Kymsote

Postin lakon vaikutuksia Kymsoten sosiaalipalveluissa

Lakon aikana suosittelemme sähköisten hakemusten käyttöä kaikissa palveluissa, joissa se on mahdollista. Mm. vammaispalveluja ja toimeentulotukea voi hakea sähköisesti. Mikäli teet hakemuksen paperilla, se on varminta toimittaa asiaa hoitavaan Kymsoten palvelupisteeseen virkaaikana.

Asiakasohjauksen puhelinnumerot neuvovat normaalisti ikääntyvien palveluissa, vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Ikääntyneiden palveluiden piiriin voi hakeutua asiakasohjauksen kautta, jolloin soitto Ikäopastin-palveluun riittää asian käynnistämiseen.

Kaikkien toimipisteiden palveluista saa neuvoja puhelimitse.

Tapaamisajoista ilmoitetaan puhelimitse asiakkaille.

Päätökset

Lakko ei vaikuta asioiden käsittelyyn. Päätökset postitetaan asiakkaille, ellei asiakas ole ottanut käyttöön suomi.fi -sähköistä asiointia. Sähköisessä palvelussa asiakas voi itse katsoa asian käsittelyvaiheen ja saa myös päätöksen sähköisesti.

Asiakkaalle ilmoitetaan ainakin kielteisten päätösten osalta puhelimitse mahdollisuudesta noutaa päätös toimipisteestä. Päätöstä luovutettaessa asiakas kuittaa Kymsotelle jäävään tiedoksiantotodistukseen vastaanottaneensa asiakirjan.

Myös asiakasmaksupäätökset tehdään normaalisti. Päätöksestä ollaan yhteydessä asiakkaaseen tai hänen asianhoitajaansa puhelimitse. Tällöin tarjotaan mahdollisuutta hakea päätös Kymsoten toimipisteestä ennen kuin päätös postitetaan. Päätöstä noudettaessa asiakas kuittaa Kymsotelle jäävään tiedoksiantotodistukseen vastaanottaneensa asiakirjan.

Kymsote ei lähetä asiakkaille laskuja lakon aikana.

Muutoksenhaku lakon aikana

Sosiaalihuollon päätöksistä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus Kymsoten yksilöjaostolle, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tämä määräaika on laissa säädetty eikä sitä voida pidentää. Oikaisuvaatimukset voi toimittaa Kymsoten kirjaamoon.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on ilmoittanut, että laissa säädettyjä valitusaikoja noudatetaan. Hallinto-oikeus ohjaa käyttämään valitusasioissa sähköistä asiointipalvelua.

Palvelujen toteutus

Jos asiakas saa rahallisen tuen päätöksen perusteella, se maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

Jos päätöksen perusteella syntyy oikeus esim. varhaisen tuen palveluihin, kotihoitoon, tukipalveluihin, asumispalveluihin, asiakkaalle soitetaan palvelun aloittamisesta kuten tavallisestikin.

Lastensuojelun asiakkaiden yhteydenpito hoidetaan puhelimitse ja sovituissa tapaamisissa toimipisteissä tai asiakkaan kotona. Tällöin voidaan myös luovuttaa päätökset ja muut asiakirjat asiakkaalle tiedoksiantokuittausta vastaan.