Kotka,  Seurakunnat

Kotka-Kymin seurakunnassa tehtiin kiinteistöselvitys – Kotkan kirkko peruskorjataan

Kuva: Erkki Vuorensola

Kotka-Kymin seurakunnassa on tehty kiinteistöselvitys, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia seurakunnan kiinteistöistä ja tilojen käytöstä. Seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee selvitystä kokouksessaan 26.11.

Kiinteistöselvityksen toimenpide-ehdotukset perustuvat tilojen käyttötunteihin, seurakunnan eri työalojen näkemyksiin tilojen tarpeista, käyttökuluihin ja tuleviin korjauskuluihin. Seurakunnan kiinteistöihin kohdistuu tällä hetkellä vähintään 5,7 miljoonan euron korjausvelka.

Kotkan kirkon peruskorjauksen suunnittelu alkaa v. 2020

Kirkoista Kotkan kirkon peruskorjaus on mittavin. Kymin ja Langinkosken kirkoissa on suurimmat peruskorjaustyöt jo tehty.

Kotkan kirkon peruskorjauksen arvioidaan maksavan ainakin 1,4 miljoonaa euroa.

Peruskorjauksessa kunnostetaan ulkoseinät, sisäseinät ja ikkunat sekä uusitaan talotekniikka. Suurin yksittäinen kuluerä tulee olemaan ruusuikkunoiden kunnostus, jonka arvioidaan maksavan 650 000 €.

Kotkan kirkon peruskorjauksen suunnittelua varten teetetään hankesuunnitelma vuoden 2020 aikana. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on myös selvittää, miten kirkon käyttöä voidaan monipuolistaa. Korjaustyöt alkavat vuosien 2021-22 aikana.

Ehdotetuilla toimenpiteillä korjausvelka puolittuu

Kiinteistöselvityksessä ehdotetaan myös luopumista Kotkan seurakuntakeskuksesta, Sunilan ja Aittakorven seurakuntataloista sekä toisesta kurssikeskuksesta. Näistä tiloista siirretään toiminnat muihin seurakunnan tiloihin ja hankitaan tarvittaessa vuokratiloja.

Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisella saadaan korjausvelka puolitettua ja käyttökuluja vähennettyä 450 000–500 000 €, jota voidaan käyttää tarvittavien vuokratilojen hankkimiseen.

Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen kiinteistöselvitys siirtyy kirkkovaltuustoon, joka tekee päätöksen toimenpideohjelman linjauksista.