Liikenne & Logistiikka,  Parikkala

Tiesuunnitelma valtatien 6 parantamiseksi Parikkalassa

Valtatien 6 ja maanteiden 4012/4015 liittymän ja maantien 4012 (Kolmikannantie) parantaminen, Parikkala – Tiesuunnitelman laatiminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 6 ja maanteiden 4012/4015 liittymän ja maantien 4012 (Kolmikannantie) parantamiseksi Parikkalan kunnan alueella. Hankekohde sisältää maantien 4012 (Kolmikannantie) valtatien 6 liittymästä noin 5 kilometriä Venäjän rajan suuntaan sekä valtatien 6 koskien maanteiden 4012 ja 4015 liittymäaluetta.

Lähtökohdat ja vaikutukset

Tiesuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä varmistetaan valtatien 6 ja Kolmikannantien risteysalueen liikenteellinen toimivuus ja sujuvuus, parannetaan oleellisesti risteysalueen liikenneturvallisuutta ja kohennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi Kolmikannantien liikennöitävyyttä parannetaan suuntauksen parantamisilla ja tien leventämisellä.

Toimenpiteet

Tämän tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut perustuvat vuonna 2015 laadittuun toimenpidesuunnitelmaan “Kolmikannantien (mt 4012) toimenpidesuunnitelma, Parikkala”, jonka yksityiskohtia on täydennetty tiesuunnittelun yhteydessä.

Valtatiellä 6 maanteiden 4012 ja 4015 liittymät porrastetaan. Maantien 4015 liittymää siirretään hieman etelään päin ja maantien 4012 liittymää siirretään pohjoiseen päin. Valtatie 6 kanavoidaan pääsuunnassa ajoratamaalauksin. Saavuttaessa etelän suunnasta kääntyminen maantielle 4012 tapahtuu oikealle kääntymiskaistalta. Valtatien 6 suuntaista kevyen liikenteen väylää siirretään hieman länteen päin. Maantien 4012 suuntaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen yhteys, joka alittaa valtatien 6 uuden alikulkukäytävän kautta. Valtatien 6 tievalaistusta uusitaan ja täydennetään.

Maantien 4012 poikkileikkausta levennetään 9 metrin kokonaisleveyteen. Paaluvälillä 0–460 maantien linjaus kulkee nykyisen valtatien 6 ja maantien 4012 liittymän pohjoispuolelta. Karjalan radan nykyistä ylikulkusiltaa levennetään niin, että sillalle tulee erillinen kevyen liikenteen väylä. Lisäksi maantien 4012 suuntausta parannetaan.

Aikataulu ja kustannukset

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2019, jolloin myös hankkeen hallinnollinen käsittely lausuntokierroksineen ja nähtävillä oloineen käynnistyy. Tiesuunnitelma on tällöin yleisesti nähtävissä yhden kuukauden ajan Parikkalan kunnassa mahdollisten muistutusten jättämistä varten. Suunnittelmaratkaisun toteuttaminen edellyttää tiesuunnitelman lainvoimaista hyväksymistä. Suunnittelua jatketaan keväällä 2019 rakennussuunnitelman laadinnalla.

Hankekohteen alustava kustannusarvio on 3,6 M €. Hanke saa rahoitusta EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelmasta.