Kaakkois Suomi,  Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomi on vahvaa luomuvilja-aluetta

Kaakkois-Suomen luomupeltoala on lisääntynyt vakaasti tällä vuosikymmenellä, ja kattaa jo yli 15 % alueen kaikista pelloista. Kaakonkulmalla tuotetaan etenkin luomuviljaa.

Luomuviljelty peltoala Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella nousi tänä vuonna lähes 20 900 hehtaariin. Kehitys on ollut tasaista koko kuluvan vuosikymmenen: esimerkiksi vuoteen 2013 verrattuna Kaakkois-Suomen luomuala on kasvanut 75 %. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Luomu Kaakkois-Suomessa -koosteesta, joka perustuu julkisiin tilastoihin ja selvityksiin.

Kaakkois-Suomessa toimii nyt yhteensä 290 luomutilaa, eli joka kymmenes kaakkoissuomalainen maatila on luomutila. Kaakon luomutilojen keskikoko on 72 hehtaaria, joten ne ovat keskimäärin suurempia kuin suomalaiset luomutilat ja huomattavasti suurempia kuin tavanomaiset suomalaistilat.

Kaakkois-Suomen luomupellot sijoittuvat alueen kahteen maakuntaan siten, että Kymenlaaksossa on noin 2/3 ja Etelä-Karjalassa noin 1/3 luomualasta. Kymenlaakson luomutilat ovat myös kooltaan suurempia kuin Etelä-Karjalan luomutilat.

Luomukasviksia ja -marjoja tuotetaan vain vähän

Kaakkois-Suomessa kasvatetaan luomuna etenkin viljaa; varsinkin Kymenlaakso tunnetaan kokoaan merkittävämpänä luomuviljan tuotantoalueena. Luomuna viljellään kaikkia kotimaisia viljoja sekä hernettä, härkäpapua ja rypsiä.

Sen sijaan luomupuutarhatuotantoa on niukasti. Poikkeus on luomumustaherukka, jota viljellään Kaakossa suhteellisesti enemmän kuin suurimmassa osassa muuta Suomea. Luomupuutarhatuotannon vähäisyydestä huolimatta Kaakkois-Suomessa on useita pieniä, suoramyyntiä harjoittavia luomuvihannes- ja -marjatiloja.

Myös luomukotieläintuotantoa on Kaakkois-Suomessa melko vähän, luomukotieläintiloja on vain 44 eli 15 % kaikista alueen luomutiloista. Niiden yleisin tuotantosuunta on luomunaudanlihantuotanto. Mainittakoon, että Parikkalassa Etelä-Karjalassa sijaitsee Suomen ainoa luomubiisonitila.

Luomuyritykset pieniä mutta hienoja

Kaakkois-Suomen alueella toimii useita luomutuotteita jatkojalostavia yrityksiä. Ne valmistavat tuotteita moniin eri tuoteryhmiin, esimerkiksi leipää ja jauhoja, lihatuotteita ja marjajalosteita. Kaakkois-Suomen luomuyritykset ovat alueellaan hyvin tunnettuja ja arvostettuja. Luomu Kaakkois-Suomessa -koosteessa esitellään muutamia näistä luomuyrityksistä. 

Luomun kulutus Kaakkois-Suomessa on kasvussa, mutta kasvutahti on hieman verkkaisempi kuin muualla maassa. Vielä toistaiseksi Kaakonkulmalla on vähemmän luomua aktiivisesti ja säännöllisesti ostavia kuluttajia kuin muualla Suomessa. Niin ikään alueen ammattikeittiöt tarjoavat luomua vielä harvakseltaan, joskin poikkeuksiakin on, kuten Lappeenrannan steinerkoulu. Luomun käyttöön kannustavaan Portaat luomuun -ohjelmaan kuuluu Kaakkois-Suomessa viisi organisaatiota. 

Ajankohtaisia alueellisia luomutilastoja esittelevä Luomu Kaakkois-Suomessa -kooste on laadittu osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamk:n ja Pro Luomun yhteistä Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanketta. Sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta.