Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Talvirajoitukset voimaan – siirtymäaika sallii 120 km/h käytön 7-tiellä

Karttaesitys talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään tiistaina 29.10.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella eli Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maanteillä. Alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitukset ovat käytössä koko maassa viikonloppuun mennessä. Moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoituksien osuuksilla alkaa samalla siirtymäaika, joka sallii 120 km/h rajoituksen käytön valoisalla hyvissä sää- ja keliolosuhteissa aina marraskuun loppuun asti.

Pimeä aika ja talven lähestyminen tuovat liikenteeseen paljon epävarmuustekijöitä vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Huonoilla keleillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin – jopa rajoitusmerkkiä alhaisemmaksi – eikä ääriolosuhteissa kannata ajaa liian kovaa. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Maanteillä nopeus lasketaan talven ajaksi yleensä 80 kilometriin tunnissa. Joillakin tieosuuksilla nopeusrajoitus pudotetaan 70 kilometriin tunnissa. Alempiin nopeuksiin vaikuttavat muun muassa tien huono kunto tai liikenteen suuri määrä. 100 km/h nopeusrajoitus jää voimaan pääsääntöisesti kaikilla keskikaiteisilla teillä sekä muilla pääteiden osuuksilla, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan.

Moottoriteillä rajoitukset laskevat 100 kilometriin tunnissa. Poikkeuksina ovat sellaiset moottoritieosuudet, joissa on käytössä vaihtuvat nopeusrajoitukset. Tällaisilla teillä on mahdollista pitää valoisana vuorokaudenaikana hyvissä ajo-olosuhteissa korkeammat rajoitukset voimassa aina marraskuun loppuun asti. Vaihtuvia nopeusrajoituksia löytyy esimerkiksi Kaakkois-Suomesta valtatieltä 7. Perinteiseen max. 100 km/h talvirajoituksen käyttöön siirrytään tälläkin vaihtuvien nopeusrajoitusten osuudella joulukuun alkaessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle jää talviajaksi 210 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia, joista 95 kilometriä on moottoriteillä. Talvikautena 100 km/h -rajoitus on voimassa seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 6, Elimäki (16 km)
  • Valtatie 6, Utti – Kaipiainen (9 km)
  • Valtatie 6, Kaipiainen – Kaitjärvi (12 km)
  • Valtatie 6, Somerharju – Taavetti (5 km)
  • Valtatie 6, Taavetti/Rantsilanmäki – Selkäharju (25 km)
  • Valtatie 6, Selkäharju – Muukko, vaihtuva rajoitus (20 km)
  • Valtatie 6, Muukko – Kaukopää (36 km)
  • Valtatie 7, Markkinamäki – Vaalimaa, vaihtuva rajoitus (85 km)
  • Valtatie 12, ajosuunnassa Kouvola-Lahti keskikaiteellisen ohituskaistan kohdalla (2 km)

Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes keliolosuhteet muuttuvat pysyvän kesäisiksi. Tavallisesti takaisin kesänopeuksiin siirrytään maalis-huhtikuun vaihteessa. Vaihtuvien nopeusrajoitusten siirtymäaika moottoriteillä alkaa maaliskuun alusta.

Oikea tilannenopeus tärkeää

Liikennemerkkien ohella suurinta sallittua nopeutta säätelevät myös muut liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajan ottamaan ajonopeuden valinnassa huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet. Turvallinen ajo voi edellyttää toisinaan huomattavastikin alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallii.

Kuusi vinkkiä liukkaiden varalle:

1. Älä annan talven yllättää sinua, vaan vaihda ajoissa talvirenkaat alle.
2. Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan.
3. Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä.
4. Aja kaarteisiin maltillisella nopeudella, jotta renkaiden ja tienpinnan välinen pito ei vähene äkillisesti.
5. Mieti ohitustarve tarkkaan huonossa tai vaihtelevassa kelissä. Varomattomat ohitukset voivat liukkailla johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen.
6. Ennakoi ajokeli. Ajokelin voit tarkistaa esimerkiksi Liikennetilanne-palvelusta: https://liikennetilanne.tmfg.fi