Kouvola,  Liikunta

Kansallinen liikuntafoorumi 2020 Kouvolaan

Kymenlaakson Liikunta (KymLi), kumppaninaan Kouvolan kaupunki, on hakemuksesta saanut valtion liikuntaneuvostolta järjestelyoikeudet vuoden 2020 kansalliseen liikuntafoorumiin. Tämä tarkoittaa, että Kouvolassa järjestetään 26. – 27.10.2020 valtakunnallinen tapahtuma, jonka luennoissa ja keskusteluissa lähestytään liikuntakulttuuria laaja-alaisesti osana yhteiskuntaa. Tapahtumaan odotetaan noin 300 osallistujaa, ja sen vastuullisena järjestäjänä toimii valtion liikuntaneuvosto (VLN) yhdessä valtakunnallisten järjestäjäkumppanien kanssa.

Kansallinen liikuntafoorumi on määräajoin järjestettävä keskustelu- ja vuorovaikutusareena, jonka tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteet:

  • Liikuntafoorumin osallistujat ovat edustava joukko eri hallinnonalojen, ammattikuntien ja tieteenalojen edustajia sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia.
  • Toimijat verkottuvat, minkä seurauksena syntyy uusia, konkreettisia avauksia liikunnan ja urheilun alueella.
  • Liikunta- ja urheiluasioista käytävä yhteiskunnallinen keskustelu ja medianäkyvyys monipuolistuvat.
  • Liikuntaa ja urheilua koskevan tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon hyödyntäminen sekä tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välinen vuoropuhelu lisääntyvät.

– Tämä on iso arvostuksen osoitus valtion liikuntaneuvostolta KymLiä sekä kymenlaaksolaista ja kouvolalaista liikuntakulttuuria kohtaan. Toivottavasti saamme paikalle saapuvalle Suomalaisen liikunnan ylimmälle johdolle ja toimijoille osana ohjelmaa kertoa myös, miten asioita meillä Kymenlaaksossa on järjestetty, KymLin toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen toteaa.

Hänen mukaansa foorumin alustavaksi otsikoksi on esitetty Kenelle liikunta kuuluu- kysymystä.
– Näkemyksemme mukaan liikuntaa tulee toteuttaa esimerkiksi niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla kuin puolustusvoimissakin. Koska aihetta ei ole vielä lukittu, kuulemme mielellämme paikallisilta toimijoilta ehdotuksia ja toiveita foorumin aiheista, Lehtinen kannustaa.

Myös Kouvolan liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen iloitsee foorumin järjestelyoikeudesta.
– Kouvola ja KymLi ovat vuosia tehneet laajaa yhteistyötä. Kaupungin strategiassakin todetaan, että tämänkaltaisia tapahtumia halutaan Kouvolaan.
– Kaupunkimme on ollut aktiivinen ja jopa suunnannäyttäjä joillain liikunnan osa-alueilla. On ilo huomata, että tämä työ huomioitiin Urheilugaalan Liikkuvin kunta -kilpailussa ja nyt tässä foorumin järjestämisoikeudessa.

KymLin kumppaneina seminaaria hakemassa olleet myös Kymenlaakson Liitto, puolustusvoimat sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualue).