Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Talous & Työllisyys

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2018

Työttömien määrä laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa ja kunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 34 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä pieneni 10 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli 36 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 17 093 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 936 henkilöä
(- 14,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 12,8 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 17,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 256 504 henkilöä eli 13,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,4 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa. Sekä Lappeenrannan (- 959 henkilöä) että Imatran (- 473 henkilöä) seudulla työttömiä oli 17 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työttömien työnhakijoiden määrä laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa, eniten Lappeenrannassa (- 836 henkilöä), Kouvolassa (- 681 henkilöä) ja Kotkassa (- 457 henkilöä). Myös Haminassa (- 227) ja Imatralla (- 327) lasku oli selkeää. Korkein työttömyysaste oli Kotkassa (15,2 %) ja matalin Taipalsaarella (8,0 %).

Työttömien määrä oli vähentynyt kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä kaikilla koulutusasteilla. Eniten työttömyys laski rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä
(- 650 henkilöä). Vähennys oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 565 henkilöä).

Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 34 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä väheni 10 prosentilla.

Uusia avoimia työpaikkoja 36 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun aikana avoinna 1 780 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 36 prosenttia (472 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa, eniten Kouvolan seudulla (66 %, + 304 kpl). Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 14 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, avustaville keittiötyöntekijöille, lähihoitajille, myyntiedustajille, mainosten jakajille sekä henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajille.

Palveluissa olevien määrä laski ja työllistettyjen määrä nousi

Joulukuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 719 henkilöä, 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste oli 28,2 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 800, mikä on noin 3 200 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuella työllistettyjä oli joulukuun lopussa yhteensä 1 725. Luku on noin 4 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Työllistetyistä 63 prosenttia oli yksityisen sektorin, 35 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2018