• Kymenlaakso,  Kymsote

  Kymenlaakson keskussairaalan uusi sairaalaosa ollut toiminnassa vuoden

  Kymenlaakson keskussairaala Kuva: Skanska Sairaalatoiminta Kymenlaakson keskussairaalan uudessa laajennusosassa alkoi tasan vuosi sitten maanantaina 22.6.2020. Toiminta aloitettiin vaiheittain: Ensimmäisenä uusissa tiloissa aloitti päivystys ja tämän jälkeen käynnistyivät muut toiminnot kuten teho- ja valvontahoito, sydänvalvonta ja leikkaustoiminta. Ensimmäinen vauva syntyi uudessa synnytysyksikössä 30.6.2020. Uusi angiosali avattiin joulukuussa 2020 ja toinen angiosali helmikuussa 2021. Myös välinehuolto pääsi muuttamaan uusiin tiloihin helmikuussa 2021. Lukujen valossa Kymenlaakson keskussairaalan uuden sairaalaosan ensimmäinen vuosi näyttää tällaiselta: Päivystyksessä on vuoden aikana ollut yhteensä lähes 42 000 käyntiä. Viime kesänä muuton ja kaiken muun päivystystoiminnan lisäksi infektiopäivystyksessä otettiin myös eteläisen Kymenlaakson koronanäytteet syyskuun alkuun asti. Nämä näytteenottokäynnit ovat mukana luvussa. Uusi synnytysyksikkö ja äitiyspoliklinikka aloittivat toimintansa päivystyksen jälkeen. Ensimmäinen lapsi…

 • Kymsote

  Vaalimaan rajanylityspisteellä todetut koronatapaukset nousussa, osalla yhteys jalkapallon EM-otteluihin Pietarissa

  Kymsote pyytää painokkaasti välttämään kaikkea tarpeetonta Suomen ja Venäjän välistä matkustamista. Kaikkia Venäjältä saapuvia pyydetään noudattamaan tiukasti testaus- ja karanteenikäytäntöjä. Koronatilanne Venäjällä on viime aikoina pahentunut, minkä uskotaan johtuvan herkästi tarttuvien virusmuunnosten leviämisestä. Valtaosa uusista koronatapauksista on viimeisen viikon aikana todettu rajatarkastuksessa, mistä Kymsote on erittäin huolissaan. Suurin osa viime viikon loppupuolella ja viikonloppuna todetuista uusista koronatapauksista on todettu joko Vaalimaan tai muissa rajanäytteenotossa tai rajanylityksen jälkeen otetuissa näytteissä. Kymsoten alueella todettiin viikonlopun aikana yhteensä  5 uutta tartuntaa, joista kaikki ovat peräisin ulkomailta Suomeen matkustaneilta. Vaalimaan rajanylityspisteellä todettiin viimeisen viikon aikana yhteensä 16 positiivista koronavirustartuntaa. Enemmistö Vaalimaalla positiivisen tuloksen saaneista asuu muualla kuin Kymenlaaksossa, ja näin ollen eivät lukeudu Kymsoten tartuntalukuihin.…

 • Kymsote

  Kymsote uudistaa nuorisopsykiatrian toimintaa ja nuorten palveluja

  Kymsote uudistaa nuorisopsykiatrian toimintaa ja nuorten palveluja muuttamalla painopistettä avohoitotyyppiseen toimintaan. Vuonna 2019 perustettu matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa tarjoava Nuorten Matala on parantanut nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta perustasolla. –       Nuoria on ohjautunut yksikköön suunnitellusti ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Viimeisen vuoden aikana nuoria on tullut erityisen paljon palvelujen piiriin, toteaa ylihoitaja Susanna Rämä. Nuorten Matalan myötä painopistettä toiminnassa on muutettu kohti varhaisempaa tukea ja apua. Yksiköstä saa hoitoa esimerkiksi nuoren mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa ja apua vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. –       Nuoret tulevat autetuksi avohoidon keinoin joko Nuorten Matalan toimipisteissä tai nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, Rämä jatkaa. –       Koska toiminta on uutta ja yhteistyötä tehdään paljon kuntien ja eri…

 • Kymsote

  :KYMSOTE: Laatutyötä tarvitaan uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

