Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomeen hieman yli 2 miljoonaa yritystukia ja ESR-rahoitusta

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla loka-joulukuussa 2018.

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt loka-joulukuussa 2018 Kaakkois-Suomeen yhteensä hieman yli 2 miljoona euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Rahoituksesta 51 % muodostui yritystuista ja loput ESR-hankkeista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen tiedote Euroopan maaseuturahastosta loka-joulukuussa myönnetyistä yritys- ja hanketukipäätöksistä julkaistaan maanantaina 14.1.2019.

Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä kasvaa Kaakkois-Suomessa

Tukea yritysten kehittämiseen myönnettiin Kaakkois-Suomeen yhteensä hieman yli miljoona euroa. Yrityksen kehittämisavustuksen osuus summasta on 953 489 euroa. Tästä 69 % kohdistui Etelä-Karjalan alueelle ja loput Kymenlaaksoon. Vuonna 2017 samalla aikajaksolla Kaakkois-Suomeen myönnettiin rahaa yritysten kehittämishankkeisiin 386 665 euroa.

Etelä-Karjalassa yrityksen kehittämisavustusta on saanut neljä yritystä, yhteensä 653 559 euroa. Suurin tuki, 560 000 euroa, myönnettiin ITA Nordic Oy:lle Puntalaan teknologisen tason nostamisen investointeihin. Muut rahoitusta saaneet yritykset Etelä-Karjalassa ovat lappeenrantalainen Petcons OySimulo Oy Pulsasta sekä CWP Coloured Wood Products Oy Imatralta.

Kymenlaaksoon yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin kolmelle yritykselle yhteensä 299 930 euroa. Suurimman tuen, 202 630 euroa, on saanut kouvolalainen Elementit-E Oy tuotannon prosessien kehittämiseen. Muut rahoitusta saaneet yritykset Kymenlaaksosta ovat Loopy Oy ja ForestGas Oy.

– Yritysten kehittämisavustusten kasvua on siivittänyt hyvä suhdannetilanne. Yritysten on nyt mahdollista kasvaa ja kehittää palveluitaan, kun kysyntä on kasvussa. ELY-keskukset ovat myös onnistuneet markkinoimaan pk-yrityksille suunnattuja avustustuotteita aiempaa paremmin yhteistyössä palvelutuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa, kertoo rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta, kertoo rahoitusyksikön päällikkö Sinikka KauranenHämeen ELY-keskuksesta.

Lisäksi Kaakkois-Suomeen myönnettiin 103 577 euroa kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin eli konsultointiin, analyysiin ja koulutukseen.

Uusi tuulia nuorten työpajatoimintaan kansainvälisellä yhteistyöllä

ESR-hankkeisiin Kaakkois-Suomessa myönnettiin hieman yli miljoona euroa. Alueella käynnistyi neljä uutta hanketta, joista kaksi Kymenlaaksossa, yksi Etelä-Karjalassa ja yksi maakuntien yhteinen hanke.

Rahoitukseltaan suurin uusi ESR-hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n Mentoring NEETs, Generational Intelligent Mentoring of NEET Young. Hanke toteutetaan yhteistyössä kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa, johon kuuluu Suomen lisäksi Puola ja Bulgaria. Hankkeen tavoitteena on sukupolviälykkään mentorointimallin kehittäminen nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

Muita rahoitettuja hankkeita ovat Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön Future Professionals – ajoneuvo ja logistiikka-alojen uudet osaamisvaatimukset, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää sekä Socom Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishanke VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen.

Etelä-Suomeen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2018 yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 3,2 miljoonaa muodostui erilaisista yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai yhteensä 28 yritystä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät- sekä Kanta-Hämeessä.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 957 441 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalveluiden osuus on 52 % kokonaissummasta. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 59 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Eniten rahoitusta yrityksen kehittämispalveluihin myönnettiin Uudellemaalle, yhteensä 695 181 euroa.

Loput rahoituksesta, lähes 2,8 miljoonaa euroa, muodostui uusista alueellisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Uusi hankkeita käynnistyi yhteensä 10. Uudenmaan alueella käynnistyi viisi uutta ESR-hanketta, joiden rahoitusosuus on 64 % kokonaissummasta. Loput myönnetystä rahoituksesta meni Kaakkois-Suomeen.