Vaalimaa

Koronavirustestaus Vaalimaan raja-asemalla jatkuu myös pilotin jälkeen

Vaalimaan raja-asemalla 19.1.2021 aloitettua terveysneuvontaa ja koronavirustestausta on päätetty jatkaa vakituisena toimintana toistaiseksi. Kolmen viikon pilottivaihe päättyy 8.2., jonka jälkeen toiminta jatkuu niin kauan, kun sille on tarve osana koronaviruspandemian ehkäisyä. Toiminnan päivittäistä aukioloa laajennetaan samalla.

Pilottivaiheesta on saatu kokemuksia ja tietoa, jonka perusteella terveysneuvonta ja testaus rajoilla on tarpeellista. Ensimmäisen kahden viikon aikana rajalla otetuista näytteistä on saatu yhteensä 25 positiivista tulosta, ja positiivisten tulosten osuus kaikista testatuista on ollut 5 %. Ensimmäisellä viikolla testissä kävi 50 % testauksen aukioloaikana rajan ylittäneistä. Toisella viikolla osuus nousi hieman ollen noin 60 %. Toisella viikolla myös yhä useammalla oli esittää tuore todistus negatiivisesta koronavirustestin tuloksesta. Ensimmäisellä viikolla näitä oli 20 % ja toisella pilottiviikolla osuus oli 36 prosenttia.

– Tällä hetkellä emme pysty kohtaamaan ja ohjaamaan testaukseen kaikkia rajanylittäjiä, sillä rajahan on auki ympäri vuorokauden. Meidän toiminta-aikamme ulkopuolella rajan ylittää noin puolet henkilöliikenteen päivittäisestä kokonaismäärästä, toteaa turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä.

Toiminnan jatkuessa myös aukioloaika laajentuu. Tällä hetkellä neuvonta ja testaus palvelevat klo 10–19, mutta tiistaista 9.2. lähtien toiminta-aika on klo 7–21.30. Terveysneuvonta ja koronavirustestaus ovat avoinna joka päivä.

Kymsote on esittänyt Rajavartiolaitokselle, että Vaalimaan rajan henkilöliikennettä harkittaisiin rajoitettavaksi myös kyseiseen ajankohtaan. Tältä osin linjaus on valtion tasolla ja asian etenemisestä vastaavat kansallisen tason toimijat.

– Toiminnan laajentamiselle ja aukiolon supistamisella päästäisiin todennäköisesti parempaan lopputulokseen, eli kontaktit ja testausten määrät nykyistä paremmin kattamaan pitkälti koko henkilöliikenteen, sanoo Rämä.

Kymsote tavoittelee, että yhä useampi rajanylittäjä käyttäisi hyväkseen mahdollisuuden käydä testissä heti rajalla. Pilotissa saatujen kokemusten perusteella testistä kieltäytyneillä on huoli siitä, että positiivinen testitulos aiheuttaisi tulon menetyksiä. Myös osa on hyvin tietoinen vapaaehtoisuudesta.

– Haluamme, että rajanylittäjät ottaisivat maksuttoman ja mahdollisimman helpoksi tehdyn testauksen osaksi Suomeen saapumistaan.

FINENTRY käyttöön Vaalimaalla helmikuussa

Kymsote on yhdessä HUSin kanssa ottamassa käyttöön Vaalimalla FINENTRY-palvelun Suomeen saapuville matkustajille. Vaalimaan raja-aseman henkilöliikenteessä palvelu on tulossa käyttöön helmikuun aikana, ja samalla palvelu mahdollistetaan myös Kotka-Haminan satamaan saapuville rahtialuksien ja kauppalaivojen miehistöille.

FINENTRY-sovelluksessa matkailija voi tallentaa lähtömaassa tehdyn koronavirustestin tuloksen ja tehdä varauksen Suomessa tehtävään koronavirustestiin, jos hänen matkansa kesto testiä edellyttää. Matkailija saa tekstiviestin varaamastansa testiajasta, ohjeet testiin saapumisesta ja testituloksen ilmoittamaansa numeroon. Sovelluksen tarkoituksena on sujuvoittaa Suomeen saapumista maahantulopisteissä.

Lisää tietoa palvelusta: https://www.finentry.fi/