Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan helmikuussa 2022

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin tammi-helmikuun aikana 133 000 rajanylitystä (80 500 vuonna 2021, + 66 % ja 1 262 000 vuonna 2020, – 89 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

Rajanylitykset ovat muodostuneet Valtioneuvoston rajanylitysliikenteen rajoituspäätöksen mukaisesta sallitusta liikenteestä. Tällä hetkellä rajanylitysliikenne koostuu tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä sekä henkilöliikenteen osalta kaksoiskansalaisista, Suomen oleskeluluvan omaavista henkilöistä, kiinteistönomistajista, opiskelijoista sekä henkilöistä, jotka tulevat tapaamaan Suomessa asuvia sukulaisiaan.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-helmikuussa rajanylityksiä 56 000 (36 000 vuonna 2021 ja 383 000 vuonna 2020), Nuijamaalla 51 000 (28 000 vuonna 2021 ja 485 000 vuonna 2020), Vainikkalassa 13 000 (0 vuonna 2021 ja 101 000 vuonna 2020) ja Imatralla 10 000 (13 000 vuonna 2021 ja 290 000 vuonna 2020). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-helmikuussa rajanylityksiä 2 500 (2 800 vuonna 2021 ja 3 100 vuonna 2020).

Rajavartiosto aloitti helmikuussa kaksi esitutkintaa valtionrajarikoksesta, yhden esitutkinnan väärennyksestä, yhden esitutkinnan rattijuopumuksesta ja yhden esitutkinnan vaarallisen esineen hallussapidosta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin helmikuussa yhteensä 32 kappaletta, joista 15 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta ja 10 ajoneuvorikkomuksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. lievä väärennys ja paljastinlaiterikkomus.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin helmikuussa yksi väärennetty oleskelulupa, yksi väärennetty rekisteriote sekä yksi passiin kohdistunut väärennys.

Rajavartiosto esti maahantulon helmikuussa 38 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani viisi muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Turvapaikkaa rajatarkastusten yhteydessä haki helmikuussa viisi henkilöä.

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Helmikuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 132 821 6325 5224
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 240 291 14 886 23 932
Nuijamaan satama 0 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 159 304 18 131 26 902
Vainikkalan rajanylityspaikka 43 571 0 6 828
Parikkalan rajanylityspaikka 1 653 1 598 1 509
Kaikki yhteensä 577 640 40 940 64 395

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-helmikuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 290 135 13 152 10 054
Lappeenrannan lentoasema 0 0 611
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 485 209 28 232 51 230
Nuijamaan satama 8 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 383 105 36 270 55 615
Vainikkalan rajanylityspaikka 100 731 0 13 228
Parikkalan rajanylityspaikka 3143 2834 2512
Kaikki yhteensä 1 262 331 80 488 133 253