Yritykset & Yrittäminen

Kotkamills ja Lavazza Professional yhteistyöhön: Helposti kierrätettävä kartonki käyttöön uudenlaisissa KLIX Eco Cup™ -juoma-automaattikupeissa

Basingstoke, UK – tammikuu 2020. Vähentääkseen muovijätettä ja juomakuppien joutumista kaatopaikalle Lavazza Professional tuo markkinoille juoma-automaattimarkkinaa mullistavan biohajoavan KLIX Eco Cup™ -kupin, jonka voi kierrättää normaalin jätepaperin joukossa.

Esimerkiksi työpaikkojen juoma-automaatteihin tarkoitettu ympäristöystävällinen KLIX Eco Cup™ -kuppi, joka tuodaan markkinoille helmikuussa 2020, on tarkoitettu käytettäväksi suosittujen kuumajuomabrändien tarjoiluun KLIX® -automaateissa. Automaateissa tarjoiltavien juomien valikoima tulee vuoden kuluessa laajenemaan.
“Halusimme tarjota asiakkaillemme ja kuluttajille mullistavan ratkaisun, jotta täyttäisimme heidän vaatimuksensa kertakäyttömuovisten ruoka- ja juoma-astioiden vähentämiseksi: KLIX Eco Cup™ on askel kohti tavoitettamme maailman parhaiden kestävän kehityksen mukaisten juoma-automaattiratkaisujen toimittamiseksi”, sanoo Ashley Weller, Lavazza Professional UK:n toimitusjohtaja.

House of Commons – Environmental Audit Committee (Englannin alahuoneen ympäristökomitea) on todennut, että Iso-Britanniassa käytetään ja heitetään pois vuosittain 2,5 miljardia kahvikuppia, mutta vain yksi kuppi neljästäsadasta – vain 0,25 % – kierrätetään. Ei ole yllätys, että valtava määrä kuppeja – noin 500 000 kpl – menee roskiin joka päivä.
Suuri osa kuluttajista ei tiedä, että perinteiset kartonkikupit ovat hankalia kierrättää ja joutuvat usein kaatopaikalle niiden sisältämän polyetyleeni (PE) -päällysteen vuoksi, koska Euroopassa PE-päällystettyjen kuppien käsittely onnistuu vain harvassa kierrätyslaitoksessa. Uuden KLIX Eco Cup™ -kupin materiaalina on Kotkamillsin patentoitu suojakerroskartonki, jonka vesipohjainen dispersio mahdollistaa kuppien kierrättämisen normaalin jätepaperin, kuten toimistopaperin*, mukana.

KLIX Eco Cup™, joka on suunniteltu korvaamaan muovikuppeja, on valmistettu PEFC™ -sertifioinnin mukaan kestävästi hoidetusta puukuidusta, joka voidaan kierrättää paperinkeräyksessä jopa seitsemän kertaa, jolloin vaikutukset ympäristölle minimoidaan.Ulkopuolinen konsultti WSP on todennut tekemässään KLIX Eco Cup™ -kupin elinkaariarvioinnissa (LCA, Life Cycle Assessment), että tämän kupin käyttäminen vähentää ympäristövaikutuksia lähes 2/3 verrattuna perinteiseen kartonkikuppiin.**
Ashley Weller jatkaa: “Yksi suurimmista haasteista oli kehittää kuppi, joka täyttää korkeat laatu- ja kierrätettävyysvaatimukset samalla varmistaen kuluttajille hyvän makukokemuksen.”

Lavazza Proferssionalin KLIX® -juoma-automaattivalikoima näyttää kestävän kehityksen mukaisilla ominaisuuksillaan suuntaa työpaikkojen juoma-automaattimarkkinoilla. Matala energiantarve ja standby-toiminto, tehokkaat vedenlämmitysjärjestelmät, vain tarvittavan veden määrän lämmittäminen tarkalleen oikeaan lämpötilaan ja kaikkien laitteiden valmistus UK:n tehtaalla ISO 140001 -sertifioinnin täyttävien kriteerien mukaisesti ovat esimerkkejä yrityksen kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Lavazza Professional tarjoaa erityisesti työpaikkojen käyttöön nyt KLIX Eco Cup™ -kuppeja käyttävän, todella ympäristöä säästävän, vaivattoman juoma-automaattijärjestelmän.

Ashley Weller lisää: “Olemme aina halunneet erottua muista positiivisesti tavalla, joka on oman liiketoimintamme ulkopuolella, mutta samalla tukee asiakkaitamme heidän pyrkiessään toteuttamaan kestävän kehityksen mallia. Olemmekin pioneereja ympäristöystävällisten ratkaisujen tuomisessa juoma-automaattialalle. Oman sitoutumisemme lisäksi toivomme myös muiden liiketoimintojen lisäävän aktiivisuuttaan, koska lisääntyvät määrät vahvistavat ympäristöystävällisen ajattelun vakiintumista. Jotta tämän tyyppisten kuppien kierrättäminen lisääntyisi, rohkaisemme markkinan suuria toimijoita samankaltaisten ratkaisujen kehittämiseen.”

Uusi KLIX Eco Cup™ -kuppi tulee markkinoille helmikuussa 2020 KLIX® Momentum ja Outlook -automaateissa, joissa on valittavana kaikkein suosituimpia juomia. Kuppien käyttöä laajennetaan suunnitelmallisesti vuoden 2020 aikana, tähdäten huomattavaan muovin vähentämiseen vuoteen 2021 mennessä.

Huomioitavaa
*Jätepaperin käsittelyssä voi olla käytössä paikallisia määräyksiä.
Materiaalin kierrätettävyys testattu EU PTS metodin RH: 021/97 mukaan. Materiaali on kierrätettävissä normaalin paperi- ja kartonkijätteen mukana. Jäte voidaan käsitellä ja pulpperoida ilman erityiskäsittelyjä.
**KLIX Eco Cup™, verrattuna perinteiseen kartonkikuppiin, joka päätyy kierrätysennusteissa todennäköisesti kaatopaikalle (LCA-data, WSP: heinäkuu 2019, projektiviite 70054350 ja marraskuu 2019 projektiviite 70054350-DEL-004).