Ympäristö

KOTKAN MOOTTORIVENESEURA RY :N TIEDOTE SAPOKAN POLTTOAINEENJAKELUSTA

Kotkan Moottoriveneseura on pitänyt polttoaineasemaa Sapokassa jo lähes 60 vuotta. Tämän hetkinen tilanne on kuitenkin se, että tulevana veneilykautena polttoaineen myyjänä pyrkii jatkamaan Risto Rämä.

Vuonna 2004 Moottoriveneseuran polttoaineasema siirtyi entiseltä paikaltaan Kotkan kaupungin avustuksella nykyiseen paikkaansa eteläiselle aallonmurtajalle Sapokkaan. Aiemmin yhteistyökumppanina olleen Shellin tilalle tavarantoimittajaksi valikoitui Ritoil Oy, joka toi sovitusti paikalle omia laitteitaan ja täten hyväsytty yhteistyösopimus velvoitti Kotkan Moottoriveneseura ry:n ostamaan myytävän polttoaineensa Ritoilita.

Ritoil Oy irtisanoi sopimuksen yksipuolisesti vuonna 2019, ilman sopimusrikkomuksia seuran osalta. Seura pyrki neuvottelemaan Risto Rämän (Ritoil Oy) kanssa useita kertoja mahdollisuudesta jatkaa polttoaineen myyntiä ja aseman pitoa Sapokassa mm. tarjoutumalla ostamaan Rämän omistamat laitteet, kuitenkin ilman tulosta. Neuvotteluja käytiin myös yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa, joka siis teki mittavat työt asemalla vuonna 2004, ja joka myös maanomistajana alueella. Ritoil oy:llä on voimassa oleva vuokrasopimus maa-alueesta mittarikentällä, joten umpikujaan johtaneet neuvottelut eivät antaneen Kotkan Moottoriveneseuralle mahdollisuutta jatkaa aseman pitoa Sapokassa.

Moottoriveneseuran johtokunta pahoittelee, ettei seura voi jatkaa palvelujaan kotkalaisille ja Kotkassa vieraileville veneilijöille polttoainejakelun ja asematoiminnan osalta. Asemaltahan sai veneilykaudella mm. kaasua ja matkaevästä esim. virvokkeiden muodossa. Seuralle on erittäin tärkeää, että Merikaupunki Kotkassa on toimiva jakelupiste ja, että seuran jäsenet ja muut veneilijät saavat tarvitsemansa polttoaineen Sapokasta, myös tulevana veneilykautena.

21.2.2020 Kotkan Moottoriveneseura ry:n Johtokunta