Kotka

Kotkan Kaupunginhallitus antoi luvan edetä tapahtumakeskuksen suunnittelussa

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.2. Kantasatamaan rakennettavan tapahtumakeskuksen suunnitelmien tämänhetkistä tilannetta ja hankkeen jatkoa.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen antaa tapahtumakeskuksen rakennuttajalle Backstaff Oy:lle luvan edetä suunnittelussa varsinaiseen yleissuunnitteluvaiheeseen ja totesi, että keskukseen kaavailtu laajempi aula voidaan ottaa suunnittelun lähtökohdaksi ja että suunnittelussa tulee varmistaa rakennuksen soveltuvuus aiottuun liiketoimintaan.

Lisäksi kaupunginhallitus muistutti, että kaupunginvaltuuston päättämä, hankkeeseen kohdistuva rahoitus on 23,2 miljoonaa euroa ilman yrityskeskuksen tiloja ja tähän Backstaff Oy:n tulee edelleen pyrkiä.

Kaupunginhallituksen mukaan suunnittelun edetessä havaitut ja hankesuunnitelmasta puuttuneet kustannukset ovat perusteltuja ja että hankkeen mahdollisen lisärahoitustarpeen selvittyä, se tulee viipymättä saattaa kaupungin käsittelyyn.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että se saa tästä edes kuukausittain tilannetiedon suunnittelun etenemisestä ja hankkeen kustannusten kehittymisestä.

Päätöksestä jouduttiin äänestämään, kun vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat esittivät, että Backstaff Oy ei voi edetä suunnittelussa varsinaiseen yleissuunnitteluvaiheeseen ennen uutta valtuuston päätöstä, johtuen suunnittelun ja rahoitustarpeen muutoksista.

Backstaff Oy:n tulisi tuoda kaupunginhallitukselle laskelma kokonaisbudjetiksi sisältäen esitetyt muutokset ja arviot kustannusten noususta ja että Backstaff Oy tekee kustannusarvion myös pienemmästä areenasta, jossa ei ole varauduttu koripallon pelaamiseen ja vielä todeta, että asia viedään tämän jälkeen valtuuston päätettäväksi.

Muutosesitys hävisi äänestyksen lukemin 8-5.

Hotellin luonnossuunnitelma ALA-arkkitehdeiltä

Kaupunginhallitus antoi lisäksi kaupunkisuunnittelulle luvan hankkia suorahankintamenettelyllä, ALA-arkkitehtien tarjouksen mukaisesti tapahtumakeskuksen yhteyteen suunnitellun hotellin luonnossuunnitelman, siihen pohjautuvan tavoitehinta-arvion ja esittelymateriaalin. Hankinnasta on tehtävä erillinen hankintapäätös.

 Kantasataman hotellihankkeen toteutettavuusselvitys valmistuu helmikuussa ja se tukee hotellin toteuttamista tapahtumakeskuksen yhteyteen.

Toteutettavuusselvitys perustelee hotellin liiketoiminnasta syntyvän liikevaihto- ja tuottotason, jonka perusteella hanketta on mahdollista tarjota hotellioperaattoreiden ja -investorien toteutettavaksi.

Tuottotasojen rinnalla on tehtävä tarkastelu, jolla varmennetaan hotellin sopiminen tontille ja suunnitelmaan pohjautuva toteutuskustannusten taso.

Operaattori- ja investorihaussa tulee pyrkiä pian liikkeelle, jotta hanke voisi toteutua mahdollisimman lähellä tapahtumakeskuksen valmistumisaikaa.

Kaupungin kannalta kokonaistaloudellisinta on hankkia suunnittelu- ja kustannusarviopalvelu sekä esittelykuvien laatiminen suorahankintana niiltä toimijoilta, jotka parhaillaan laativat tapahtumakeskuksen suunnitelmia ja laskevat kustannuksia. Työssä saadaan suuri etu siitä, että ammattitaitoiset tekijät ovat perehtyneet perusteellisesti paikan olosuhteisiin ja viereen tuleviin rakennuksiin sekä korttelin varsin vaativiin toiminnallisiin ratkaisuihin.

ALA-arkkitehdeillä on vahva kokemus myös hotellisuunnittelusta, esimerkiksi Tampere-talon yhteyteen juuri valmistunut Marriot-ketjun hotelli vastaa toiminnaltaan ja fyysiseltä kooltaan hyvin tapahtumakeskuksen viereistä hotellihanketta.

Kaupunkisuunnittelu on pyytänyt toimeksiannosta tarjouksen ALA-arkkitehdit Oy:ltä, joka on edelleen pyytänyt tarjouksen kustannuslaskennasta Ramboll Oy:ltä. Yhtiö on valmis toteuttamaan kokonaistoimeksiannon sujuvasti, käyttäen tapahtumakeskukseen ja hotellisuunnitteluun perehtynyttä henkilöstöä. Kustannus työlle on yhteensä 30 000 euroa (alv 0%).

Tapahtumakeskushankkeen suunnittelussa on päädytty ratkaisuun, jossa elinkeinoyhtiö Cursorin yrityskeskus sijoittuisi tapahtumakeskuksen viereen rakennettavaan hotellirakennukseen. Laadittava luonnossuunnitelma, kustannusarvio ja markkinointikuvat antavat myös yrityskeskuksen edistämiseen entistä paremmat työkalut. Hotellihankkeen ja yrityskeskuksen edistämiseen sitoutunut Cursor on valmis jakamaan kustannuksen kaupungin kanssa.