuolen liittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Myös alueen meluntorjuntaa parannetaan rakentamalla meluseiniä ja melukaidetta.

https://vayla.fi/vt-15-paimenportin-eritasoliittyma

https://www.facebook.com/vt15paimenportti