Lappeenranta,  Ympäristö

Lappeenranta ja Pietari aloittivat yhdessä kemikaalittoman hulevesien puhdistusprojektin

Kuva: Sammonlahden kosteikko ennen ja 2 viikkoa testin aloittamisen jälkeen 2016

Lappeenrannassa ja Pietarissa on käynnistynyt yhteinen hanke, jossa testataan ja kehitetään uutta innovatiivista tapaa puhdistaa hule- ja valumavesiä kemikaalittomasti. Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke käynnistyi 1.3.2019.

Konsepti perustuu Lappeenrannan Sammonlahden kosteikolla vuonna 2016 testattuun EM-teknologiaan. EM-teknologia on mikrobipohjainen ratkaisu, jossa mikrobien tehtävä on tehostaa ympäristön itsensä kykyä käsitellä ja sitouttaa esimerkiksi ravinnekuormia.

Sammonlahden kosteikolta saatujen lupaavien tulosten siivittämänä tehtiin seuraavana vuonna vielä yksi kenttäkoe Lemin Nukkalammella, jolloin saatiin vahvistus teknologian toiminnasta. Tieto teknologiasta ja tuloksista kantautui Pietariin ja sieltä otettiin yhteyttä yhteisen hankkeen merkeissä, kertoo projektipäällikkö Ville Reinikainen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

– Venäläiset toivat hankkeeseen mukanaan toisen tärkeän komponentin, shungiitin, jota esiintyy ainoastaan muutamassa paikassa maailmassa.  Suurin shungiitti-esiintymä on Petroskoin alueella.

Uudenlaisten suodattimien testialueita Lappeenrantaan ja Pietariin

Shungiitin vaikutukset mineraalina on tunnettu jo 1800-luvun alusta lähtien. Erityisesti käyttö terveyteen liittyvällä sektorilla on tunnettua. Koostumukseltaan shungiitti on suuremmalti osin hiiltä. Hiilen määrä voi vaihdella melkoisesti riippuen alueesta, josta se on louhittu. Kuumennettaessa shungiitin hiili saadaan selvästi huokoisemmaksi ja suuremman pinta-alan omaavaan kuin tavallisen aktiivihiilen hiili.

Projektin perusidea on yhdistää nämä kaksi komponenttia erilaisiin sideaineisiin ja muodostaa yksinkertaisia ja helposti vaihdettavia suodattimia sekä testata niitä erilaisissa ympäristöissä. Tavoitteena testauksessa on päästä aina kolmannen sukupolven suodattimiin asti. Testialueita Lappeenrantaan tulee kaksi ja Pietariin neljä.

Projektin tuloksista jaetaan tietoa sitä mukaa kun tuloksia alkaa tulla.

Hankkeen partnerit ovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (Lead Partner), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, SC Minerals Pietarissa ja geologian instituutti (KarRC RAS) Petroskoissa. Pääosan, 80 prosenttia hankkeesta, rahoittaa CBC-ohjelma.

Lead Partnerin osalta hankkeen virallinen kotisivu on https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/SHEM-WP-kemikaaliton-vedenpuhdistus