Talous & Työllisyys

Työttömiä Kaakkois-Suomessa kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun 2023 lopussa 14905 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä kasvoi 38 prosentilla. Myös nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät kasvoivat. Ulkomaalaisia työttömiä oli vuodentakaiseen verrattuna 14 prosenttia enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana avoinna 1464, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka työttömyyden kehitys vuodentakaiseen verrattuna on monilta osin heikompi, ovat kokonaistyöttömyysluvut heinäkuisen mittaushistorian toiseksi matalimmat.

Kaakkois­-Suomessa oli heinäkuun lopussa 14905 työtöntä työnhakijaa. Luku on heinäkuisen mittaushistorian toiseksi matalin. Työttömiä oli 361 (+2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 8441 (+134 henkilöä, +2 %). Etelä-Karjalassa työttömiä oli 6464 (+227 henkilöä, +4 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa Kaakkois­-Suomessa 11,8 prosenttia. Työttömyysaste oli korkein Rautjärvellä (15,5 %) ja matalin Parikkalassa (8,9 %). Työttömyysasteet vaihtelevat kunnittain melko paljon. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 10,5 prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 986. Lomautettujen määrä kasvoi edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna 38 prosentin verran. Myös kesäkuuhun verrattuna lomautettujen määrä nousi (+36 %).

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli heinäkuun lopussa ulkomaiden kansalaisia 1872 (+227, +14 %). Ulkomaalaisten osuus kaikista työttömistä oli Kaakkois-Suomessa 13 prosenttia. Ulkomaan kansalaisista erityisesti ukrainalaisten työttömyys on noussut. Heinäkuussa kaakossa oli työttömänä 314 ukrainalaista. Moni ukrainalainen työnhakija on koulutuksessa (heinäkuussa 155 henkilöä).

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa

Työttömien määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, eniten Imatran seudulla ja vähiten Kouvolan seudulla.

Työttömien määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta neljässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa, eniten Luumäellä (-20 henkilöä, -10 %). Heikointa muutos vuodentakaiseen verrattuna oli määrällisesti Imatralla, jossa työttömien määrä nousi 107 henkilön verran. Suhteellisesti eniten työttömien määrä nousi Rautjärvellä (+20 %).

Nuoria työttömiä vuodentakaista enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1556, mikä on kuusi prosenttia (­+89 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä väheni ainoastaan Kouvolan seutukunnassa.

Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä 6175 henkilöä, yhden prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien määrä kasvoi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä

Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta määrällisesti eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmissä. Työttömien määrä väheni eniten erityisasiantuntijoiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ryhmissä.

Koulutusasteista työttömien määrä laski edellisvuoteen verrattuna perusasteella ja ylemmällä korkea-asteella. Pelkän perusasteen (sis. alempi ja ylempi perusaste) tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä laski seitsemällä prosentilla (-209 henkilöä).

Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi määrällisesti eniten (+453 henkilöä). Tutkijakoulutettuja oli työttömänä 15 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi

Kaakkois­-Suomessa oli heinäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4318, mikä on kuuden prosentin ja 248 henkilön verran enemmän kuin vuoden 2022 heinäkuussa. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa (1516 henkilöä).

Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 29 prosenttia. Koko maassa osuus oli 33 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun aikana avoinna 1464 uutta työpaikkaa. Uusia paikkoja oli 17 prosenttia vähemmän (-303 kpl) kuin vuosi sitten. Ainoastaan Kouvolan seutukunnassa työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaisesta.

Palvelu- ja myyntityöntekijöille ilmoitetut työpaikat vähenivät eniten. Myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille, asiantuntijoille ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöille ilmoitetut uudet avoimet työpaikat vähenivät. Johtajien, muiden työntekijöiden ja sotilaiden ryhmiin kuuluville ilmoitettiin vuodentakaista hieman enemmän työpaikkoja.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, tarjoilijoille ja sairaanhoitajille.

Uusista avoimista työpaikoista 82 prosenttia oli yrityksissä.

Palveluiden piirissä vähemmän henkilöitä kuin vuosi sitten

Heinäkuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 5069 henkilöä (-4 %). Aktivointiaste oli 25,4 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli heinäkuussa lähes 20000. Määrä on noin 170 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli heinäkuun lopussa 1497 henkilöä. Määrä laski vuodentakaisesta (-2 %, -27 henkilöä). Enemmistö työllistetyistä (69 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 1709 henkilöä. Palveluista työvoimakoulutuksen, valmennuksen, vuorotteluvapaasijaisten ja kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärät nousivat. Muiden palveluiden osallistujamäärät laskivat.