Hamina,  Kotka,  Yritykset & Yrittäminen

Kotka ja Hamina ovat molemmat saamassa omat akkumateriaalitehtaat -Työllistävät satoja ihmisiä

Haminan ja Kotkan akkumateriaalitehtaiden edistämiseksi on tehty jo paljon työtä, mutta vielä enemmän on edessä päin, mikäli hankkeet tavoitteiden mukaisesti siirtyvät selvitysvaiheesta investointivaiheeseen. Tällä hetkellä selvityksiä työstetään vielä kumppaneiden kesken.

”Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistama tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals hankekehittäjänä on tähän saakka koordinoinut tehdashankkeiden selvitystyötä eri osapuolten kesken. Selvitysvaiheen jälkeen on tarkoitus, että Suomen Malmijalostus ja sen teknologiakumppanit jatkavat yhteistyötä uusissa, yhdessä perustettavissa itsenäisissä yrityksissä”, kertoi Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto.

Koivisto toimii myös Finnish Battery Chemicalsin toimitusjohtajana. Hänen lisäkseen infotilaisuuteen oli saapunut yhtiön projektijohtaja Timo Strengell.

”Tähän mennessä tehdashankkeet ovat olleet paikallisesti näkyvillä lähinnä YVA-työn kautta. Näin ennen kesälomia on sopiva hetki valottaa hankkeita myös mahdollisten hankintojen näkökulmasta”, kertoi Strengell. ”Potentiaalisten urakoitsijoiden on hyvä päästä pohtimaan, mitä annettavaa niillä voisi olla hankkeissa.”

Käytännössä prekursorimateriaalia tuottava pCAM-tehdashanke on selvitysvaiheessa loppusuoralla. Myös katodiaktiivimateriaalia tuottavan CAM-tehdashankkeen selvitystyö on hyvässä vauhdissa.

KOTIMAISTEN YRITYSTEN OSAAMINEN KIINNOSTAA

Akkumateriaalitehtaiden rakentamisen aloitusvaiheet eivät juuri eroa minkä tahansa tehtaan rakentamisesta muuten kuin kokonsa puolesta. Jo ensivaiheessa kyse olisi mittavista hankkeista.

Timo Strengellin mukaan ensimmäisenä eteen tulisivat tontin valmistelevat työt, maanrakennustyöt ja perustusten teko. Seuraavassa vaiheessa tehdään rakennusten rungot ja kuoret sekä asennustyöt. Näiden lisäksi tarvitaan erilaisia kunnossapitoon, huoltoon sekä logistiikkaan ja varastointiin liittyviä palveluita. Toiminnassa olevissa tehtaissa hyödynnettäisiin todennäköisesti muun muassa kiinteistö-, vartiointi-, siivous- ja IT-palveluiden toimittajia.

Osaamisen ohella potentiaalisilta palveluiden tarjoajilta odotetaan yritystoimintaan liittyvien vastuullisuusvelvoitteiden hoitamista.

Tilaajavastuulaki asettaa muun muassa veroihin ja työnantajavelvollisuuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten täytyy pystyä täyttämään. Lisäksi Suomen Malmijalostus on julkaissut verkkosivustollaan tavaroiden ja palveluiden toimittajille suunnatut periaatteet, jotka antavat tarkempaa tietoa vastuullisesta toiminnasta.

”Luotamme siihen, että myös Kymenlaaksosta löytyy osaavia, paikallisia yrityksiä. Kun hankkeissa päästään investointivaiheeseen, potentiaaliset yrityskumppanit voivat ilmoittautua tehdashankkeiden urakoitsijarekistereihin. Käytännön toteutuksesta tiedotamme myöhemmin Suomen Malmijalostuksen verkkosivustolla sekä seudullisen kehitysyhtiö Cursorin kautta”, sanoi Strengell.

TEHDASTONTTIEN ESISOPIMUKSET ON NYT ALLEKIRJOITETTU

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor ja Finnish Battery Chemicals järjestivät urakoitsijoille suunnatun infotilaisuuden Merikeskus Vellamossa ja samanaikaisesti verkossa keskiviikkona 16.6.2021.

Samana päivänä Finnish Battery Chemicals sekä Kotkan ja Haminan kaupungit allekirjoittivat tehdastontteja koskevat esisopimukset. pCAM-tehdasta kaavaillaan Haminan syväsataman lähettyville ja CAM-tehdasta Kotkan Keltakallion teollisuusalueelle.

Tekstissä käytetyt termit:
Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.