Yritykset & Yrittäminen

Aallon Group Oyj laajenee Kotkaan Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n liittyessä liiketoimintakaupalla mukaan

Tilitoimisto Aallon Group Oyj laajenee strategiansa mukaisella liiketoimintakaupalla, jossa Kotkassa toimivan Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n liiketoiminta liittyy osaksi Aallon Groupia. Toiminta yhdistetään osaksi Aallon Etelä-Suomen aluetoimistoa. Osa kauppasummasta suoritetaan Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:lle suunnatulla osakeannilla.

Aallon Group Oyj ja Tilitoimistopalvelut Meritili Oy ovat allekirjoittaneet 30.11.2022 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta siirretään välittömästi sisäisellä liiketoimintakaupalla osaksi Aallon Helsinki Oy:n toimintaa. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Liiketoiminnan siirtohetkeksi on sovittu 1.12.2022. Kauppahinta on 325 tuhatta euroa, josta 260 tuhatta euroa suoritetaan käteisellä ja loppu 65 tuhatta euroa suuntaamalla yhteensä 6.664 osakkeen osakeanti Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:lle.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen mielissäni päästessämme julkistamaan näin loppuvuodesta seuraavan strategiamme mukaisen kasvuaskeleen. Rennolla, mutta asiantuntevalla otteella toimiva Tilitoimistopalvelut Meritili Oy sopii kulttuurinsa puolesta joukkoomme erinomaisesti. Uusi toimipiste aivan Kotkan keskustassa avaa meille uuden mielenkiintoisen mahdollisuuden paikallisen palvelun tuottamiselle Kotkan, Haminan ja Pyhtään seuduilla. Haluan toivottaa Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n asiantuntijat ja asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Aallon Groupiin.”

Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n toimitusjohtaja Merja Lindfors: ”Olen tyytyväinen Aallon kanssa tekemäämme järjestelyyn, joka tarjoaa meille vahvat edellytykset jatkaa asiakkaidemme paikallista palvelemista aikaisempaa leveämmillä harteilla. Uskon yhdistymisen tarjoavan synergioita, jotka muun muassa auttavat vapauttamaan asiantuntijoidemme aikaa esimerkiksi lisääntyneen sääntelyn tuomista hallinnollisista tehtävistä takaisin asiakastyöhön.”

Vakaata kasvua tehneen Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n avainlukuja

Tilitoimistopalvelut Meritili Oy on yrittäjänä toimivan Merja Lindforsin vuonna 2004 perustama tilitoimisto. Toimintaa on kehitetty vuosien varrella vakaasti ja esimerkiksi viimeisen neljän vuoden aikana yrityksen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu on ylittänyt 10 %:n tason. Kasvu on tapahtunut orgaanisesti ja suurelta osin asiakkailta saatujen suositusten ja kontaktien ansiosta. Yhtiö palvelee asiakkaitaan pääasiallisesti moderneilla digitaalisilla taloushallinnon työkaluilla.

Kaupan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto 12 kuukauden jaksolla 11/2021–10/2022 oli noin 454 tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate noin 65 tuhatta euroa. Tilikaudella 2/2021–1/2022 liiketoiminnan liikevaihto oli noin 440 tuhatta euroa ja käyttökate noin 61 tuhatta euroa. Kaupantekohetkellä yhtiön palveluksessa on yhteensä 5 henkilöä mukaan lukien yrittäjänä toimiva Lindfors.

Liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle siirtyvän käyttöomaisuuden tasearvo on alle tuhat euroa. Siirtyvä, maksettavasta käteisvastikkeesta vähennettävä henkilökuluvelka on noin 29 tuhatta euroa.

Henkilöstö ja yrittäjä jatkavat tuttujen asiakkaidensa palvelemista Kotkan toimipisteeltä käsin

Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n liiketoimintaan kuuluva henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan Aallon Helsinki Oy:n palvelukseen. Monipuolista taloushallinnon kokonaispalvelua tarjoavan yhtiön henkilöstöstä muodostetaan uusi paikallinen tiimi, joka jatkaa oman asiakaskuntansa palvelemista Kotkan keskustassa sijaitsevasta toimipisteestä käsin Aallon Kotkana. Uusi toimipiste vahvistaa Aallon Etelä-Suomen toimintoja ja laajentaa Aallon Groupin paikallista palvelua etenkin Kotkan, Haminan ja Pyhtään seuduille.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan pieni positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2022 liikevaihtoon. Vuoden 2022 käyttökatteeseen järjestelyllä ei arvioidan olevan vaikutusta. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja Etelä-Suomessa.