Talous & Työllisyys,  Yritykset & Yrittäminen

Vuosi 2019 sujui Kymen Seudun Osuuskaupassa suunnitelmien mukaisesti – panostus maakunnan palveluiden kehittämiseen jatkui

Kymen Seudun Osuuskaupan myynti kasvoi 1,0 % vuodesta 2018. Osuuskaupan investoinnit olivat 21,8 milj. euroa. Asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 20,9 miljoonalla eurolla.

Autokauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa kasvattivat KSO:n myyntiä

Kymen Seudun Osuuskaupan konsernin verollinen myynti vuonna 2019 oli 555,8 milj. euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 1,0 % eli 5,4 milj. euroa. Myynti kasvoi autokaupassa edellisenä vuonna laajentuneen merkkivalikoiman myötä sekä matkailu- ja ravitsemiskaupassa, jossa kysyntä säilyi koko vuoden hyvällä tasolla ja onnistuneet investoinnit tukivat myynnin kasvua. Muilla toimialoilla myynti säilyi edellisvuoden tasolla. Konsernin liikevaihto oli 455,5 milj. euroa (edellisenä vuonna 451,1 milj. euroa) ja operatiivinen tulos oli 15,6 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Kymen Seudun Osuuskaupan henkilöstömäärä säilyi ennallaan vuonna 2019 ja oli keskimäärin 1 553 henkilöä.

Asiakasomistajia palkittiin 20 miljoonalla eurolla – S-mobiili yhä useamman avain asiakasomistajan ja S-pankin palveluihin

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2019 päättyessä 86 004, joka on 78,9 % maakunnan talouksista. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 14,8 milj. euroa sekä ylijäämän palautusta 5,2 milj. euroa. Hallitus esittää, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 2,5 % asiakasomistajien vuoden 2019 ostoista eli noin 6,4 milj. euroa. S-pankin palveluiden käyttö lisääntyi vuoden 2019 aikana ja erityisesti S-mobiilin käyttöönotto kasvoi – KSO:n jäsenistä noin 30 % käyttää S-mobiilia taloutensa ostosten seurantaan sekä peruspankkipalveluiden hoitamiseen.

KSO investoi toimialueen elinkelpoisuuteen 21,8 miljoonaa euroa

Kymen Seudun Osuuskauppa käytti palveluverkostonsa kehittämiseen vuonna 2019 21,8 milj. euroa.
S-market -verkoston uudistaminen jatkui Elimäen sekä Virojoen myymälöiden osalta. Vuonna 2019 käynnistettiin S-market Kausalan uuden kiinteistön rakennustyöt, kohde valmistuu kesällä 2020. Kouvolan Prisman ravintolamaailman sekä Kouvolan Amarillon muutostyöt saatiin valmiiksi keväällä ja Kotkan Seurahuoneen vuoden kestänyt uudistustyö päätökseen kesällä.

KSO panosti uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen

Kymen Seudun Osuuskauppa jatkoi investointeja uusiutuvaan energiantuotantoon, kun sekä Kotkan että Kouvolan Prismat saavat nykyisin energiaa aurinkovoimaloista. Aurinkovoimalat rakennettiin kiinteistöjen katoille vuoden 2019 aikana. Osana laajempaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kehittämishanketta Prismojen valaistukset uudistettiin energiatehokkaiksi LED-valaisimiksi. KSO:n muiden toimipaikkojen valaistusuudistukset jatkuvat vuoden 2020 aikana.

Tällä hetkellä suurin osa S-ryhmän käyttämästä sähköstä on päästötöntä ja vähintään 60 prosenttia käytetystä sähköstä on uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli S-ryhmän ilmastotyössä ja KSO tukee sitä omilla toimenpiteillään osuuden kasvattamiseksi.

Odotukset vuodelle 2020

Kymen Seudun Osuuskaupan investoinnit kuluvana vuonna tulevat olemaan yli 20 milj. euroa.  Suurimmat investointikohteet ovat Kausalan uusi S-market, Valkealan ABC-liikennemyymälän uudistaminen sekä Original Sokos Hotel Vaakunan peruskorjaus Kouvolassa. Lisäksi kuluvana vuonna käynnistyy S-market-verkoston kattava miljööuudistus. KSO:n myymälöiden uudistukset valmistuvat vuosien 2020-2021 aikana. Investointien lisäksi toimialojen kehitysohjelmat jatkuvat ja niissä pääpainona ovat toiminnan laadun sekä asiakaspalvelun kehittäminen.

“Maakunnan vetovoiman kannalta on keskeistä, että alueella tuotetut palvelut ovat laadukkaita ja kilpailukykyisiä, niin maakunnan asukkaille kuin täällä vieraileville. KSO:n toiminnan aikana vuodesta 2013, olemme investoineet maakuntaamme lähes 100 miljoonalla eurolla”, kertoo toimitusjohtaja Harri Miettinen.

KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla.