Kymsote

Kymsote uudistaa nuorisopsykiatrian toimintaa ja nuorten palveluja

Kymsote uudistaa nuorisopsykiatrian toimintaa ja nuorten palveluja muuttamalla painopistettä avohoitotyyppiseen toimintaan.

Vuonna 2019 perustettu matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa tarjoava Nuorten Matala on parantanut nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta perustasolla.

–       Nuoria on ohjautunut yksikköön suunnitellusti ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Viimeisen vuoden aikana nuoria on tullut erityisen paljon palvelujen piiriin, toteaa ylihoitaja Susanna Rämä.

Nuorten Matalan myötä painopistettä toiminnassa on muutettu kohti varhaisempaa tukea ja apua. Yksiköstä saa hoitoa esimerkiksi nuoren mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa ja apua vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

–       Nuoret tulevat autetuksi avohoidon keinoin joko Nuorten Matalan toimipisteissä tai nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, Rämä jatkaa.

–       Koska toiminta on uutta ja yhteistyötä tehdään paljon kuntien ja eri toimijoiden kanssa, on sen tueksi perustettu myös yhteistyöryhmä, jossa Kymsoten lisäksi edustajia on eri kunnista.

Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan yhteydessä toimivan nuorisopsykiatrisen osaston käyttö on laskenut parin viime vuoden aikana ja paikkalukua lasketaan nykyisestä 12 paikasta yhdeksään paikkaan. Muutos astuu voimaan elokuussa.

–       Muutoksen vuoksi toimintaa ja henkilöstöä organisoidaan uudestaan. Henkilöstöä siirretään varhaisempiin palveluihin, erityisesti avopalveluihin, kertoo johtava ylilääkäri Ari Ronkainen.  

Lisäksi nuorisopsykiatrian osaston yhteyteen perustetaan nuorten kotisairaala, joka on osastohoitoa korvaava hoitomuoto. Muutoksen vuoksi myös nykyinen nuorten tehostettu avohoito Kouvolassa siirretään psykiatriseen sairaalaan ja integroidaan osaksi nuorten kotisairaalan toimintaa.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa on tehty muutoksia viimeisen kahden vuoden aikana. Sairaalan paikkalukua on laskettu ja toimintaa on suunnattu avohoitoon. Lisäksi sairaalan yhteyteen on perustettu aikuispsykiatrialle kotisairaala ja geropsykiatrinen poliklinikka.

–       Meillä on näistä muutoksista hyviä kokemuksia. Pystymme samalla henkilökuntamäärällä auttamaan suurempaa määrää potilaita kuin aiemmin, kertoo psykiatrisen sairaalan ylilääkäri Marja-Liisa Portaankorva.