Kymenlaakso,  Puolustusvoimat - Karjalan prikaati

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja eteläisellä rannikkoalueella

Utin jääkärirykmentin lippu

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaaksossa 1. – 18. marraskuuta. Helikopterien lentotoiminta ulottuu myös Päijät-Hämeeseen ja eteläiselle rannikkoalueelle.

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaaksossa 1. marraskuuta alkaen. Sotilaat liikkuvat maastossa pienissä partiokokoonpanoissa jalan ja ajoneuvoilla. Harjoitustoimintaa on myös rakennetulla alueella.

Osaan harjoitustilanteista liittyy sotakoirien koulutusta, harjoitusampumatarvikkeiden käyttöä sekä helikopterien lentotoimintaa.

Helikopterimiehistöt kertaavat pelastustoimintaa vesistöalueilla

Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoonan lentoharjoitukseen liittyvää toimintaa on Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä sekä eteläisellä rannikkoalueella 8. – 12. marraskuuta.

Lentotoiminta painottuu meri- ja järvialueille ja se liittyy virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun. Tavoitteena on harjaannuttaa helikopterimiehistöjä ja pintapelastajia toimimaan pelastustehtävissä meri- ja järvialueilla.

Rykmentin maasto- ja lentoharjoituksiin liittyvää toimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina, valoisalla ja pimeällä. Harjoitukset päättyvät torstaina 18 marraskuuta.

Utin jääkärirykmentin harjoitustoimintaa koskevat palautteet voi tarvittaessa antaa internetsivuillamme olevan sähköisen palautelomakkeen kautta tai puhelimitse: maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti/yhteystiedot.