Hamina,  Kotka,  Pyhtää

Kloorin hajua ja makua voi havaita tästä päivästä alkaen vesijohtovedessä Kotkassa, Pyhtäällä ja Haminassa

Kymen Vesi Oy:n jakaman verkostoveden kokonaispesäkeluvun (22C) on todettu olevan kohonnut Tavastilan vesitornilta vedenjakeluverkostoon lähtevässä vedessä. Vettä voi käyttää normaalisti eikä se aiheuta terveyshaittaa käyttäjälle.

Tiistaina 10.1.2023 otetussa näytteessä kokonaispesäkeluku (22C) on ollut 1100 pmy/ml. Muilta osin veden on todettu täyttävän laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Normaalisti kokonaispesäkeluku on tasoa < 20 pmy/ml. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta (1352/2015) ei aseta pitoisuudelle enimmäismäärää vaan toimenpiderajana toimii epätavallinen muutos normaalitilanteesta. Pakattuja vesiä, kuten pullovettä koskeva vastaava ohjearvo on 50 000 pmy/ml.

Kymen Vesi Oy olettaa tilanteen johtuvan vesitornissa aiemmin suoritetusta veden virtausmäärien pienentämisestä. Tästä johtuen veden viipymä vesitornissa oli pidentynyt. Vesilaitos on jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin nostamalla veden virtausta vesitornissa ja kohottamalla vedentuotantolaitoksella veden desinfiointiaineen määrää hieman normaalista.

Jatkotoimenpiteenä myös Tavastilan vesitornilla käynnistetään perjantaina 13.1.2023 veden klooridesinfiointi. Desinfioinnin aikana vettä voi edelleen käyttää normaalisti. Vedessä voi olla havaittavissa desinfioinnista johtuvaa muutosta hajussa ja maussa. Suoritettavan desinfioinnin tarkoitus on palauttaa kokonaispesäkeluku normaalille tasolle mahdollisimman pian niin vesitornissa kuin vedenjakeluverkostossakin. Ilman suoritettavaa desinfiointia normaalitasolle palautuminen voi kestää kuukausienkin ajan alueilla, joilla vettä kulutetaan vain vähän. Vaikka kloori haisee ja maistuu herkästi, niin pitoisuudet ovat silti pieniä. Mikäli haju tai maku tuntuu häiritsevältä, helppo keino saada juotavaksi käytettävästä vedestä kloorin haju ja maku pois, on seisottaa vettä avoimessa astiassa jääkaapissa tai pöydällä ennen käyttämistä – esimerkiksi laittaa kanneton vesikannu jääkaappiin. Toinen vaihtoehto on kiehauttaa vesi, jolloin kloori haihtuu nopeammin.

Kokonaispesäkeluvun muutosta seurataan näytteenotolla ja asiasta tiedotetaan lisää lisätutkimustulosten valmistuttua.