Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Kotka,  Talous & Työllisyys

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2019: Työttömien määrä laski Kotkassa ja kasvoi Haminassa

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa joulukuun 2019 lopussa prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 12,5 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä laski 5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 16 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 175 henkilöä (- 1 %)
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 814. Määrä laski 395 henkilön (- 3,9 %) verran edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa työttömiä oli 7 104, ja määrä kasvoi 220 henkilön (+ 3,2 %) verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,5 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 637, mikä vastaa 9,7 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömien määrä pieneni vuoden takaiseen verrattuna kaikissa muissa paitsi Imatran seutukunnassa, jossa työttömien määrä nousi 14 prosenttia. Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Imatralla, Luumäellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Virolahdella.

Korkein työttömyysaste joulukuun tilastoissa oli Imatralla (16,9 %) ja matalin Taipalsaarella (7,0 %).

Nuoria työttömiä noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, pitkäaikaistyöttömyys myös edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Lappeenrannan, Kotka-Haminan ja Kouvolan seuduilla. Imatran seuduilla määrä oli lähellä edellisvuoden tasoa (+ 0,6 %). Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 6 804 henkilöä, 0,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa joulukuun lopussa 3 540, mikä on 12,5 prosenttia (- 507 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi toisella asteella ja erikoisammattikoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 5,9 prosentin verran (- 242 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 23 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös asiantuntijoiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi.  Työttömien määrä kasvoi johtajien, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun aikana avoinna 1 666 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 6,4 prosenttia (- 114 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä väheni Kouvolan seudulla (- 32 %, – 246 kpl). Muilla seutukunnilla työpaikkojen määrä kasvoi, selvästi eniten Kotkan seudulla (+ 31 %, + 115 kpl).

Uusista avoimista työpaikoista 84 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kiinteistöhuollon työntekijöille, rakennussähköasentajille, toimisto- ja laitossiivoojille, mainosten jakajille sekä rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Joulukuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 160 henkilöä (- 8,3 %). Aktivointiaste oli 26,7 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 000, mikä on noin 700 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli joulukuun lopussa yhteensä 1 527 henkilöä. Määrä on noin 12 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä noin 69 prosenttia oli yksityisen sektorin, 30 prosenttia kuntien ja 1 prosentti valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2019 (pdf, 2 Mt)