Liikenne & Logistiikka

Talvirajoitukset voimaan loppuviikosta – siirtymäaika sallii 120 km/h käytön valtatiellä 7

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään torstaina 25.10.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  Alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu. Nopeusrajoitusten vaihto tehdään samanaikaisesti koko maassa ja ne ovat maanteillä viimeistään perjantain 26.10. aikana. Samanaikaisesti moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoituksien osuuksilla alkaa siirtymäaika, joka sallii 120 km/h rajoituksen käytön hyvissä sää- ja keliolosuhteissa aina marraskuun loppuun asti.

Pimeä aika ja talven lähestyminen tuo liikenteeseen paljon epävarmuustekijöitä vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Huonoilla keleillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin (jopa rajoitusmerkkiä alhaisemmaksi) eikä ääriolosuhteissa kannata ajaa kovaa. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet – E18 siirtymäajan piirissä

Talviajaksi nopeusrajoituksia lasketaan pääteillä yleisesti siten, että 100 km/h osuuksille vaihdetaan 80 km/h talvinopeusrajoitukset. Moottoriteillä suurin sallittu ajonopeus tippuu 120 km/h:sta nopeuteen 100 km/h. Muilla valtateillä sallitaan 100 km/h vain perustelluissa tapauksissa (esim. leveäkaistatie tai keskikaiteellinen nelikaistatie).

Tänä vuonna kokeillaan ensimmäistä kertaa mahdollisuutta jatkaa talvirajoitusten siirtymäajan käyttöä marraskuun loppuun asti. Hyvissä sää- ja keliolosuhteissa moottoritiellä valtatiellä 7 saa siis ajaa 120 km/h nopeudella vielä reilun kuukauden ajan. Liikenneviraston tieliikennekeskus seuraa ajo-olosuhteita ja päättää sen pohjalta sopivat rajoituslukemat. Perinteiseen max 100 km/h talvirajoituksen käyttöön siirrytään tälläkin vaihtuvien nopeusrajoitusten osuudella joulukuun alkaessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle jää talviajaksi 210 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia, joista 95 kilometriä on moottoriteillä. Talvikautena 100 km/h -rajoitus on voimassa seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 6, Elimäki (16 km)
  • Valtatie 6, Utti – Kaipiainen (9 km)
  • Valtatie 6, Kaipiainen – Kaitjärvi (12 km)
  • Valtatie 6, Somerharju – Taavetti (5 km)
  • Valtatie 6 Taavetti/Rantsilanmäki – Selkäharju (25 km)
  • Valtatie 6, Selkäharju – Muukko, vaihtuva rajoitus (20 km)
  • Valtatie 6, Muukko – Kaukopää (36 km)
  • Valtatie 7, Markkinamäki – Vaalimaa, vaihtuva rajoitus (85 km)
  • Valtatie 12, ajosuunnassa Kouvola-Lahti keskikaiteellisen ohituskaistan kohdalla (2 km)

Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes keliolosuhteet muuttuvat pysyvän kesäisiksi. Tavallisesti takaisin kesänopeuksiin siirrytään maalis-huhtikuun vaihteessa (vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä siirtymäaika alkaa maaliskuun alusta).

Valmistuneiden tiehankkeiden myötä muutoksia

Etelä-Karjalassa talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin tulee muutoksia korjausvelkakohteen kt 62 Huuhkala-Käyhkää valmistumisen myötä. Ko. yhteysvälillä tien poikkileikkausta on levennetty ajoradan ja pientareiden osalta, minkä myötä tie jätetään 80 km/h rajoitukselle myös talvikaudeksi. Yhteneväisyyden vuoksi myöskään Syyspohja-Käyhkää välille ei aseteta erillistä talvinopeusrajoitusta.

Kymenlaaksossa valtatiellä 15 Keltakankaan eritasoliittymän kohdalla on voimassa työmaan aikainen nopeusrajoitus. Hankkeen valmistuttua kohteessa siirrytään yhteysvälin normaaliin 80 km/h talvirajoitukseen. E18 valmistumisen myötä vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat voimassa koko yhteysvälillä, Kaakkois-Suomassa välillä Markkinamäki-Vaalimaa. Ko. keskikaiteellisella nelikaistatiellä saa siis sään, kelin ja liikennetilanteen niin salliessa ajaa 100 km/h nopeutta talviajan.