  Kymsote on sitoutunut kesäkuusta 2019 alkaen laadunhallintajärjestelmän vaiheittaiseen käyttöönottoon SHQS-standardin (Social and Health Quality Stadard) mukaisesti. Standardi on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tarkoitettu arviointikriteeristö laadunhallintaan ja laadunvarmistukseen. SHQS-standardi sisältää kaksi arviointikriteeristöä: johdon kriteeristön sekä yksikkö- ja prosessikriteeristön. Kriteeristöt jakautuvat kolmeen eri osa-alueeseen: johtaminen, voimavarojen hallinta ja prosessienhallinta. Johdon kriteeristö on tarkoitettu organisaation johdon käyttöön ja yksikkö- ja prosessikriteeristö yksiköiden toiminnan ja prosessien arviointiin, jota toteutetaan henkilöstön itsearvioinneissa esimiesten johdolla. Arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen The International Society for Quality in Health Care -kattojärjestön periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin. Standardin avulla organisaatio arvioi omaa toimintaansa suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön, valtakunnallisiin suosituksiin, hyviin hoitokäytäntöihin ja näyttöön perustuvaan toimintaan sekä jatkuvan…

 • Kymsote

  Kymenlaakso jatkaa kiihtymisvaiheessa, koronatilanteen huonontunut suunta huolestuttava

  Kymenlaakso jatkaa kiihtymisvaiheessa. Koronatilanne on kehittynyt viimeisen viikon aikana huolestuttavasti huonompaan suuntaan. Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä antoi tänään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle suosituksen jatkaa päätöstä 20 hengen kokoontumisrajoituksesta kesäkuun puoliväliin saakka. Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee Kymenlaaksoon tartuntatautilain 58 d pykälän käyttöönottoa seuraavan kuukauden ajaksi, mahdollisimman pikaisesti. Koronatartuntojen määrä Kymenlaaksossa on noussut viimeisen kahden viikon aikana. Kymsoten tilastojen mukaan uusia tartuntoja on yhteensä 77 tapausta, josta ilmaantuvuusluvuksi tulee kahden viimeisen viikon aikana 46,8 /100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on nyt selkeästi noussut, viimeisen viikon aikana on todettu 50 uutta koronatartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on 1,85 %, kun parhaimmillaan luku kävi jo alle 1 %:n. Myös sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut, sairaalahoidossa on nyt viisi koronaviruspotilasta.…

 • Kymenlaakso,  Kymsote

  Lähes 40 prosenttia kymenlaaksolaisista on saanut koronarokotuksen

  Kymenlaaksolaisista 39,5 prosenttia on saanut koronarokotuksen 1. annoksen. Rokotukset etenevät koko ajan asteittain nuorempiin ikäluokkiin. Tällä viikolla alkoivat 50-59-vuotiaiden rokotukset. Uuden ikäryhmän lisäksi kaikki tätä vanhemmat sekä sairauden tai tilan vuoksi 1 ja 2 riskiryhmiin kuuluvat yli 16-vuotiaat voivat edelleen hakeutua rokotuksiin. Rokotukset etenevät parhaillaan noin 7000 rokotuksen viikkotahtia. Kymenlaaksossa on annettu 64 544 1. rokotusannosta, lisäksi 2. rokoteannoksia on annettu 7791. Kymenlaaksolaisista 39,5 prosenttia on saanut koronarokotuksen 1. rokotusannoksen: yli 80-vuotiaista on rokotettu 91,8%, 75-79-vuotiaista 91,8 %, 70-74-vuotiaista 89,7 %, 65-69-vuotiaista 79,1 % ja 60-64-vuotiaista 70,7 %. Eilen helatorstaina ei annettu rokotuksia, sen sijaan huomenna lauantaina 15.5.2021 rokotetaan suurimmissa rokotuspisteissä Kouvolassa ja Kotkassa, tällöin annetaan noin 960 rokotusta. Kymenlaaksolaisista…

 • Kymenlaakso,  Kymsote

  Kymenlaakso jatkaa kiihtymisvaiheessa

  Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmässä todettiin tänään, että Kymenlaakso jatkaa kiihtymisvaiheessa. Viimeaikainen koronatilanteen kehitys hyvään suuntaan on valitettavasti pysähtynyt. Tämän vuoksi Kymenlaaksossa ei voida siirtyä perusvaiheeseen, mutta suosituksiin ja rajoituksiin tehtiin kuitenkin muutoksia, jotka tulevat voimaan 17.5.2021. Kymenlaaksossa on tänään astunut voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20 hengen kokoontumisrajoituksesta. Myöskään yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Kymsoten tilastoissa on viimeisen 14 vuorokauden aikana kirjattu uusia koronatapauksia 44. Tartunnoista suurin osa eli 28 tapausta on Kotkassa, Kouvolassa 12, muissa kunnissa yhteensä 4. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kolme koronapotilasta. Maalis-huhtikuun vaihteesta lähtien jatkunut koronatartuntojen määrän selkeä laskusuunta on viimeisen viikon aikana pysähtynyt. –       Viikonlopusta lähtien koronatilanne on valitettavasti tuottanut pettymystä, tartunnoissa on tullut pieni hyppäys huonompaan…

