• Kymsote

  :KATSO VIDEO: Sote-ministerityöryhmä vieraili Kymenlaakson hyvinvointialueella

  Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvä sote-ministerityöryhmän aluekierros saapui Kymenlaaksoon 11.11.2021. Tilaisuudessa puhuivat kuntaministeri Sirpa Paatero, Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun muutosjohtaja Lauri Lehto sekä sote-ministerityöryhmän virkamiehiä. Aiemmista tiedoista poiketen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei aikataulullisista syistä osallistunut tilaisuuteen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Rintamo. Ministeri Paatero totesi puheessaan hyvinvointialueiden valmistelun olevan hyvässä vaiheessa ja aluekierroksen osoittaneen sen, että tarve siirtää yhä kuormittavimpien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vastuuta ”leveämmille hartioille” on perusteltua. Ministeri Paatero totesi myös, että pelkällä rakenteen uudistuksella ei saada parannusta aikaan, vaan tärkeässä roolissa ovat myös toiminnan uudistukset. Ministeri korosti puheessaan henkilöstön tärkeää roolia valmistelutyössä – henkilöstö pysyy muutoksessa tekijänä. Lisäksi ministeri painotti kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön sekä järjestöjen…

 • Kymsote

  Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on aloitettu

  Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Tähän valmistelutehtävään kuuluu myös organisaatiorakenteen määrittely. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut hyvinvointialueiden valmistelutyön tueksi tiekartan, jossa organisaatiorakenteen valmistelun tavoiteaikatauluksi on määritelty loka-joulukuu 2021. Kymenlaaksossa rakenteen valmistelu on aloitettu päätöksenteon organisaatiomallin suunnittelulla. Kymsoten, Kympen ja kuntien viranhaltijoista ja asiantuntijoista koostuvat työryhmät ovat valmistelleet luottamushenkilöorganisaation rakenteelle ehdotusta, jossa on huomioitu ennen kaikkea lakisääteiset toimielimet. Hyvinvointialueen voimaanpanolaissa määriteltyjä lakisääteisiä toimielimiä ovat aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen ollessa kaksikielinen myös kansalliskielilautakunta. Lisäksi rakenteessa on huomioitu sosiaalihuoltolakiin ja pelastuslakiin pohjautuvat monijäseniset toimielimet: yksilöasioiden jaosto ja pelastustoimen jaosto. Samoin hyvinvointialueista annetussa laissa esitetyt kuntalaisten osallisuutta tukevat toimielimet vanhuusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto on huomioitu…

 • Kymsote

  Koronatilanne huonontunut nopeasti ja huolestuttavasti, Kymenlaakso siirtyy leviämisvaiheeseen

  Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Ryhmä päätti, että Kymenlaakso siirtyy leviämisvaiheeseen. Lisäksi alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että Kymenlaakson alueelle asetetaan ravintoloihin kohdistuvia rajoituksia. Päätöstä ravintolarajoituksista odotetaan jo tällä viikolla. Mikäli valtioneuvosto päättää asettaa Kymenlaakson alueelle ravintolarajoituksia, tällöin myös koronapassi tulisi käyttöön. Ravintola-alan edustajille tietoa koronapassista täältä: Usein kysyttyä koronaviruksesta – Tietoa – Uutishuone – Aluehallintovirasto Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka voi ladata Omakannasta. Tietoa ja ohjeet koronapassin saamiseksi täältä: https://korona.kymsote.fi/koronatodistus/ Koronavirustartunnat nopeassa kasvussa Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 20.10.-2.11.2021 Kymenlaaksossa on todettu 165 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on nyt 101. Kotkan ja Kouvolan ilmaantuvuusluvut ovat asukaslukuun suhteutettuina kummassakin yli 100. Koronanäytteistä positiivisten…

 • Kaakkois Suomi,  Kymsote

  Koronavirus Kymenlaaksossa: Tilannekuva Kymenlaaksossa 4.10.2021 klo 11.00

  Kymsoten alueella on todettu yhteensä 2 585 koronavirustartuntaa. Viimeisin varmistunut tartunta on todettu 4.10.2021. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä viisi koronaviruspotilasta. Kymsotessa tehdään kaikista uusista todetuista tartunnoista tartuntaketjujen selvitys. 1.3.2020-4.10.2021 Kymsotessa on tutkittu yhteensä 137 303 näytettä. Ajalla 27.9.-4.10.2021 näytteitä on tutkittu 2 072. Kymenlaaksossa ensimmäinen koronavirustartunta todettiin 14.3.2020. Varmistetut koronavirustapaukset Alla olevassa taulukossa ovat Kymsoten toteamat todetut laboratoriovarmistetut tapaukset päiväkohtaisesti. Luvut päivitetään arkipäivisin noin klo 11. Tiedot uusista tapauksista ovat tätä edeltävän 24 tunnin ajalta. Uusin tieto merkitään päivitysajankohdan mukaiselle päivämäärälle. THL julkaisee varmistetuista tapauksista kuntakohtaisia tietoja koronakartta-palvelussaan. Kymsoten ja THL:n ilmoittamissa tapausmäärissä on eroja. Eroavuuksien pääasiallinen syy on, että THL:n tilaistoissa näkyy sellaisia tapauksia, jotka asuvat tai on muutoin hoidettu Kymsoten ulkopuolella,…

