Kotka,  Seurakunnat

Kotka-Kymin seurakunnalta tuki Kohti Työtä ry:lle

Kotka-Kymin seurakunta tuki Kohti Työtä ry:tä avustuksella seurakunnan viime vuoden ylijäämästä. Kuvassa Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, Kohti Työtä ry:n toiminnanjohtaja Karoliina Karesti ja Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki J. Oksanen. Kuva: Emilia Pulkki

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto myönsi toukokuussa seurakunnan vuoden 2018 ylijäämästä 5000€ avustuksen Kohti Työtä ry:lle.

Kohti Työtä ry on Etelä-Kymenlaakson työttömien tukemiseksi perustettu yhdistys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2014. Yhdistyksen arvoja ovat ihmisen kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, osallisuuden lisääminen, kuntoutumisen tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Toimintaa ohjaavat myös periaatteet tasaisemman työnjaon edistämiseksi, verkostoituminen, työelämän pelisääntöjen noudattaminen ja päihteettömyyden tukeminen.

Yhdistyksen keskeisenä tarkoituksena on toimia työttömien edunvalvontajärjestönä Etelä-Kymenlaaksossa, jonka tavoitteena on työttömyyden vähentäminen, työttömien toimeentulon parantaminen sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen. Yhdistys työllistää ihmisiä erilaisin tukitoimin (palkkatuki, työkokeilu) ja pyrkii edelleen sijoittamaan ihmisiä paikallisiin yrityksiin. Kohti Työtä ry työllistää tällä hetkellä noin 100 henkilöä erilaisiin työtehtäviin.

Kohti Työtä ry tekee pitkäaikaistyöttömien keskuudessa arvokasta työtä, joka tukee ja auttaa niin kuntia kuin seurakuntia Etelä-Kymenlaaksossa. Kotka-Kymin seurakunnan tavoitteena on olla mukana tukemassa ja auttamassa erityisesti heikommassa asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja heidän perheitään heidän jokapäiväisessä arjessa.

Kohti Työtä ry:n toiminnanjohtaja Karoliina Karesti iloitsee yhdistyksen saamasta avustuksesta. “Työntekijöidemme ansiosta olemme saaneet tämän avustuksen. Avustus tullaan käyttämään uusiin työvaatteisiin sekä järjestettäviin kesäpäiviin”, toteaa Karesti.

“Yhdistyksen kautta olemme saaneet ihmisiä eteenpäin työelämään, kuten esimerkiksi kauttamme on ihmisiä työllistynyt Kotka-Kymin seurakunnan kausityöntekijöiksi. Yhteistyökumppaneidemme kautta ihmiset pääsevät tekemään oikeita töitä ja näin eteenpäin työllistymisessä.”, kertoo Karoliina Karesti yhdistyksen toiminnasta.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto on aiemmin tukenut lisämäärärahalla Kotkassa toimivia lastensuojelujärjestöjä vuonna 2018 10.000 eurolla ja vuonna 2017 osoittanut 50.000 euron lisämäärärahan Diakonian työalalle pitkään jatkuneen heikon työllisyystilanteen aiheuttamien resurssivajauksienkorjaamiseksi.