Kotka

Kantasataman tapahtumakeskuksen rakennushankkeen kustannusarvio ylittyy

XAMKin kampus, Tapahtumakeskus ja hotelli nähtynä Merikeskus Vellamon katolta (havainnekuva: ALA Arkkitehdit)

Kotkan Kantasatamaan toteutettavan tapahtumakeskuksen suunnittelu on edennyt vuoden 2019 aikana kaupunginvaltuuston tekemien linjausten pohjalta.

Rakennuksen toteuttaa Kotkan kaupungin omistaman Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n tätä tarkoitusta varten perustama tytäryhtiö Backstaff Oy. Tapahtumakeskuksen suunnittelusta vastaa ALA Arkkitehdit alikonsulttinaan Ramboll.

Kesällä 2019 käynnistyneen ehdotusvaiheen suunnittelu on pitänyt sisällään rakennuksen toiminnallisen ja arkkitehtonisen perusratkaisun hakemisen ja yhteensovittamisen viereisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n tulevan Kotkan kampuksen suunnitelmaan.

Yhteisten synergiaetujen hakemiseen ja niiden ratkaisumalleihin on käytetty runsaasti aikaa. Suunnittelussa on muun muassa kehitetty yhteiskäyttöistä aula-aluetta sekä koko korttelin yhteistä energiakeskusta, jossa voidaan energian säästämiseksi yhdistää eri rakennusten lämpövirtoja.

Tapahtumakeskuksen tärkein tapahtumatila tulee olemaan tiloiltaan jaettava suuri sali, joka mahdollistaa jopa noin 3200 katsojan konserttitapahtuman tai jopa 2100 henkilön kokouksen. Sali voidaan muuntaa myös sisäurheilutilaisuuksia, esimerkiksi koripalloa varten noin 2000 katsojalle soveltuvaksi. Tapahtumakeskuksen tilat tarjoavat lisäksi muunneltavia kokoustiloja ja laajan aulatilan siihen liittyvine ravintoloineen.

ALA-arkkitehtien suunnitelmassa tapahtumakeskus sisältää paljon puurakenteita, jotka myös näkyvät sisätiloissa. Purjehdustermistä Venda työnimensä saanut tapahtumakeskus soveltuu hyvin merelliseen Kantasatamaan, jossa se luo kiinnostavan vasta-aallon Vellamon viereisen tapahtuma-aukion laidalle. Aaltomaisen katoksen suojiin sijoittuu ilta-aurinkoon aukeava pubiterassi. Yhteinen aula liittää rakennukset niin kaupunkikeskustan ja Kantasataman kuin Vellamonkin suuntaan.

Suunnittelu jatkuu helmikuusta alkaen suunnitelmia tarkentavan yleissuunnittelun merkeissä. Backstaff käynnistää helmikuussa myös rakennuttajakonsultin haun urakoitsijaneuvotteluiden käynnistämiseksi. Yhtiö rakennuttanee tapahtumakeskuksen kattohintaisella projektinjohtourakkamallilla, johon liitetään ennen urakkatarjouksia kustannuksia pienentävä yhteiskehittämisen vaihe urakoitsijan kanssa.

Rakennushankkeen kustannusarvio ylittää suunnittelun tässä vaiheessa valtuuston hankesuunnitelman yhteydessä hyväksymän 23,2 miljoonan euron tavoitehinnan noin kymmenellä prosentilla. Noin neljännes ylityksestä johtuu yleisestä kustannusindeksin noususta.

Kustannuksiin vaikutetaan kuitenkin vielä jatkosuunnittelussa, ja lopullinen hinta muotoutuu markkinatilanteen ja urakkatarjousten perusteella. Jatkoprosessissa pyritään mahdollisimman lähelle tavoitehintaa. Backstaff Oy ei näe ajankohtaiseksi hakea hankkeelle lisärahoitusta.

Kaupunginhallitus saa 10.2. kokouksessaan Backstaff Oy:n katsauksen tapahtumakeskushankkeen etenemisestä ja päättää suunnittelun jatkamisesta.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan myös Kantasataman hotellihankkeeseen liittyvän suunnittelun ja kustannuslaskennan käynnistämistä.

Cursor Oy:n tilaama hotellihankkeen toteutettavuusselvitys valmistuu helmikuussa. Selvityksen pohjalta on tarkoitus laatia tapahtumakeskukseen liittyvän hotellin luonnossuunnitelma, jolle lasketaan kustannusarvio sekä hotellitontin tarjoamiseen soveltuvaa markkinointimateriaalia.

Tätä liiketoiminta-, kustannus- ja hanketietoa on tarkoitus käyttää tarjoamien rakentamiseen mahdollisille hotellioperaattoreille ja rahoittajille.

Kotkan Kantasataman internet-sivusto kotkankantasatama.fi päivitetään siten, että maaliskuusta 2020 alkaen Kantasataman kehittämisestä ja siihen liittyvistä yksittäisistä hankkeista saadaan tietoa kootusti samasta osoitteesta.