 • Kymsote

  Kymsote tarjoaa Modernan rokotevalmistetta myös 12–17-vuotiaille, kaikki 16 vuotta täyttäneet voivat nyt varata aikansa koronarokotukseen sähköisesti

  Kymsote päätti THL:n suosituksen mukaisesti laajentaa Modernan rokotevalmisteen käyttöä kaikkiin tällä hetkellä rokotettaviin ikäryhmiin. Aikaisemmin sitä tarjottiin vain 18 vuotta täyttäneille, sillä valmisteella ei ollut myyntilupaa tätä nuoremmille. Kymsotessa on käytössä Modernan Spikevax-rokotteen lisäksi myös Pfizerin Comirnaty. Koska molemmilla valmisteilla on nyt myyntiluvat jokaiselle tällä hetkellä rokotettaville ikäryhmälle, voidaan sähköinen ajanvaraus laajentaa kaikille 16 vuotta täyttäneille. Aikaisemmin alle 18-vuotiaat pystyivät varaamaan aikansa vain puhelimitse, jotta voitiin varmistaa, että heille sopiva rokote on saatavilla. -Tämä on ennen kaikkea käytännön helpotus. Ajan saa kätevämmin ja nopeammin sähköistä reittiä, joten järjestely varmasti helpottaa rokotuksiin hakeutumista yleisestikin, kertoo Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri. Tällä hetkellä 12–15-vuotiaista rokotetaan vain riskiryhmiin kuuluvia, ja näiden henkilöiden ajanvaraus rokotukseen tapahtuu edelleen puhelimitse. Jatkossa 12–15-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat…

 • Kymsote

  Kymenlaakson koronatartunnat leviävät nyt ravintoloissa nuorten aikuisten keskuudessa, alue jatkaa epidemian kiihtymisvaiheessa

  Kymenlaakson koronaepidemia on ollut heinäkuun alusta lähtien kiihtymisvaiheessa, ja toistaiseksi se pysyy kolmiportaisen asteikon keskivaiheilla. Kiihtymisvaiheen jatkumisen ja runsaiden ravintola-altistumisten takia Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokee sosiaali- ja terveysministeriön linjan mukaiset ravintolarajoitukset hyödyllisiksi epidemian hillitsemisen kannalta. Kymenlaakson ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla THL:n tartuntatilastojen mukaan 55,1. Edeltävällä jaksolla ilmaantuvuusluku oli 62,46. Viimeisen viikon aikana todettiin 49 uutta tartuntaa, sairaalassa hoitoa vaativia koronapotilaita on tällä hetkellä neljä. Luvut ovat kääntyneet maltilliseen laskuun, mutta ravintola- ja tapahtuma-altistumisten myötä Kymsote on huolissaan niistä poikivista jatkotartunnoista. Tämänhetkisen tilanteen myötä alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä ravintolarajoitusten käyttöönottoa Kymenlaaksossa. Rajoitukset tulisivat voimaan aikaisintaan torstaina 22.7. Jatkossa ravintolat saisivat olla auki aamuyhteen, anniskelun päättyessä keskiyöllä. Lopullisen päätöksen rajoituksista tekee valtioneuvosto huomisessa kokouksessaan. Tartunnat levinneet…

 • Kymsote,  Yritykset & Yrittäminen

  MaRa: Ravintoloita ja tapahtumia ei voida rajoittaa yksin ilmaantuvuuslukujen perusteella – MaRa tekee kantelun KymSoten toiminnasta

