Kaakkois Suomi,  Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan tammikuussa

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin tammikuussa 39 500 rajanylitystä (685 000 vuonna 2020, – 94 % ja 563 000 vuonna 2019, – 93 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

Rajanylitykset ovat muodostuneet pääasiassa tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten kauttakulkuliikenteestä.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammikuussa 18 000 (224 000 vuonna 2020 ja 190 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 13 000 (245 000 vuonna 2020 ja 197 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 0 (57 000 vuonna 2020 ja 47 000 vuonna 2019) ja Imatralla 6 800 (157 000 vuonna 2020 ja 128 000 vuonna 2019) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä ra-janylityspaikalla kirjattiin 1 200 (1 500 vuonna 2020 ja 1 700 vuonna 2019) rajanylitystä.

Rajavartiosto aloitti tammikuussa kolme esitutkintaa; yhden valtionrajarikoksesta, yhden rattijuopumuksesta ja yhden liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin tammikuussa yhteensä 11 kappaletta, joista neljä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kaksi lievästä valtionrajarikoksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. ulkomaalaisrikkomus ja paljastinlaiterikkomus.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin tammikuussa kaksi väärennettyä liikennevakuutusta.

Rajavartiosto esti maahantulon tammikuussa 64 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 6 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.

Rajavartiosto esti yhden ulkomaalaisen henkilön luvattoman rajanylityksen Suomesta Venäjälle Imatralla perjantaina 22.1.

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 127 676 157 314 6 826
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 196 700 244 918 13 343
Nuijamaan satama 0 8 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 189 660 223 801 18 120
Vainikkalan rajanylityspaikka 47 009 57 160 0
Parikkalan rajanylityspaikka 1 686 1 490 1 236
Kaikki yhteensä 562 731 684 691 39 525