Kouvola,  Seurakunnat

KOUVOLA: Seurakuntien toiminta jatkuu uudet rajoitukset huomioiden

Kuvaaja: Heidi Hujanen

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisiä linjauksia toiminnasta koronavirustilanteessa on tarkennettu viranomaisten ohjeistusten mukaan. Kouvolan seurakunnissa seurataan koronatilannetta jatkuvasti. Toimintatapoja muutetaan tarvittaessa nopealla aikataululla kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

Viikkotoimintaa järjestetään turvaohjeet huomioiden 

Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien viikkotoimintaa voidaan seurakunnissa järjestää enintään 6 henkilön ryhmissä. Kaikki toimintaryhmät noudattavat kokoontumisissaan koronatilanteen mukaisia turvallisuusohjeita. Seurakuntien järjestämät alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa Kouvolan kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjeiden mukaisesti. Seurakuntien tapahtumia, kuten konsertteja ei järjestetä yleisötilaisuuksina maaliskuun loppuun asti aiemman päätöksen mukaisesti.

Kirkollisissa toimitusten osallistujamäärä rajataan kuuteen henkilöön  

Kirkollisissa toimituksissa, kuten kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaus, voi olla uusien ohjeistusten mukaisesti läsnä enintään 6 henkilöä. Kaikkein lähimmät omaiset voivat kuitenkin osallistua tilaisuuksiin, vaikka enimmäismäärä hieman ylittyisikin. Asiasta on sovittava erikseen toimituksen suorittavan papin kanssa. Tähän määrään ei lasketa mukaan seurakuntien työntekijöitä. Rajoitus on voimassa maaliskuun loppuun asti.

Muistotilaisuuksien ja yksityisten juhlatilaisuuksien järjestäminen seurakuntien tiloissa ei ole mahdollista maaliskuun loppuun asti. Jo sovitut muistotilaisuudet järjestetään kuitenkin sovitusti. Kastetilaisuudet suositellaan järjestettäväksi seurakuntien tiloissa. Toimitusten käytännön järjestelyistä sovitaan yhteistyössä omaisten kanssa.

Jumalanpalvelusten suoratoistot jatkuvat toukokuun loppuun asti 

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa yleisöä maaliskuun loppuun asti. Ehtoolliselle osallistuminen mahdollistetaan kirkoissa nykyisen käytännön mukaan noudattaen kuuden henkilön henkilömäärärajoitusta. Seurakunnissa on mahdollisuus myös yksityisehtoolliseen.

Jumalanpalvelusten suoratoistot jatkuvat Kouvolan seurakuntien yhteisellä YouTube-kanavalla toukokuun loppuun asti. Lisäksi Kouvolan seurakunnat lähettävät jumalanpalveluksia omilla viestintäkanavillaan. Ajankohtaiset tiedot jumalanpalveluksista ja niiden suoratoistoista löytyvät verkosta osoitteesta kouvolanseurakunnat.fi/jumalanpalvelus.