Liikenne & Logistiikka

Viipurin ja Nuijamaan välisen uuden venäläisen tien yleissuunnitelma valmis

Viipurin ja Nuijamaan välille suunnitellaan uutta tieyhteyttä. Tien yleissuunnitelma Viipurin ohikulkutieltä Brusnitshnojen rajanylityspaikalle on juuri valmistunut. Tie kulkee kokonaan Venäjän puolella. Brusnitshnojesta siirrytään Nuijamaan rajanylityspaikan kautta Suomen puolelle.

Tie tulee valmistuttuaan korvaamaan Saimaan kanavatien ja kaikki yleinen liikenne siirtyy sille. Nykyinen tie jää vain Saimaan kanavan huoltokäyttöön.

Uusi tie tulee ensi vaiheessa olemaan kaksikaistainen ja se on tarvittaessa laajennettavissa myöhemmin nelikaistaiseksi. Jatkosuunnitteluun valitun noin 19 kilometrin pituisen vaihtoehdon rakennuskustannukset ovat 9,6 miljardia ruplaa tämän vuoden hintatasossa.

Uusi tie toteutetaan Brusnitshnojessa niin, että Saimaan kanavan huoltotöihin kulkeva liikenne on erillään yleisestä liikenteestä. Tielinjaus sijoittuu koko matkaltaan Saimaan kanavan vuokra-alueen ulkopuolelle nykyisen tien länsipuolelle. Tiehankkeen seuraava vaihe on toteuttamissuunnitelman laatiminen.

Yleissuunnitelman rahoitus saatiin Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden rahastosta. Liikennekumppanuus perustettiin vuonna 2009, ja sen tavoitteena on vauhdittaa pohjoisiin kuljetusväyliin liittyviä hankkeita Itämeren ja Barentsin alueella. Sen yhteydessä toimii rahasto, josta hankkeita voidaan tukea. Tuki ei siis ole EU-ohjelmarahoitusta.

Nykyinen Viipurista Brusnitshnojen rajanylityspaikalle johtava tie on rakennettu 1960-luvulla Saimaan kanavan huoltotieksi alueelle, jonka Suomi on vuokrannut Venäjältä vuoteen 2062 saakka. Tien tekniset ominaisuudet eivät vastaa nykyisen liikenteen tarpeita. Tiellä on ajoittain ruuhkia ja sen liikenneturvallisuustaso on heikko.