Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Liikenne & Logistiikka

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2020: Yhdeksässä kunnassa toteutui tieliikenteen kuolemien nollavisio

Tieliikenteessä menehtyneet kunnittain ja uhrit tienkäyttäjäryhmittäin 2018–2020 (Tilastokeskus). Kolmen edellisen vuoden aikana liikennekuolemia on tapahtunut lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa poislukien Miehikkälä, Lemi, Taipalsaari ja Imatra, joissa liikennekuolemien nollavisio on toteutunut jo kolmen vuoden ajan. Yleisimmin kuolleet ovat olleet autoilijoita, mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä.

Vuonna 2020 yhdeksässä Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä (myös vuonna 2019 nollakuntia oli yhdeksän). Viime vuosina tieliikenteessä menehtyneiden määrä on kasvanut Etelä-Karjalassa ja laskenut Kymenlaaksossa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tapahtui vuonna 2020 yhteensä 233 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (243 vuonna 2019). Näissä onnettomuuksissa menehtyi 12 henkilöä (seitsemän Etelä-Karjalassa ja viisi Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 289 henkilöä.

Suojaamattomien liikkujaryhmien osuus vakavista henkilövahingoista huolestuttavan korkea 

Tarkasteltaessa vuosina 20182020 tapahtuneita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia (N=33 kpl) voidaan tehdä seuraavia havaintoja.

 • onnettomuuksista 67 % on tapahtunut maanteillä (joista puolet valtateillä),
 • onnettomuuksista 24 % on tapahtunut taajama-alueilla,
 • onnettomuuksista 33 % yksittäisonnettomuuksia (tieltä suistumisia, ei muita osapuolia), 27 % jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksia ja 15 % kohtaamisonnettomuuksia,
 • alkoholionnettomuuksien osuus oli 30 %,
 • kuolonkolareiden uhreista autolla liikkuneiden osuus oli 42 %, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus on 28 % ja mopolla tai moottoripyörällä liikkuneiden 25 %.

Vakavasti loukkaantuneiden osalta tilastointi valmistuu viiveellä ja näillä näkymin vuoden 2019 tietoja on saatavilla vasta vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2022 puolella. Vuosina 20142018 vakavia loukkaantumisia tilastoitiin Kaakkois-Suomessa keskimäärin 52 vuosittain. Vakavista loukkaantumisista peräti 61 % on tapahtunut liikenteen heikoimmille osapuolille – jalankulkijoille (11 %) ja pyöräilijöille (27 %) sekä mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille (23 %).

Pitkän aikavälin kehitys kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa Kaakkois-Suomen alueella on mennyt hiljalleen parempaan suuntaan. Edellisten kahdenkymmenen vuoden keskiarvo on 23 menehtynyttä vuodessa ja viimeisen kymmenen vuoden keskiarvo 17 menehtynyttä vuodessa. Vuosien 20182020 keskiarvo on 12 menehtynyttä vuodessa. Koko 2000-luvun lineaarista trendiä tarkasteltaessa Kaakkois-Suomessa saatettaisiin saavuttaa tieliikenteessä kuolleiden nollavisio 2030-luvun alkupuolella, toivottavasti jo aikaisemmin. Töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin vielä paljon edessä.

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Kaakkois-Suomessa vuosina 2018–2020 (Tilastokeskus). Etelä-Karjalassa kuolonuhrien määrä on ollut kolmena viime vuonna nousussa ja Kymenlaaksossa laskussa. Koko Kaakkois-Suomen alueella kuolonuhrien määrä on pysynyt suunnilleen samana. Loukkaantumisten osalta Etelä-Karjalassa tilanne on pysynyt vakaana, Kymenlaaksossa loukkaantuneiden määrä on ollut laskussa, kuten koko Kaakkois-Suomen alueellakin.

Viranomaisten tietoon tulleet liikennerikokset Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella 2010-2020 sekä rattijuopumusten osuus liikennerikoksista (Tilastokeskus). Liikennerikosten määrä on ollut 2010-luvun laskussa, mutta vuonna 2020 määrä kasvoi merkittävästi. Rattijuopumusten osuus liikennerikoksista on kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Törkeiden rattijuopumusten osuus puolestaan on laskenut vuosi vuodelta.

