Kouvola

:KOUVOLAN KAUPUNKI: Vuoden 2018 alijäämä kipuaa 26 miljoonaan – henkilöstöselvitys kaupunginhallitukseen 19.2.

Kouvolan kaupungin vuoden 2018 alijäämäksi on muodostumassa 26 miljoonaa euroa. Kaupunki kartoittaa toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi. Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstön ja organisaation nykytilaselvitystä ensimmäisen kerran tiistaina 19. helmikuuta.

Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen ennakkotiedot kertovat viime tuloksen olevan heikko. Vuoden 2018 alijäämä tulee olemaan 26 miljoonaa euroa. Miinusta kertyy 12 miljoonaa enemmän kuin viime vuoden muutetussa talousarviossa, joka hyväksyttiin marraskuussa 14 miljoonaa euroa alijäämäisenä.
Kaupungin talous heikkeni viime syksynä nopeasti. Tämä johtuu ensinnäkin odotettua pienemmistä tuloista: niin Kouvola kuin muutkin kunnat saivat vuonna 2018 verotuloja merkittävästi vähemmän kuin Kuntaliitto ja verottaja etukäteen olivat arvioineet. Kouvolalle verotuloja kertyi 7,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarvioon oli kirjattu. Verotulojen alenema on poikkeuksellinen, ja sen taustalla ovat vuoden 2017 tavanomaista suuremmat veronpalautukset.
Toinen merkittävä syy kaupungin talouden heikkenemiseen oli ostopalvelumenojen kasvu. Rahaa kului suunniteltua enemmän erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden ostot kasvoivat 5-6 prosenttia. Esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen ostot kuntayhtymiltä ylittivät vuoden 2018 muutetun talousarvion 5,5 miljoonalla eurolla.
Kouvolan kaupunki ei ole ahdingossaan yksin. Kuntaliiton tuoreiden arvioiden mukaan tulos painui viime vuonna negatiiviseksi peräti 196 kunnassa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 55. Kunta-alan yleinen heikko taloustilanne ei kuitenkaan poista velvoitetta talouden tasapainottamiseen: Kouvolan kaupunki laati marraskuussa vuoteen 2021 ulottuvan talouden sopeuttamisohjelman ja etsii parhaillaan lisäsäästöjä.

Nykytilaselvityksessä kartoitetaan keinoja henkilöstön
vähentämiseen eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä

Virkamiestyöryhmä on kaupunginhallituksen joulukuussa tekemän päätöksen mukaisesti laatinut henkilöstön ja organisaation nykytilaselvityksen. Siinä on kartoitettu henkilöstön määrä palveluittain, tarkasteltu henkilöstöön kohdistuvia muutostarpeita sekä selvitetty mahdollisuuksia henkilöstön vähentämiseen eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä.
Kouvolan kaupungilla työskentelee 3 366 henkilöä, joista 2 659 on vakinaisia (tilanne 15.1.2019). Lähes 60 prosenttia kaupungin nykyisestä henkilöstöstä on opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä.
Kaupungilta vapautuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi vuoteen 2021 mennessä arviolta noin 270 virkaa tai tehtävää, joista valtaosa on edellä mainittua opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä. Tämän vuoksi vapautuvista viroista tai toimista voidaan selvityksen mukaan jättää täyttämättä vain 60. Näin toimien voidaan saavuttaa yhteensä noin 2,4 miljoonan euron vuositason säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisinä vuodesta 2022 alkaen.

Organisaatiomuutos muutti talouden ja henkilöstön rakenteen

Kymenlaaksoon perustettiin 1.1.2019 sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote. Sen palvelukseen siirtyi Kouvolan kaupungilta liikkeenluovutuksella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sellainen hallinto- ja toimistohenkilöstö, jonka tehtävistä vähintään puolet kohdistui sote-palveluihin. Sote-palveluille työskentelevä ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstö jäi kaupungin palvelukseen, ja Kymsote ostaa näitä palveluja Kouvolan kaupungilta. Muutos oli iso Kouvolan kaupungille, jonka henkilöstömäärä väheni noin 2100:lla.
– Kymsoten perustaminen ja uuteen kaupunkiorganisaatioon siirtyminen muutti taloutemme ja henkilöstörakenteemme: Ensinnäkin kaupungin talousarviosta menee yli puolet, 310 miljoonaa euroa, kuntayhtymäostoihin. Toiseksi, henkilöstömenojen osuus kaupungin menoista on Kouvolan kaupungin nykyisessä organisaatiossa enää neljäsosa. Pelkkiä henkilöstömenoja leikkaamalla taloutta ei voida sopeuttaa, vaan on tarkasteltava myös vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja, vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell toteaa.
Henkilöstöä ja organisaatiota koskeva nykytilaselvitys käsitellään ensimmäisen kerran kaupunginhallituksessa 19. helmikuuta. Kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustelevat maaliskuun alussa asetettavista tavoitteista ja sopeuttamiskeinoista. Niitä käsitellään myös 11. maaliskuuta kaupunginhallituksessa.