Kaakkois Suomi,  Liikenne & Logistiikka

Porvoo-Kouvola kustannustehokkain vaihtoehto uudeksi idän suunnan raidelinjaukseksi ─ yhteiskunnallinen kokonaishyöty ratkaisee

Idän suunnan uudesta ratakäytävästä on tehtävä pikaisesti selkeä päätös Porvoo-Kouvola linjauksen puolesta ja ratayhteyden suunnittelu on aloitettava. Ennen uuden yhteyden rakentamista tarvitaan Savon ja Karjalan ratojen parannustoimenpiteitä.

Väylävirasto on julkaissut uuden selvityksen itään suuntautuvan henkilöliikenteen nopeuttamisesta ja raideverkon palvelutason nostosta. Selvityksessä vertailtiin nykyisen rataverkon parantamista ja uusia ratakäytäviä Porvoon kautta Kouvolaan tai Porvoon ja Kotkan kautta Luumäelle.

Selvityksen mukaan Itäradan Porvoo-Kouvola linjaus on paras vaihtoehto uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Se parantaa laajemmin itäisen Suomen yhteyksiä pääkaupunkiseudulle ja tuo suuremmat taloudelliset vaikutukset myös Helsingille ja Vantaalle. Samaan aikaan se on lähes kaksi kertaa kustannustehokkaampi verrattuna Kotkan ja Luumäen kautta kulkevaan linjaukseen.

─ Saadaan edullisemmin laajemmat vaikutukset, jotka hyödyttävät suurempaa aluetta ja ihmismäärää. Itärata yhdistää ainoana vaihtoehtona koko itäisen Suomen. Uuden ratayhteyden suunnittelu on aloitettava mahdollisimman pian, sillä pelkästään suunnittelun eri vaiheet vievät noin 10 vuotta ja rakentaminen ainakin 6 vuotta, toteaa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Savon ja Karjalan ratojen kunnostuksella merkittävä elvytys- ja kasvuvaikutus itäiselle Suomelle

Selvityksessä nousee esille myös Savon ja Karjalan radan kunnostustoimenpiteillä saavutettavat hyödyt. Nykyisten Savon ja Karjalan ratojen yhteyksien osalta nopeuttaminen 200 km/h tasoon on edellytys henkilöliikenteen matka-aikojen nopeuttamiselle pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välillä.

Savon ja Karjalan radoille tehtävät parantamistoimenpiteet kohentavat myös tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja kustannustehokkuutta sekä tukevat myös uuden Porvoo-Kouvola ratayhteyden toteuttamista.

─ Tarvitaan Savon ja Karjalan ratojen perusparannukset ja nopeuttaminen, ratapihojen parantaminen sekä uusi ratayhteys. Pelkästään nykyrataverkon parantamisella ei päästä samanlaiseen palvelutasoon, kuin uusilla ratakäytävillä, toteavat yhteen ääneen kaupunginjohtajat Jarmo Pirhonen Kuopiosta ja Kari Karjalainen Joensuusta.

Uusissa ratahankkeissa ei saa unohtaa puolta Suomea

Nopeushyötyjen lisäksi uudella raideyhteydellä saadaan raiteille lisäkapasiteettia ja mahdollistetaan palvelutason nosto sekä tulevaisuuden suurnopeusjunat.

─ Tasapuolisuuden nimissä uusissa ratahankkeissa ei saa unohtaa puolta Suomea. Vahvassa valmistelussa on jo hankkeita, joilla on alempi hyötykustannussuhde tai sitä ei ole selvitetty, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen.

Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antavat uutta nostetta Itä-Suomen elinkeinoelämälle, mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen päästöjä.

─ Myös elinkeinoelämän tavarankuljetustarpeet ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet perustelevat vahvasti tulevaisuuden nopeiden ratayhteyksien kehittämistä, korostaa Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen.

─ Itärata toisi 32 minuutin yhteyden Porvoosta Helsinkiin. Uuden ratakäytävän kaukojunaliikennettä on tarpeen täydentää Porvoon suunnan lähijunaliikenteellä. Olemme samaa mieltä Väylän kanssa siitä, että Porvoon suunnan lähijunaliikenteestä tulee laatia tarkemmat suunnitelmat, sanoo Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Itäisessä Suomessa on laaja yhteinen näkemys siitä, että nopea Itärata Helsingistä lentoaseman ja Porvoon kautta Kouvolaan tarvitaan palvelemaan puolen Suomen tarpeita.

– Itäisen Suomen kaupungit ovat sitoutuneet Itäradan hankeyhtiövalmisteluun ja haluavat edistää sitä yhteistyössä valtion kanssa. Idän suunnan uudesta ratakäytävästä on tehtävä pikaisesti poliittinen periaatepäätös Porvoo-Kouvola linjauksen toteuttamisen puolesta, jonka myötä Itärata saadaan mukaan myös liikenne 12 –suunnitelmaan. Hankkeen yhteiskunnallinen kokonaishyöty ratkaisee ─ Suomi tarvitsee Itäradan, toteaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savosta.