Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan vuonna 2022

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin vuoden 2022 aikana 1 545 000 rajanylitystä (713 000 vuonna 2021, + 117 % ja 1 938 000 vuonna 2020, – 20 %). Valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisten rajoitusten sekä Venäjän vastaisten pakotteiden takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin kuluneen vuoden aikana rajanylityksiä 860 000 (339 000 vuonna 2021 ja 631 000 vuonna 2020), Nuijamaalla 479 000 (275 000 vuonna 2021 ja 741 000 vuonna 2020), Vainikkalassa 32 000 (4 500 vuonna 2021 ja 123 000 vuonna 2020) ja Imatralla 170 000 (75 000 vuonna 2021 ja 421 000 vuonna 2020). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin rajanylityksiä 3 400 (19 000 vuonna 2021 ja 21 000 vuonna 2020).

Kaakkois-Suomen rajavartiosto aloitti vuoden 2022 aikana 245 esitutkintaa (58 vuonna 2021). Määrällisesti eniten esitutkintoja suoritettiin väärennysrikoksista, joita oli 96 (4) sekä valtionrajarikoksista, joita oli 80 (9). Vaarallisen esineen hallussapidosta aloitettiin 25 (9) esitutkintaa, eriasteisista liikennejuopumuksista 13 (17) esitutkintaa, maahantulokiellon rikkomisesta 16 (2) esitutkintaa ja laittoman maahantulon järjestämisrikoksista 14 (7) esitutkintaa.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin vuonna 2022 yhteensä 542 (27 vuonna 2021) väärennöstä. Näistä 487 (7) kohdistui matkustusasiakirjoihin, 32 (20) ajoneuvon asiakirjoihin ja 23 (0) muihin asiakirjoihin. Matkustusasiakirjaväärennöksistä valtaosa oli rajatarkastusleimoja, joita oli 380 (2). Lisäksi havaittiin 88 (1) väärennettyä oleskelulupaa, 11 (0) väärennettyä henkilökorttia ja neljä (0) väärennettyä passia sekä neljä (4) väärennettyä viisumia. Ajoneuvojen asiakirjaväärennökset kohdistuivat ajokortteihin 10 (0), ADR-ajolupiin 9 (7), liikennevakuutuksiin 6 (7), rekisteriotteisiin 6 (3) ja kuljettajatodistukseen 1 (0). Muut asiakirjaväärennökset olivat pääosin väärennettyjä rokotustodistuksia.

Rajanylityspaikoilla havaittiin vuoden 2022 aikana neljä (1 vuonna 2021) anastetuksi epäiltyä ajoneuvoa.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti vuoden 2022 aikana yhteensä 958 kpl (321 kpl vuonna 2021). Suurimmat rikkomusnimikkeet olivat ulkomaalaisrikkomus 219 kpl (16), lievä ampuma-aserikos 146 kpl (26), paljastinlaiterikkomus 138 kpl (24), liikenneturvallisuuden vaarantaminen 99 kpl (44), ajoneuvorikkomus 81 kpl (96), lievä valtionrajarikos 67 kpl (35) ja lievä väärennys 51 kpl (6).

Rajavartiosto esti maahantulon 3 375 henkilöltä vuonna 2022 (440 vuonna 2021). Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen Valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisiin rajoituksiin. Turvapaikkaa rajatarkastusten tai tutkinnan yhteydessä haki 296 (5) henkilöä ja tilapäistä suojelua 4 761 henkilöä. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani 52 (51) muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Luvattomia rajanylityksiä maastorajalla tai rajanylityspaikoilla havaittiin 18 kappaletta (8) ja tapauksiin liittyi yhteensä 26 (10) henkilöä.

Rajanylitykset kaakkoisrajalla joulukuussa

Joulukuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 7 393 5 004 12 532
Lappeenrannan lentoasema 0 0 4
Lappeenrannan satama 0 86 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 15 680 31 715 28 963
Nuijamaan satama 6 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 21 109 35 115 71 793
Vainikkalan rajanylityspaikka 0 4 380 0
Parikkalan rajanylityspaikka 1 586 1 262 0
Kaikki yhteensä 45 774 77 562 113 292

 

Rajanylitykset kaakkoisrajalla tammi-joulukuussa

Tammi-joulukuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 421 089 74 641 170 295
Lappeenrannan lentoasema 2 88 714
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 25 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 741 295 274 992 478 845
Nuijamaan satama 193 437 29
Savonlinnan lentoasema 0 7 3
Vaalimaan rajanylityspaikka 630 789 338 562 859 752
Vainikkalan rajanylityspaikka 123 046 4 526 32 203
Parikkalan rajanylityspaikka 21 384 19 273 3 423
Kaikki yhteensä 1 937 798 712 551 1 545 264