Kaakkois Suomi,  Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan tammikuussa 2022

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneen tammi-kuun aikana 69 000 rajanylitystä (39 500 vuonna 2021, + 74 % ja 685 000 vuonna 2020, – 90 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

Rajanylitykset ovat muodostuneet Valtioneuvoston rajanylitysliikenteen rajoituspäätök-sen mukaisesta sallitusta liikenteestä. Tällä hetkellä rajanylitysliikenne koostuu tavaralii-kenteen kuljetushenkilöstöstä sekä henkilöliikenteen osalta kaksoiskansalaisista, Suomen oleskeluluvan omaavista henkilöistä, kiinteistönomistajista, opiskelijoista sekä henkilöis-tä, jotka tulevat tapaamaan Suomessa asuvia sukulaisiaan.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammikuussa rajanylityksiä 29 000 (18 000 vuonna 2021 ja 224 000 vuonna 2020), Nuijamaalla 27 000 (13 000 vuonna 2021 ja 245 000 vuonna 2020), Vainikkalassa 6 400 (0 vuonna 2021 ja 57 000 vuonna 2020) ja Imatralla 4 800 (6 800 vuonna 2021 ja 157 000 vuonna 2020). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin tammikuussa rajanylityksiä 1 000 (1 200 vuonna 2021 ja 1 500 vuonna 2020).

Rajavartiosto aloitti tammikuussa kolme esitutkintaa; yhden rattijuopumuksesta, yhden laittoman maahantulon järjestämisestä ja yhden maahantulokiellon rikkomisesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin tammikuussa yhteensä 35 kappaletta, joista neljä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta,  kolme paljastinlaiterikkomuksesta, kolme kulkuneu-von kuljettamisesta oikeudetta ja kolme radiolaiterikkomuksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. ajoneuvorikkomus, lievä ampuma-aserikos  ja lievä valtionrajarikos.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin tammikuussa yksi väärennetty ADR-ajolupa.

Rajavartiosto esti maahantulon tammikuussa 44 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon es-tämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ta-kaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavar-tiosto toimeenpani neljä muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammikuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 157 314 6827 4830
Lappeenrannan lentoasema 0 0 611
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 244 918 13 346 27 298
Nuijamaan satama 8 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 3
Vaalimaan rajanylityspaikka 223 801 18 139 28 713
Vainikkalan rajanylityspaikka 57 160 0 6400
Parikkalan rajanylityspaikka 1490 1236 1003
Kaikki yhteensä 684 691 39 548 68 858