Kouvola,  Kymsote

Kymsoten ensihoidon uusi lääkäriyksikkö aloittanut, Hätätilapotilaiden hoidon tilanne parantunut Kymenlaaksossa

Hätätilapotilaiden hoidon tilanne on parantunut Kymenlaaksossa, kun ensihoidon uusi lääkäriyksikkö aloitti lokakuussa toimintansa. Alussa yksikkö on toiminut arkisin ja joulukuun alusta se palvelee päivittäin.

Lääkäriyksikkö on osa valmistautumista Uttiin sijoittuvaan lääkärihelikopteriyksikköön.

Ultraäänilaite, hengityskone, hätäveret, laboratorio… Ensihoidon uuden lääkäriyksikön autossa Kouvolan paloasemalla on laitteita, jotka jo sinällään kertovat jotain uuden yksikön hoitomahdollisuuksista. Tärkeintä toimivassa ensihoidossa on kuitenkin aina hyvä tiimi. Lääkäriyksikössä tiimiin kuuluvat kenttäjohtaja, hoitotason ensihoitaja ja ensihoitoon erikoistunut lääkäri. Lääkäri tuo ensihoitoyksikköön oman osaamisensa ja oikeudet esimerkiksi anestesiaan ja erilaisiin toimenpiteisiin.

  • Tehohoito on mahdollista aloittaa jo kentällä, kertoo Kymsoten uuden lääkäriyksikön vastuulääkäri Markus Lyyra.

Lääkäriyksikön lääkäri voi tarvittaessa mm. aloittaa anestesian, tutkia sydämen ja muiden elinten toimintaa ultraäänellä, käyttää erikoislääkkeitä ja hätäverta, intuboida videolaryngoskoopin avulla ja käyttää hengityskonetta. Hän voi tehdä hätäkirurgisia toimenpiteitä kuten hätäsektioita ja tarvittaessa onnettomuustilanteissa tehdä vaikka hätäamputaatioita.

Ainakin toistaiseksi ensihoitolääkäri ja kenttäjohtaja liikkuvat samalla ajoneuvolla. Ajoneuvo ei ole itsessään kuljettava yksikkö, joten ambulanssin näköisessä autossa ei ole lainkaan paaripaikkaa. Sen sijaan siellä on lennonjohtoa muistuttava keskus lukuisine monitoreineen ja puhelimineen, joten autoa voi käyttää vaativissakin kenttäjohtamisen tehtävissä.

  • On etuoikeus olla kärjessä ja saada tarjota heti parasta mahdollista hoitoa ihmiselle, joka sairastuu, luonnehtii Markus Lyyra ensihoitolääkärin työn

Vastuulääkärin lisäksi yksikköön on palkattu toinen päätoiminen lääkäri sekä lisäksi kolme keikkailevaa lääkäriä, joilla kaikilla on kokemusta ensihoidosta.

  • Meillä ei ollut vaikeuksia rekrytoida lääkäreitä. Lääkäriyksiköitä on Suomessa sen verran vähän, että kiinnostuneita on riittänyt. Kaikki lääkärimme ovat kokeneita ja ensihoitoon pätevöityneitä erikoislääkäreitä, ylilääkäri Petri Loikas

Toiminta-alueen painopisteenä Pohjois-Kymenlaakso

Auton lähtöpaikka on tällä hetkellä Kouvolan paloasema. Lääkäriyksikkö liittyy mukaan ensihoidon vaativimpiin tehtäviin ensisijaisesti Pohjois-Kymenlaaksossa, mutta liikkuu myös Etelä-Kymenlaakson alueelle silloin, kun se on ajankäyttö huomioiden hyödyllistä. Lisäksi lääkäriyksikössä toimivalle lääkärille keskitetään ensihoitajien puhelinkonsultaatiot.

Alussa yksikkö on toiminut arkisin klo 8-20 ja vakituisten lääkärien määrän kasvaessa joulukuun alussa yksikkö palvelee päivittäin klo 8-20. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana lääkäriyksikön toiminta laajenee ainakin osin ympärivuorokautiseksi.

Maayksikkö säilyy, vaikka lääkärihelikopteri aloittaa

Kouvolan Uttiin sijoittuvan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteriyksikön valmistelut ovat edenneet hyvin. Nyt aloittava yksikkö on osa valmistautumista uuteen toimintaan.

Lääkäriyksikön toimintaa vahvistetaan pitkin vuotta 2020 mm. laajentamalla toiminta kohti ympärivuorokautisuutta ja kehittämällä kalustoa. Lääkärihelikopteri on näillä näkymin aloittamassa vuonna 2022, jolloin lääkäriyksikkö on ehtinyt hioa toimintaansa Kymenlaaksossa jo parin vuoden ajan.

Lääkärihelikopterin toiminta-alue ulottuu myös Kymenlaakson ulkopuolelle, eli laajemmin Kaakkois-Suomeen. Jatkossa käytössä ovat sekä helikopteri että auto. Kulkuväline valikoituu etäisyyden ja säätilan sekä potilaan kuljetustarpeen mukaan.