Kulttuuri

Kuvia Kymenlaaksosta kaikkien käyttöön

Kotka-Kymi-Karhula -linjan bussi kuljettajineen, Kymenlaakson museo

Vuoden 2020 alusta voimaan astuneen uuden museolain myötä Kymenlaakson museosta tuli alueellinen vastuumuseo. Aluevastuumuseoiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa museotoiminnan edistäminen maakunnassa sekä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologian viranomaistoiminnat sisältävä kulttuuriympäristötehtävä.

Museotoiminnan edistämistehtävän tavoitteena on toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää museotoimintaa, toimialan yhteistyötä ja kulttuuriperinnön tallentamista. Samalla edistetään digitaalisuuden mahdollisuuksia viedä kulttuuriperintöä kaikkien saataville. Tällä tarkoitetaan mm. tiedon ja aineistojen avaamista digitaalisesti kaikkien katseltavaksi, jaettavaksi ja hyödynnettäväksi.

Kymenlaakson museo on avannut yleiskokoelmansa kuvia kaikkien vapaaseen käyttöön vuodesta 2018 alkaen. Kuvia on avattu erilaisten teemoitettujen albumien alle Kymenlaakson museon Flickr-sivustolle. Uusin albumi on Hetkiä Kymenlaaksosta, johon on koottu kuvia eri puolilta Kymenlaaksoa.

Kymenlaakson museon Flickr-sivustolla avaamat kuvat ovat joko virkatyönä otettuja tai yli 50 vuotta vanhoja, jolloin niiden tekijänoikeudet ovat rauenneet. Kuvat on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että niitä voi kopioida ja jakaa missä tahansa välineessä ja muodossa. Lisäksi kuvia voi muokata ja luoda niistä uutta aineistoa missä tahansa tarkoituksessa ja myös kaupallisesti. Ehtona on vain se, että lähteenä on mainittava asianmukaisesti Kymenlaakson museo ja lisäksi kuvaajan nimi, mikäli se on tiedossa ja merkitty kuvan yhteyteen.

Kymenlaakson museon yleiskokoelman kuvat:

 https://www.flickr.com/photos/141473267@N05/albums