Kaakkois Suomi,  Rikokset

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilastotiedote vuodelta 2019: Rikoslakirikosten määrissä kasvua

Rikoslakirikosten määrä (pl liikennerikokset) on kasvanut 757 tapauksella edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 poliisi kirjasi 16 042 rikoslakirikosta. Kasvu selittyy muun muassa omaisuus- (2,83 %), väkivalta- (9,81 %), seksuaali- (25,71 %) huumausainerikosten- (17,37 %) sekä rattijuopumusten määrän kasvulla (19,05 %). Rattijuopumusten määrän kasvu selittyy ainakin sillä, että työaikaa on pystytty suuntaamaan liikenteenvalvontaan.

Rikoslakirikosten (pl liikenne) selvitysprosentti on parantunut edellisestä vuodesta 49,5 prosenttiin, kun selvitysprosentti edellisenä vuonna oli 47,2 prosenttia. Sen sijaan pimeinä tulleiden rikosten selvitysprosentti (15,2 %) on edelleen heikentynyt aikaisemmista vuosista.

Avointen ilmoitusten määrä on edelleen kasvanut

Poliisin avointen rikosasioiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 35 prosenttia ja niin sanottujen sekalaisilmoitusten määrä noin 10 prosenttia.
– Kuten avointen asioiden määrästä voi päätellä, vähemmän kiireellisten yksittäisten rikosten tutkinnassa on harmillista viivettä, apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläinen sanoo.

Avointen ilmoitusten määrän kasvu johtuu muun muassa henkilövajeesta ja erilaisten muotomääräysten lisääntymisestä. Huolestuttava kehitys on tiedostettu, minkä vuoksi poliisilaitoksessa on kehitetty rikostorjunnan organisaatiota, otettu käyttöön esikäsittely-toiminto ja tutkittu tehostetusti ilmoituskertymiä. Avointen ja pitkään tutkinnassa olevien rikosasioiden määriä seurataan säännöllisesti.

Hälytystehtävien kokonaismäärä vähentynyt, mutta kiireisimpien tehtävien määrä on kasvanut

Tilastojen mukaan hälytystehtävien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 9,74 prosenttia. On kuitenkin huomioitava, että muun muassa järjestelmämuutoksista johtuen tilastoluvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Samoin on todettu, että tilastoissa on virheellisyyttä kotihälytystehtävien määrissä tiedonsiirto-ongelmien vuoksi.

A-kiireellisyysluokan tehtävien määrä on kasvanut 27,49 prosenttia. Poliisin A-tehtävien toimintavalmiusaika on nousut edellisen vuoden 9,7 minuutista 9,9 minuuttiin.

Liikenteessä painotettu raskaan liikenteen valvontaan ja rattijuopumusvalvontaan

Liikennevalvonnassa keskityttiin vuonna 2019 erityisesti raskaan liikenteen valvontaan ja rattijuopumusvalvontaan. Raskaan liikenteen valvonnassa nousi esille ylikuormien määrän lisääntyminen noin 75 prosentilla edellisvuodesta. Vastaavasti kuljettajien lepoaikasäännösten rikkomukset laskivat hieman.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella tavattiin viime vuoden aikana 1458 rattijuoppoa, mikä on 234 rattijuoppoa enemmän kuin vuonna 2018. Rattijuopumustapauksissa kasvussa ovat olleet edelleen huumausaineiden ja/tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tehdyt teot.

Törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa pysyttiin vuoden 2018 tasolla. Automaattivalvonnalla tavattiin ylinopeuksia viime vuonna 24051 kappaletta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Ulkomaalaisasiat työllistivät poliisia

Poliisin ulkomaalaisyksikkö poisti maasta joko valvottuna tai saatettuna vuonna 2019 yhteensä 288 henkilöä. Tämä on jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Saattamalla tehtyjä maastapoistamistehtäviä oli keskimäärin hieman useammin kuin kerran viikossa.

Ulkomaalaislain perusteella säilöön otettujen istuntoja käräjäoikeuksissa oli yhteensä 392 kertaa. Poliisi antoi tiedoksi 476 päätöstä ja
ulkomaalaisyksikkö suoritti vuoden aikana yhteensä 692 kenttätehtävää.

Poliisin myöntämien lupien ja sähköisen asioinnin määrät kasvoivat
– ajokieltoasioiden käsittely siirtyi poliisille

Poliisin myöntämien kaikkien lupien määrä kasvoi edellisesti vuodesta 22,66 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli passien (10,69 %), henkilökorttien (64,46 %) ja aselupien (9,81 %) kohdalla.

Viime kesän lakiuudistuksen yhteydessä poliisin käsiteltäviksi siirtyi 1.6.2019 alkaen kaikkien ajokieltoasioiden käsittely. Käräjäoikeuksilta siirtyi poliisille kesä-joulukuussa yhteensä yli 700 ajokieltoasiaa.

Sähköinen asiointi on lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Passien sähköisen asioinnin käyttöaste on noussut 70 prosentista 74 prosenttiin ja turva-alan luvista 33,8 prosenttia on asioitu sähköisinä.