Kymsote

Kymsoten toiminnoille myönnetty SHQS-laaduntunnustus

Kymsoten eri toiminnoille on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalveluiden SHQS-laaduntunnustus (Social and Health Quality Service). Tunnustuksen myönsi Labquality Oy.

Laaduntunnustus kattaa Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, medisiiniset palvelut, operatiiviset palvelut, ensihoidon ja päivystyksen, perustason osastohoidon ja strategiapalvelut. (Liitteessä laaduntunnustuksen piirissä olevat toimipisteet).

SHQS-laatuohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta.

SHQS-standardin avulla organisaatio arvioi omaa toimintaansa suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön, valtakunnallisiin suosituksiin, hyviin hoitokäytäntöihin ja näyttöön perustuvaan toimintaan sekä jatkuvan laadunparantamisen periaatteisiin.

– Laatupäällikkönä laatuasioiden eteenpäin vieminen on minulle sydämen asia. Näin voimme parantaa organisaation palveluiden ja hoidon laatua, vaikuttavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä kustannustehokkuutta. Tärkeänä tavoitteena on asiakas- ja potilasturvallisuus, minkä avulla vähennetään poikkeamia ja tällä olisi suuri kustannusvaikuttavuus. Koen tärkeänä myös prosessien tehostamisen, Kymsoten laatupäällikkö Tarja Hyvönen kertoo.

– On tärkeää, että toimintaa tarkastellaan säännöllisesti myös ulkopuolisin silmin. Laaduntunnustusauditoinneissa saadaan kehittämissuosituksia ja lisänäyttöjä, jotka vievät jatkuvaa kehitystyötä eteenpäin, Hyvönen jatkaa.

– Kymsoten johto on sitoutunut laadunhallintaohjelmaan ja sen edistämiseen. Laatujohtamisen avulla pystymme yhtenäistämään toimintamalleja ja tehostamaan prosesseja tutkitun, näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Tämä varmistaa myös toiminnan säännönmukaisuutta ja laatua. Näiden asioiden avulla pystymme parantamaan asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä asiakastyytyväisyyttä, toimitusjohtaja Annikki Niiranen kommentoi.

Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta.

Lisätietoa SHQS-laatujärjestelmästä:

 https://www.labquality.fi/auditointi-ja-sertifiointi/shqs-laatuohjelma-tie-jatkuvaan-parantamiseen/