 • Kymsote

  :KYMSOTE: Kiertävä ArVi-hoitaja vie avun kotihoidon ja asumispalveluiden asukkaille kotiin

  Kuvassa ArVi-hoitaja Kati Jokinen lähdössä potilaan luo varustelaukun kanssa. Kuva: Kymsote, Anne Heikkilä. ArVi on Kotisairaalan yhteydessä toimiva liikkuva hoitaja eli yhden hengen arviointiyksikkö, joka lähtee tarvittaessa arvioimaan sairastuneen tai huonokuntoisen asumispalvelun tai kotihoidon asiakkaan tilanteen. ArVi-hoitaja on arviointiin koulutettu sairaan- tai ensihoitaja, joka voi ohjeistaa asumispalvelun tai kotihoidon hoitajaa myös puhelimitse. Kymsotessa ArVi-toiminta aloitettiin pilottina syksyllä 2020. ArVi-hoitajat toimivat tällä hetkellä Kotisairaalan yhteydessä Kotkan Karhulasta ja Kouvolassa Marjoniemen terveysasemalta käsin. Toiminta alkoi ensin asumispalveluiden asukkaille Kotkassa, ja loppuvuodesta kotihoito tuli mukaan. Vuoden vaihteessa ArVi-toiminta laajeni myös Kouvolan alueelle. Aikaisemmin Kymsoten alueen asumispalveluiden asukkaat siirtyivät päivystykseen hoidon tarpeen arviointiin. Uudessa mallissa ArVi-hoitaja voi käydä arvioimassa paikan päällä päivystykseen lähettämisen tarpeen…

 • Kymsote

  Yli 60 000 kymenlaaksolaista saanut koronarokotuksen

  Joukkorokotukset ovat edenneet Kymenlaaksossa 6000 rokotuksen viikkotahtia. Nyt 60 259 kymenlaaksolaista eli noin 37 prosenttia alueen asukkaista on saanut koronarokotuksen ensimmäisen annoksen. Koronarokotukset 50-59 -vuotiaille kymenlaaksolaisille käynnistyvät ensi viikolla. 55-59-vuotiaiden ajanvaraus on auki ja 50-54-vuotiaat voivat varata aikoja tiistaista 11.5.2021 alkaen. Koronarokotukset etenevät rokotuspisteissä eri puolilla Kymenlaaksoa. Ajanvaraus käy parhaillaan vilkkaana, sillä eilen torstaina avattiin 55-59-vuotiaiden ajanvaraus. Rokotukset ja ajanvaraus ovat käynnissä edelleen myös kaikille sairauden tai tilan vuoksi riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville. Samoin kaikki yli 55-vuotiaat ja tätä vanhemmat voivat varata rokotusaikoja. Rokotuksiin on hakeuduttu hyvin. Kymenlaaksossa on annettu nyt 60 259 1. rokotusannosta, lisäksi 2. rokoteannoksia on annettu 7182. Kymenlaaksolaisista 37 prosenttia on saanut koronarokotuksen 1. rokotusannoksen: yli 80-vuotiaista on rokotettu 91,7%, 75-79-vuotiaista…

 • Kymsote

  Lähes 55 000 kymenlaaksolaista saanut koronarokotuksen

  Joukkorokotukset ovat laajentuneet Kymenlaaksossa kaikkiin 60 vuotta täyttäneisiin ja tätä vanhempiin. Rokotukset ovat edelleen käynnissä myös sairauden tai tilan vuoksi riskiryhmiin kuuluville. Koronarokotuksia on tällä viikolla laajennettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä vaalitoimikunnille. Joukkorokotukset etenevät Kymenlaaksossa parhaillaan noin 6000 koronarokotuksen viikkotahtia. Kymenlaaksossa on annettu 54 900 1. rokotusannosta, lisäksi 2. rokoteannoksia on annettu noin 6000. Kymenlaaksolaisista 34 prosenttia on saanut koronarokotuksen 1. rokotusannoksen: yli 80-vuotiaista on rokotettu 91%, 75-79-vuotiaista 91,5 %, 70-74-vuotiaista 89,7% ja 65-69-vuotiaista 62,4%. 60 vuotta täyttäneiden koronarokotusten ajanvaraus alkoi sähköisen ajanvarauksen osalta tiistai-iltana 27.4. ja puhelimitse keskiviikkona 28.4.2021. Sähköisiä ajanvarauksia tehtiin heti ensimmäisen vuorokauden aikana yli 3000. Ensimmäisiä…