Rattijuopumukset hurjassa kasvussa – suurimmassa osassa tapauksista kyse huumeista

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 8 398 liikennerikosta. Liikennerikoksissa oli kasvua vuosien 20182019 keskiarvoon nähden peräti 17 %. Kasvu selittyy isolta osin liikenneturvallisuuden vaarantamisten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten sekä rattijuopumusten määrän kasvulla. Vuonna 2020 rattijuopumuksista (pl. törkeät rattijuopumukset) peräti 70 % liittyi huumaaviin aineisiin. Törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista 65 % liittyi nopeusrajoitusten rikkomisiin.

Liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa ELY-keskuksen vetämä alueellinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä koostuu ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjien ja kuntien edustajista. Paikallisella tasolla liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja toteutetaan kuntakohtaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä, joiden toimintaa tukevat liikenneturvallisuustoimijat. Vuonna 2020 liikenneturvallisuustyöryhmät kokoontuivat vähintään kaksi kertaa jokaisessa 16:sta Kaakkois-Suomen kunnassa.

Poimintoja eri tahojen toiminnasta vuonna 2020

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä

 • Työryhmä kokoontui neljä kertaa
 • 112-päivän tiedote: Liikenneonnettomuuspaikka on pelastustyöntekijän työpaikka – ohitathan onnettomuuspaikan turvallisesti!
 • Liikenneturvallisuusaiheinen piirustuskilpailu 5. luokkalaisille (Tarkkaavaisuus liikenteessä)
 • Pyörän ajovaloihin liittyvä valvontatempaus yhteistyössä poliisin kanssa Kouvolassa 13.11.
 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 • ELY-keskus tiiviisti mukana kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä (16 kunnassa)
 • Siirrettävät nopeusnäytöt kiersivät maanteillä 22 eri kohteessa
 • Kotkassa ja Lappeenrannassa parannettiin suojateitä keskisaarekkein
 • Satoja liikennemerkkejä uusittiin uuden tieliikennelain mukaisiksi
 • Maanteitä päällystettiin lisärahoituksen turvin 220 km (aiempia vuosia enemmän)
 • Pyöräteitä uudelleen päällystettiin 18 km
 • Maanteiden siltoja parannettiin 15 kpl

Liikenneturva

 • Yleisötapahtumiin osallistuttiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa
 • Uusi tieliikennelaki teemalla mukana mm. Kotkan ja Haminan Auton päivissä
 • Pyörän takavalotempaukset Parikkalassa ja Kouvolassa
 • Punainen Liitu -esitys Lappeenrannassa maaliskuun alussa
 • Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumat marraskuussa Kouvolassa
 • Virtuaalisia koulutuksia varhaiskasvattajille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille
  (E-K)

Kaakkois-Suomen poliisi

 • Tieliikenneonnettomuuksia Kaakkois-Suomen alueella kirjattiin yhteensä noin 576 (783 vuonna 2019)
 • Jatkuvaa liikenteen valvontaa; valtakunnallisia kampanjoita ja paikallisia teemoja
 • Liikennerikoksia tuli viranomaisten tietoon vuonna 2020 yhteensä 8 398 (7 156 vuonna 2019)
 • Liikenneturvallisuuden vaarantamisten osuus liikennerikoksista oli 55 % (54 % vuonna 2019) ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten osuus 3 % (3 % vuonna 2019)
 • Rattijuopumuksien osuus liikennerikoksista oli 15 % (14 % vuonna 2019) ja törkeiden rattijuopumuksien osuus 5 % (7 % vuonna 2019)

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitokset

 • Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksilla oli yhteensä noin 890 tieliikenneonnettomuuteen liittyvää pelastustehtävää (noin 1060 vuonna 2019)
 • 112 -päivän tapahtumat Kouvolassa, Pyhtäällä, Imatralla ja Lappeenrannassa
 • NouHätä! -kampanja 8. luokkalaisille
 • Punainen Liitu -esitys Lappeenrannassa maaliskuussa
 • 8.lk liikenneturvallisuusviikon kiertue (virtuaalisesti Youtube-videon välityksellä) yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ja Eksoten ensihoidon kanssa
 • Heijastimia jaossa monissa paikallisissa tapahtumissa ja tempauksissa

SKAL, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjät

 • Liikenneturvallisuusviestintä kuljetusyrityksiin
 • Kuljetusyritysten näkökulman esille tuominen tiesuunnitelmissa