Hamina,  Koulut & Koulutus

:HAMINA: Husula saa uuden koulun, Metsäkylän ja Kannusjärven koulut lakkaavat syksyllä 2020

Haminan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.1. käsitellyt kaupungin palveluverkkoa. Asialistalla olivat niin Pappilansalmen yhtenäiskouluun siirtyneiden Keskuskoulun ja Vilniemen koulujen lakkautukset kuin itäisen Haminan koulujen tilanne. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuusto päätti rakentaa Husulaan uuden moduulikoulun 160 oppilaalle ja lisäksi aletaan valmistella Metsäkylän sekä Kannusjärven kyläkoulujen lakkautusta lukukauden 2020-2021 alusta lukien.

Husulan moduulikoulun rakentaminen aloitetaan heti ja uuteen kouluun on tarkoitus siirtyä jo kevätlukukaudeksi 2020. Husulan koulun sisäilmaan liittyviä ongelmia on pyritty ratkaisemaan koko syksyn ajan. Koulussa pyritään tekemään sisäilmaan liittyviä puhdistustoimenpiteitä niin, että koulutyö siellä voi jatkua vielä vuoden. Uusi moduulikoulu rakentuu nykyisen koulun pihalle, ja nykyisestä koulusta säilytetään vuonna 2002 peruskorjauksen yhteydessä rakennetut ruokala ja liikuntatilat.

Äänestyksittä päätös ei kaupunginvaltuustossa syntynyt, vaan siihen vaadittiin kolmen tunnin keskustelu ja yksi äänestys. Yksimielisesti valtuusto päätti rakentaa uuden moduulikoulun Husulaan. Sen sijaan valtuutettu Aarni Ahtola (Vihr.) esitti, että pieniä kouluja ei lakkauteta, vaan asia valmistellaan uudelleen. Viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä valitaan työryhmä, joka alkaa valmistella uutta esitystä keväälle 2021. Asiaa kannattivat Vihreiden Katja Andrejev, Keskustan Jaakko Koskinen, Perussuomalaisten Janne Nyholm sekä Ari Rinne ja Kokoomuksen Tero Pasi.

Puheenvuoroissaan kyläkoulujen puolustajat pitivät kouluja kaupungin veto- ja pitovoimatekijöinä, kun taas kyläkoulujen lakkautuksen kannalla olevat halusivat kaupunkiin mm. kaikille laadukasta ja tasa-arvoista opetusta sekä vetosivat kaupungin talouteen ja laskevaan oppilasmäärään. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen äänin 23-20, mikä tarkoittaa, että Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen lakkautusta aloitetaan valmistella. Lopullisen päätöksen valtuusto tekee kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä.