Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Talous & Työllisyys

Työttömien nuorten määrä laski Haminassa ja Kotkassa — Uusista avoimista työpaikoista 86 prosenttia oli yrityksissä

Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun 2019 lopussa Kaakkois-Suomessa 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 19 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä laski 9 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli lokakuun lopussa 14 323 työtöntä työnhakijaa, mikä on 601 henkilöä (- 4,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömien määrä laski 5,5 prosentin ja Etelä-Karjalassa 1,9 prosentin verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,5 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 266, mikä vastaa 8,8 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömien määrä pieneni vuoden takaiseen verrattuna kaikissa muissa paitsi Imatran seutukunnassa. Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Kotkassa. Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Imatralla, Lemillä, Parikkalassa, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Virolahdella. Korkein työttömyysaste lokakuun tilastoissa oli Imatralla (14,0 %) ja matalin Taipalsaarella (6,1 %).

Nuoria työttömiä noin 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten – pitkäaikaistyöttömyys myös edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 8,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan, Kotka-Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seuduilla. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 5 983 henkilöä, 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa lokakuun lopussa 19 prosenttia (- 790 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatralla.

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi alimmalla korkea-asteella ja tutkijakoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 8,3 prosentin verran (- 310 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 24 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys väheni useimmissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Myös erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi.  Työttömien määrä kasvoi johtajien, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun aikana avoinna 1 814 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 7,3 prosenttia (143 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kouvolan seudulla työpaikkojen määrä väheni hieman.  Lappeenrannan seudulla uusia avoimia työpaikkoja oli selvästi edellisvuotta vähemmän (16,8 %, – 112 kpl), kun taas Kotkan ja Imatran seuduilla oltiin lähellä edellisvuoden tasoa.

Uusista avoimista työpaikoista 86 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille sekä postinkantajille ja -lajittelijoille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 408 henkilöä (- 10 %). Aktivointiaste oli 34,1 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 21 700, mikä on noin 1 400 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli lokakuun lopussa yhteensä 1 615 henkilöä. Määrä on noin 11 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 66,8 prosenttia oli yksityisen sektorin, 31,5 prosenttia kuntien ja 1,7 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 2019 (pdf, 2 Mt)