Kaakkois Suomi

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan helmikuussa 2020

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana 1 262 000 rajanylitystä. Rajanylitysten määrä on kasvussa edellisvuosiin verrattuna (1 005 000 vuoden 2019 tammi-helmikuussa, + 26 % ja 1 038 000 vuoden 2018 tammi-helmikuussa, + 22 %). Matkustajista oli viisumivelvollisia 1 042 000, eli noin 82,5 % (80 % vuonna 2019).

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-helmikuussa 383 000 (322 000 vuonna 2019 ja 351 000 vuonna 2018), Nuijamaalla 485 000 (374 000 vuonna 2019 ja 375 000 vuonna 2018), Vainikkalassa 101 000 (86 000 vuonna 2019 ja 74 000 vuonna 2018) ja Imatralla 290 000 (220 000 vuonna 2019 ja 235 000 vuonna 2018) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 3 100 (3 800 vuonna 2019 ja 3 000 vuonna 2018) rajanylitystä.

Rajavartiosto aloitti helmikuussa 16 esitutkintaa, joista 10 vaarallisen esineen hallussapidosta. Rattijuopumuksesta aloitettiin kolme esitutkintaa ja maahantulokiellon rikkomisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kätkemisrikoksesta yksi esitutkinta.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin helmikuussa kaksi väärennettyä rajatarkastusleimaa, kaksi väärennettyä liikennevakuutusta ja yksi väärennetty rekisteriote. Sakkoja rajavartiosto kirjoitti helmikuussa yhteensä 217 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja lievä ampuma-aserikos.

Anastetuksi epäiltyjä ajoneuvoja havaittiin yksi. Tapauksen esitutkinta on kesken.

Rajavartiosto esti maahantulon helmikuussa 114 henkilöltä. Yleisin syy oli voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 14 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.