Kymenlaakso,  Kymsote,  Terveydenhoito

Kymenlaaksossa koronatilanne parempaan suuntaan, siirrytään kiihtymisvaiheeseen

Kymenlaaksossa päästään siirtymään koronatilanteessa leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Koronatartuntojen määrissä suuntaus on useamman viikon ajan ollut parempaan päin. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi tänään, että Kymenlaakson alueen rajoituksia ja suosituksia on kuitenkin syytä purkaa hyvin harkiten, ettei tilanne huonone uudelleen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koronatilanne on menossa huonompaan suuntaan ja muuntovirustilanne on otettava huomioon.

Kymenlaakson koronatartuntojen määrät ovat menossa parempaan suuntaan. Tammikuussa tilanne oli huomattavasti huonompi, tammikuun lopulta lähtien päivittäiset tartuntamäärät ovat olleet alenemaan päin. Viimeisen viikon aikana Kymenlaaksossa on todettu 25 uutta koronavirustartuntaa. Kymenlaakson ilmaantuvuusluku on painunut 30 tapaukseen 100000 asukasta kohti kahdessa viikossa ja positiivisten näytteiden osuus 1,3 prosenttiin kaikista näytteistä. Lisäksi sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on laskenut, tällä hetkellä sairaalahoidossa on kaksi koronaviruspotilasta.

Myös tartunnanjäljitys on onnistunut erittäin hyvin, lähes 90 prosentissa tartunnoista tartunnanlähde on saatu jäljitettyä. Tällä hetkellä 50 prosenttia tartunnoista tulee samasta taloudesta tai lähipiiristä. 13 prosentissa tartunta on saatu yksityistilaisuuksista. Peruskouluissa tai toisen asteen oppilaitoksessa on todettu vain yksittäisiä tartuntoja. Tällä hetkellä hoivayksiköissä tai muissa asumispalveluissa ei ole todettuja tartuntaryppäitä. Myös ulkomaanmatkoilta saadut tartunnat ovat vähentyneet.

Vaalimaan raja-aseman koronavirustesteissä on todettu 1-2 koronatartuntaa päivässä, mutta kaikki rajanylittäjät eivät ole kymenlaaksolaisia.

-Vaikka lukujen valossa tilanne on parempaan päin, liittyy koronaviruksen leviämiseen myös huolestuttavia piirteitä. Pääkaupunkiseudulla koronavirustilanne on menossa huonompaan suuntaan ja muuntovirustilanne on hankala. Muuntovirusta ei voida enää yhdistää ulkomaanmatkoihin vaan se leviää jo paikallisesti. Koronatartuntoja on todettu erityisesi aktiivisilla parikymppisillä nuorilla, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

-Kymenlaaksossakin tilanne voi äkkiä kääntyä huonompaan suuntaan, joten monia rajoituksia ja suosituksia on jatkettava ja purettava niitä mahdollisimman hallitusti. On myös edelleen tärkeää, että kaikkia yleisiä koronan turvaohjeita – turvavälejä, maskinkäyttöä ja käsihygieniaa noudatetaan edelleen huolella.

Koronakoordinaatioryhmän keskusteluissa mm. toisen asteen lähiopetus ja ylioppilaskirjoitukset

Tällä hetkellä koronakoordinaatioryhmän alueelliset suositukset ovat voimassa aiemman päätöksen mukaisesti 28.2.2021 saakka. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä tekee suosituksia, joiden mukaan kunnat ja kaupungit tekevät omat päätöksensä.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään erityisesti toisen asteen oppilaitosten lähiopetuksen järjestämisestä sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnasta.

Ryhmässä kannettiin huolta toisen asteen opetuksesta ja ylioppilaskirjoitusten turvaamisesta. Nykyinen alueellinen suositus mahdollistaa jo välttämättömän lähiopetuksen antamisen toisella asteella koskien kaikkien ikäluokkien lukioryhmiä ja ammattiopetuksen käytännön opetusta. Lähiopetus on järjestettävä hallitusti niin, että kaikki tartuntariskiä minimoivat terveys- ja turvallisuusohjeet on mahdollista aidosti toteuttaa. Kunnat tekevät asiaan liittyvät päätökset ja ohjeistavat tarkemmin kouluja ja opiskelijoita. Muuten toisen asteen etäopetuksen osalta kunnille on suositus jatkaa tässä vaiheessa etäopetusta.

Ylioppilaskirjoitukset pyritään turvaamaan monin tavoin, parhaillaan odotetaan myös kansallisia ohjeistuksia esimerkiksi karanteeniin määrätyn altistuneen opiskelijan mahdollisuudesta osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuville ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuville suositellaan omaehtoista karanteenia kahdeksi viikoksi ennen kirjoitusten alkamista.

Nuorten ryhmäharrastustoiminnan suositus laajenee alle 18-vuotiaisiin 1.3.2021 alkaen

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta suositus muuttuu koskemaan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa. Aiemmin suositus on koskenut alle 15-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa. Suositus on muuten ennallaan: Alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta suositellaan sallittavaksi enintään 10 henkilön ryhmissä sisä- ja ulkotiloissa. Harjoitteet tulee suunnitella siten, että turvaväli henkilöiden välillä säilyy. Yli 12-vuotiaille suositellaan vahvasti maskin käyttöä harrastustiloissa (pois lukien urheilusuorituksen aikana). Tämän suosituksen myötä myös nuorisotilojen toiminta sallitaan samoin edellytyksin.

18 vuotta täyttäneiden aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan edelleen toistaiseksi kokonaan keskeytettäväksi. Pelien ja otteluiden pelaamista sekä kilpailutapahtumien järjestämistä kaikilla ikätasoilla ei edelleenkään suositella, pois lukien ammattilaisurheilu. Kilpailu- ja pelimatkoja suositellaan kokonaan vältettäväksi muihin maakuntiin.

Ryhmässä päätettiin myös kirjastojen ja museoiden toiminnan suosituksista seuraavasti: Lainaus- ja palautustoiminta kirjastoissa suositellaan edelleen pidettäväksi avoinna. Omatoimikirjastojen suositellaan olevan avoinna arkiaamuisin, mutta iltaisin ja viikonloppuisin suljettuina. Kirjastojen työskentely- ja oleskelutilat sekä kirjastoautot suositellaan avattavaksi rajatusti. Näissä kävijämäärä tulee rajata siten, että turvavälin (kaksi metriä) noudattaminen on tosiasiallisesti mahdollista.

Museot suositellaan avattavaksi yleisölle rajatusti. Museoiden kävijämäärä tulee rajata siten, että turvavälin kaksi metriä noudattaminen on tosiasiallisesti mahdollista.

-Teemme nyt pieniä muutoksia suosituksiin. Tällä hetkellä on kuitenkin huomattava riski, että koronatilanne vaikeutuu. Tämän vuoksi suurempia muutoksia ei ole syytä tehdä. Myös talvilomaviikot pääkaupunkiseudulla ja Kymenlaaksossa voivat vaikuttaa koronatilanteeseen. Hyvästä suunnasta huolimatta kaikki perusohjeet, suositukset ja rajoitukset on edelleen syytä ottaa osaksi arkea, että voimme pitää Kymenlaakson koronatilanteen hyvässä suunnassa, Mäntymaa muistuttaa.