  Valtioneuvosto aikoo kiristää torstaina ravintolarajoituksia niissä maakunnissa, joiden koronakoordinaatioryhmät esittävät rajoitustoimien tiukentamista. Vastaavasti aluehallintovirastot voisivat päättää yleisötilaisuuksien rajoitusten kiristämisestä. Deltavariantti on levinnyt etenkin nuorten keskuudessa. Se ei kuitenkaan ole johtanut sairaala- tai tehohoitokapasiteetin ylikuormittumiseen. Riskiryhmät on suojattu rokotteilla ja rokotukset etenevät. Perustuslain suojaamia elinkeinovapautta ja työntekijän oikeutta työhön ei voida rajoittaa, jollei se ole välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Valtioneuvostolla ja aluehallintovirastoilla on velvollisuus tartuntatautilain nojalla ottaa huomioon myös muita näkökohtia kuin ilmaantuvuuslukujen kasvu. MaRa tekee kantelun KymSoten riittämättömistä koronatoimista Vaalimaan raja-asemalla. Rajoitustoimia ei voida kiristää ja jatkaa vain varmuuden vuoksi Valtioneuvosto on ilmoittanut tekevänsä torstaina päätökset ravintoloiden siirtämisestä perustasolta kiihtymisvaiheen rajoituksiin niissä maakunnissa, joiden koronakoordinaatioryhmät esittävät sitä tänään. Valtioneuvosto on ilmoittanut,…

 • Kymsote

  Koronatilanne Kymenlaaksossa ei ole parantunut eikä huonontunut, kiihtymisvaihe jatkuu

  Kymenlaakson huonontunut koronatilanne näyttää viime viikkojen jälkeen tasoittuvan. Uusien tapausten määrä ei ole enää noususuuntainen, vaan esiintyvyys pysyttelee samalla tasolla. -Viime päivien perusteella voisi sanoa, että tilanne on himpun verran parempaan suuntaan, mutta mistään huomattavasta parannuksesta koronatilanteeseen ei vielä voida puhua, hallintoylilääkäri Kari Kristeri luonnehtii. Kymenlaaksossa todettiin tänään kuusi uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on kolme koronaviruspotilasta, myös sairaalahoidon tarve näyttää olevan hieman vähenemässä. Kymsoten tilastojen mukaan viimeisellä kalenteriviikolla todettiin 53 uutta koronatartuntaa, kun edellisellä viikolla tapausmääriä oli 67. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä viimeisen kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti on Kymenlaaksossa 75,3. Kymenlaakson alueen koronatilanne on Suomen kolmanneksi huonoin Päijät-Hämeen ja HUS-alueen jälkeen. Koronakoordinaatioryhmässä päätettiin yksimielisesti pysyä kiihtymisvaiheessa. Koronatartunnat…

 • Kymsote

  Koronatilanne huonontunut, Kymenlaakso siirtyy kiihtymisvaiheeseen

  Koronatilanne Kymenlaaksossa ja erityisesti Kouvolassa on huonontunut viimeisen kahden viikon aikana. Kymenlaakso siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kutsuttiin tänään ylimääräiseen kokoukseen alueen huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Kymenlaakso siirtyy kiihtymisvaiheeseen, mikä tarkoittaa tiukennuksia alueellisiin suosituksiin. Koronatilanne on menossa vahvasti huonompaan suuntaan erityisesti Kouvolassa, mutta myös Kotkassa. Kymsoten tilastojen mukaan uusien tapausten määrä viimeisen kahden viikon aikana ajalla 18.6. – 1.7.2021 on 94 uutta tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on näin 59,9. Myös positiivisten osuus näytteistä on noussut ja on 2,4 %. Kyseisenä kahden viikon ajanjaksona on tartuntoja todettu seuraavasti: Kouvola 67 tapausta, Kotka 21 tapausta ja kunnat Hamina, Virolahti, Miehikkälä yhteensä 6 tartuntatapausta. Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja vaikeutunut, jäljitettävyys on nyt noin 75 prosenttia. Tartunnanlähteitä…

 • Kymsote

  :KYMSOTE: Riskiryhmiin kuuluvien 12-15-vuotiaiden koronarokotusten ajanvaraus alkaa 5.7.2021

  Sairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien 12-15-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotukset käynnistyvät Kymenlaaksossa. Koronarokotukset avataan samaan aikaan tämän ikäryhmän 1. ja 2. riskiryhmiin kuuluville. Ajanvaraus aukeaa 5.7.2021. Riskiryhmiin kuuluvien 12-15-vuotiaiden koronarokotukset keskitetään viikolle 30 ja kahteen rokotuspisteeseen: Kouvolaan ja Kotkaan. Myös Pyhtäällä rokotetaan pyhtääläisiä nuoria riskiryhmäläisiä. Riskiryhmät 1. ja 2. samaan aikaan rokotusvuoroon Koronavirustaudin riskiin vaikuttavat iän lisäksi tietyt taustasairaudet, joita sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski saada vakava koronavirustauti. Tavoitteena on tarjota koronarokotteita mahdollisimman oikeudenmukaisessa järjestyksessä niitä eniten tarvitseville. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusjärjestyksessä taustasairaudet on jaettu kahteen ryhmään: 1. Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet 2. Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet. Kymenlaaksossa ajanvaraus avataan samaan aikaan sekä 1. että 2. riskiryhmiin kuuluville…