Kymenlaakso,  Kymsote

Kymenlaakson keskussairaalan uusi sairaalaosa ollut toiminnassa vuoden

Kymenlaakson keskussairaala Kuva: Skanska

Sairaalatoiminta Kymenlaakson keskussairaalan uudessa laajennusosassa alkoi tasan vuosi sitten maanantaina 22.6.2020. Toiminta aloitettiin vaiheittain: Ensimmäisenä uusissa tiloissa aloitti päivystys ja tämän jälkeen käynnistyivät muut toiminnot kuten teho- ja valvontahoito, sydänvalvonta ja leikkaustoiminta. Ensimmäinen vauva syntyi uudessa synnytysyksikössä 30.6.2020.

Uusi angiosali avattiin joulukuussa 2020 ja toinen angiosali helmikuussa 2021. Myös välinehuolto pääsi muuttamaan uusiin tiloihin helmikuussa 2021.

Lukujen valossa Kymenlaakson keskussairaalan uuden sairaalaosan ensimmäinen vuosi näyttää tällaiselta:

Päivystyksessä on vuoden aikana ollut yhteensä lähes 42 000 käyntiä. Viime kesänä muuton ja kaiken muun päivystystoiminnan lisäksi infektiopäivystyksessä otettiin myös eteläisen Kymenlaakson koronanäytteet syyskuun alkuun asti. Nämä näytteenottokäynnit ovat mukana luvussa.

Uusi synnytysyksikkö ja äitiyspoliklinikka aloittivat toimintansa päivystyksen jälkeen. Ensimmäinen lapsi syntyi uudella puolella muuttopäivänä 30.6.2020 kello 15.30. Vuodessa (22.6.2021 aamuun mennessä) uudessa sairaalaosassa on ollut 1239 synnytystä. Poikia on syntynyt hieman enemmän kuin tyttöjä. Vesisynnytyksiä on ollut uudessa sairaalassa 28 kappaletta ja kaksossynnytyksiä seitsemän.

Kymenlaakson keskussairaalaan saatiin myös uudet leikkaustilat. Uusissa tiloissa on leikkauksia tehty vuoden aikana (ajalla 22.6.2020 – 20.6.2021) yhteensä 8728. Näistä ennalta suunniteltujen leikkausten osuus on 5838 ja päivystysleikkausten osuus 2898. Lisäksi leikkaustoiminnassa tehdään heräämössä pientoimenpiteitä ja tuotetaan keskussairaalan anestesiapalveluita.

Teho-ja valvontahoidossa on ensimmäisen vuoden aikana ollut 1345 hoitojaksoa ja hoidettu 1157 potilasta.

Myös koronaviruspotilaiden erikoissairaalatasoinen hoito on keskitetty uusiin tiloihin, jotka ovat sopineet toimintaan hyvin.