Kymenlaakso

Ministeri Krista Kiuru tänään maakuntakierroksella Kymenlaaksossa

Seppo Rintamo ja Krista Kiuru Kuvaaja: Kymsote

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa keskitytään nyt rakenteen sijaan sisältöön, alueilla tehdään omanlainen sote-uudistus” 

Ministeri Krista Kiuru vieraili tänään maakuntakierroksellaan Kymenlaaksossa aiheena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kiuru painotti, että rakenneuudistuksen sijaan tehdään sisältöuudistusta. Sisällössä keskiössä ovat ihmisläheiset peruspalvelut ja seitsemän päivän hoitotakuu sekä tulevaisuuden sotekeskus -ohjelma. 

Kiuru toi myös esiin, kuinka jokaisen maakunnan erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja jokaisella alueella tehdään ns. omanlainen sote-uudistus. Kiurun mukaan Kymenlaaksossa rakenneuudistus on jo pitkälti tehty ja Kymsotessa tehdään jo nyt sisältöjen uudistuksen kehittämistyötä. 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on tänään vieraillut maakuntakierroksella Kymenlaaksossa. Kotkan Höyrypanimolla pidetyssä tilaisuudessa Kiurun aiheena oli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, toimivat peruspalvelut ja sote-rakenneuudistus. 

Kiuru painotti sitä, että rakenneuudistusta on tehty pitkään, nyt pitää tehdä aidosti sisältöuudistusta. Uudistus on tehtävä ihminen edellä. 

Kiurun maakuntavierailua isännöi Kymsote. Avaussanat lausui Kymsoten hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo, joka toivoi ministeriltä ja sitä kautta hallitukselta ensinnäkin sitä, että Kymenlaakson ja Kymsoten asema sote- uudistuksessa on selkeä. Lisäksi sote-uudistuksessa on huomioitava Kymenlaakson alueen erityispiirteet kuten maantieteelliset etäisyydet Kouvolan ja Kotkan välillä. 

Tilaisuudessa kuultiin myös sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Kari Hakarin esitys Valtionavustukset alueiden kehittämishankkeisiin ja alueellisen valmistelun tuki. Esityksessä tuli hyvin esiin, kuinka valtionrahoituksessa otetaan huomioon myös se, kuinka alueet voivat itse priorisoida juuri heille tärkeitä kehittämiskohteita. 

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esitteli alueellisen valmistelun tilannetta. Kymsotessa aloitettu kehitystyö on valtionavustushakujen tavoitteiden mukaista ja valmistaa tulevaan sote-rakenteeseen. Kymsotessa uudistetaan palvelurakennetta kuten sote-keskusta, perhekeskusta ja ikääntyneiden palveluita. Keskiössä on myös tulevaisuuden palveluiden kuten asiakasohjauksen ja digitaalisten asiakaspolkujen kehittäminen. Niiranen toi esiin maakuntamme poikkeuksellisuutta ja toivoi, että THL:n tarvekertoimet (mm. väestön ikärakenne, alle 55-vuotiaat työkyvyttömät, koulutustaso, työttömyys, toimeentuloasiakkuus, sairastavuus) huomioitaisiin valtion rahoitusratkaisuissa. 

Kiuru vastasi esitettyisiin toiveisiin muun muassa vakuuttamalla, että maakunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus voidaan tehdä maakuntien erityispiirteet huomioiden, ja Kymsotessakin hyvin tehty kehitystyö pääsee kunnolla käyntiin, kun rahoitus saadaan kuntoon. 

Ministeri Kiurun maakuntakierroksen Kymenlaakson tilaisuuteen osallistui kuntapäättäjiä, kuntajohtajia, Kymsoten hallituksen ja yhtymävaltuuston jäseniä sekä eri organisaatioiden edustajia.